Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Ingekomen raadsstukken

Weekoverzicht

vrijdag 10 november 2023

23:58 - 23:59
Locatie

N.v.t.

Voorzitter
N.v.t.
Toelichting

Onder Ingekomen raadsstukken kunt u raadsstukken vinden die gedurende één week door de griffie zijn ontvangen. Deze raadsstukken worden gepubliceerd onder één datum aan het eind van een week zodat er een overzicht ontstaat van de in die week ontvangen raadsstukken. Dit staat los van de daadwerkelijke publicatiedatum van raadsstukken, deze datum wordt links van de raadsstukken weergegeven. Onder Ingekomen raadsstukken worden geen stukken opgenomen die door burgers dan wel instellingen binnen of buiten de gemeente zijn verstuurd naar de gemeenteraad/griffie. Deze stukken worden opgenomen in de Lijst van Ingekomen Stukken (LIS). De LIS is te vinden op de agenda’s van de raadsvergaderingen.

Agendapunten

 1. 06.11.23

  Na overleg met het COA (juli 2023) is de voorlopige constatering dat er binnen de gemeente reële kansen liggen om in één pand asielopvang te realiseren. Het gaat om de opvang van maximaal 80 alleenstaande minderjarige vreemdelingen in Leidschendam aan de Overgoo 5. De opvang is beschikbaar tot uiterlijk eind 2026 zodat de al geplande locatieontwikkeling niet vertraagt. De gemeente pakt hiermee haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en anticipeert op de spreidingswet waarbij gemeenten asielopvang-voorzieningen mogelijk moeten maken

  Voorgesteld besluit

  naast hetgeen in het raadsvoorstel is opgenomen geen aanvullende wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen.

 2. 08.11.23

  De fractie CDA heeft vragen gesteld over het advies van Berenschot inzake het cultuurbeleid. Middels de raadsbrief worden deze vragen beantwoord.

 3. 08.11.23

 4. 09.11.23

  De gemeente streeft, conform de Transitievisie Warmte, naar een volledig aardgasvrije Heuvel-/Amstelwijk in het jaar 2032. In 2024 zal er een Wijkuitvoeringsplan samen met de wijk opgesteld worden, waarin staat hoe de wijk stapsgewijs in 8 jaar tijd aardgasvrij kan worden. In de Uitgangspuntennotitie staan op basis van de meest actuele informatie de uitgangspunten voor het Wijkuitvoeringsplan, rollen en het proces hoe de gemeente tot een Wijkuitvoeringsplan probeert te komen.

 5. 09.11.23

  Voorgesteld besluit

  a. Een krediet beschikbaar te stellen van € 120.000 voor de realisatie van een nieuw dierenverblijf en een budget beschikbaar te stellen van € 150.000 voor de realisatie van een nieuwe padenstructuur in park Vreugd & Rust;
  b. De investering van het nieuwe dierenverblijf af te schrijven in 25 jaar;
  c. Begrotingswijziging 24 van 2023 vast te stellen.