Overzichten

Actuele overzicht items

Scroll onderstaande tabel om meer te zien
Titel Soort Datum wijziging
Feitelijke vragen fractie PvdA inzake terugvorderingen sociaal domein. Feitelijke vragen Vandaag
Unaniem aangenomen motie D66 GBLV GroenLinks onderzoek Rekenkamercommissie naar lokale publieke media-instellingen. Moties Vandaag
Gesprek met LVTV en Midvliet inzake personen wegsturen die intimiderend gedrag hebben vertoond en gemene acties hebben gedaan. Toezeggingen Vandaag
Unaniem aangenomen Motie fractie PvdA inzake Planvorming Bibliotheek (486713). ID 393. Moties Vandaag
Aangenomen motie CDA tot oproep samenwerking omroepen in Leidschendam-Voorburg. Moties Vandaag
Aangenomen motie D66 GroenLinks GBLV Monitoring prestatieafspraken lokale omroep als publieke media instelling. Moties Vandaag
Unaniem aangenomen motie CDA PvdA VVD Goed onderbouwde investeringen in mensen en middelen. Moties Vandaag
Aangenomen amendement PvdA GroenLinks Geen voorkeur uitspreken voor een lokale omroep. Amendementen Gisteren
Ingetrokken amendement CDA bevorderen samenwerking (besturen van) ‘Midvliet’ en LV-TV. Amendementen Gisteren
Ingetrokken amendement D66 GBLV keuze voor Midvliet. Amendementen Gisteren

Agenda

De vergaderstukken kunt u vinden bij de vergaderingen

januari 2021

12
Beeldvorming inwoners (Presidiumkamer, Huize Swaensteyn)
Workshop ‘Rolneming bestuurders bij participatieve energietransitie’
19:00 - 19:45
Beeldvorming inwoners (Raadzaal, Huize Swaensteyn)
Presentatie door Vlietkinderen
19:00 - 19:45
8
Ingekomen raadsstukken (N.v.t.)
Weekoverzicht
00:00 - 23:59
5
Raadsvergadering (Videoconference Pexip)
Digitale vergadering
19:30 - 22:00
1
Vergaderschema gemeenteraad (N.v.t.)
00:00 - 00:00

december 2020

31
Register geheimhouding (N.v.t.)
Jaaroverzicht
00:00 - 23:59
Ingekomen raadsstukken (N.v.t.)
Weekoverzicht
00:00 - 23:59
24
Ingekomen raadsstukken (N.v.t.)
Weekoverzicht
00:00 - 23:59
18
Ingekomen raadsstukken (N.v.t.)
Weekoverzicht
23:58 - 23:59
15
Beeldvorming raad/college (Videoconference Pexip)
Presentatie Bibliotheek & Participatie
19:00 - 19:45

januari 2021

16
Ingekomen raadsstukken (N.v.t.)
Weekoverzicht
00:00 - 23:59
18
Commissie Samenleving (Videoconference Pexip)
Digitale vergadering
19:30 - 22:45
19
Commissie Omgeving (Videoconference Pexip)
Digitale vergadering
19:30 - 23:06
26
Beeldvorming raad/college (Videoconference Pexip)
Presentatie vorderingen planvorming toekomstbestendig winkelcentrum De Julianabaan
19:00 - 19:45

februari 2021

2
Raadsvergadering (N.n.b.)
19:30 - 23:00
9
Beeldvorming inwoners (N.n.b.)
19:00 - 20:00
15
Commissie Samenleving (N.n.b.)
19:30 - 23:00
16
Commissie Omgeving (N.n.b.)
19:30 - 23:00