Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Ingekomen raadsstukken

Weekoverzicht

vrijdag 14 april 2023

23:58 - 23:59
Locatie

N.v.t.

Voorzitter
N.v.t.
Toelichting

Onder Ingekomen raadsstukken kunt u raadsstukken vinden die gedurende één week door de griffie zijn ontvangen. Deze raadsstukken worden gepubliceerd onder één datum aan het eind van een week zodat er een overzicht ontstaat van de in die week ontvangen raadsstukken. Dit staat los van de daadwerkelijke publicatiedatum van raadsstukken, deze datum wordt links van de raadsstukken weergegeven. Onder Ingekomen raadsstukken worden geen stukken opgenomen die door burgers dan wel instellingen binnen of buiten de gemeente zijn verstuurd naar de gemeenteraad/griffie. Deze stukken worden opgenomen in de Lijst van Ingekomen Stukken (LIS). De LIS is te vinden op de agenda’s van de raadsvergaderingen.

Agendapunten

 1. 13.04.23

 2. 13.04.23

  ENSIA (Eenduidige Normatiek Single Information Audit) heeft tot doel het verantwoordingsproces over informatieveiligheid bij gemeenten te bundelen. De audit geeft de stand van zaken van de informatieveiligheid op het gebied van de normen van de BIO en de specifieke normen van Suwinet, BAG, BGT, BRO, BRP, reisdocumenten, DigiD en WOZ. Hiervoor moet jaarlijks een collegeverklaring worden vastgesteld.

 3. 14.04.23

  Op 6 april 2023 ontving het college een brief van de provincie Zuid-Holland waarin de provincie, naar aanleiding van een motie van Provinciale Staten, de gemeente informeert over een budget dat Provinciale Staten vrij heeft gemaakt voor participatie over de bouwplannen in Vlietland. Middels bijgaande brief wordt hierop een reactie gegeven aan de provincie.

 4. 14.04.23

  De uitvoering loopt tegen een aantal problemen omtrent de subsidieregeling Ondersteuning Energielasten aan.
  Deze uitvoeringsproblemen en de opmerkingen die gemaakt waren bij de commissie Samenleving van 7 maart hebben ertoe geleid dat het College de regeling op 12 april 2023 gewijzigd heeft vastgesteld. In deze raadsbrief wordt per thema ingegaan op de gemaakte aanpassingen.