Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Ingekomen raadsstukken

Weekoverzicht

vrijdag 15 december 2023

23:58 - 23:59
Locatie

N.v.t.

Voorzitter
N.v.t.
Toelichting

Onder Ingekomen raadsstukken kunt u raadsstukken vinden die gedurende één week door de griffie zijn ontvangen. Deze raadsstukken worden gepubliceerd onder één datum aan het eind van een week zodat er een overzicht ontstaat van de in die week ontvangen raadsstukken. Dit staat los van de daadwerkelijke publicatiedatum van raadsstukken, deze datum wordt links van de raadsstukken weergegeven. Onder Ingekomen raadsstukken worden geen stukken opgenomen die door burgers dan wel instellingen binnen of buiten de gemeente zijn verstuurd naar de gemeenteraad/griffie. Deze stukken worden opgenomen in de Lijst van Ingekomen Stukken (LIS). De LIS is te vinden op de agenda’s van de raadsvergaderingen.

Agendapunten

 1. 13.12.23

 2. 13.12.23

  De korte termijn aanpak deelmobiliteit betreft de aanpak in aanloop naar het vaststellen van regionaal afgestemd deelmobiliteitsbeleid. Het betreft een aanpak voor zowel deeltweewielers als deelauto's.

 3. 13.12.23

  Klein Plaspoelpolder verandert de komende jaren van een gebied met leegstaande kantoren en grote bedrijven in een groene, duurzame woonwijk. Een groene, aaneengesloten openbare ruimte vormt de basis van de gebiedsontwikkeling Klein Plaspoelpolder. Hierbinnen is ruimte voor de ontwikkeling van woongebieden. Het college wordt gevraagd om het landschappelijk ontwerp voor de openbare ruimte in Klein Plaspoelpolder vast te stellen.

 4. 14.12.23

  Informeren van de raad over de opvolging van de moties jeugdhulp in relatie tot de doorontwikkeling van Jeugdhulp

 5. 14.12.23