Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Ingekomen raadsstukken

Weekoverzicht

vrijdag 17 maart 2023

23:58 - 23:59
Locatie

N.v.t.

Voorzitter
N.v.t.
Toelichting

Onder Ingekomen raadsstukken kunt u raadsstukken vinden die gedurende één week door de griffie zijn ontvangen. Deze raadsstukken worden gepubliceerd onder één datum aan het eind van een week zodat er een overzicht ontstaat van de in die week ontvangen raadsstukken. Dit staat los van de daadwerkelijke publicatiedatum van raadsstukken, deze datum wordt links van de raadsstukken weergegeven. Onder Ingekomen raadsstukken worden geen stukken opgenomen die door burgers dan wel instellingen binnen of buiten de gemeente zijn verstuurd naar de gemeenteraad/griffie. Deze stukken worden opgenomen in de Lijst van Ingekomen Stukken (LIS). De LIS is te vinden op de agenda’s van de raadsvergaderingen.

Agendapunten

 1. 13.03.23

  Het college heeft op 31 januari 2023 ingestemd met het concept van de Regionale Realisatieagenda Wonen Haaglanden (ID3171) waarin afspraken worden gemaakt over de realisatie van de woningbouwopgave in Zuid-Holland. Na bestuurlijk overleg tussen het Ministerie van BZK (VRO), provincie Zuid-Holland en Woningmarktregio Haaglanden is de definitieve versie van de realisatieagenda opgemaakt. De realisatieagenda wordt op 14 maart 2023 ondertekend.

 2. 15.03.23

  Het college informeert de raad over het besluit over het aanpassen van de Beleidsregels Terrassen (terrassenbeleid).

 3. 15.03.23

  Het college stuurt het jaarverslag over leerplicht en de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (hierna: RMC) schooljaar 2021-2022 ter informatie naar de raad.

 4. 15.03.23

  De gemeenteraad heeft op dinsdag 2 februari 2021 een motie (ID552) aangenomen, waarbij de gemeenteraad het college oproept jaarlijks informatie te verstrekken aan de gemeenteraad over het aantal bomen dat de gemeente in beheer heeft, met daarbij een overzicht van het aantal gekapte bomen, met reden van kap, het aantal bomen dat is terug geplant, en het aantal bomen dat extra is geplant, sinds de periode waarover laatstelijk is gerapporteerd.

 5. 15.03.23

  Op 13 juli 2021 heeft de gemeenteraad de motie ‘Verstrekking menstruatieproducten, als sociale opdracht’ (ID 602) aangenomen. In de raadsbrief informeert het college de raad over de wijze waarop het uitvoering geeft aan deze motie.