Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Ingekomen raadsstukken

Weekoverzicht

vrijdag 12 mei 2023

23:58 - 23:59
Locatie

N.v.t.

Voorzitter
N.v.t.
Toelichting

Onder Ingekomen raadsstukken kunt u raadsstukken vinden die gedurende één week door de griffie zijn ontvangen. Deze raadsstukken worden gepubliceerd onder één datum aan het eind van een week zodat er een overzicht ontstaat van de in die week ontvangen raadsstukken. Dit staat los van de daadwerkelijke publicatiedatum van raadsstukken, deze datum wordt links van de raadsstukken weergegeven. Onder Ingekomen raadsstukken worden geen stukken opgenomen die door burgers dan wel instellingen binnen of buiten de gemeente zijn verstuurd naar de gemeenteraad/griffie. Deze stukken worden opgenomen in de Lijst van Ingekomen Stukken (LIS). De LIS is te vinden op de agenda’s van de raadsvergaderingen.

Agendapunten

  1. 10.05.2023

  2. 10.05.2023

    Het vaststellen van de Regionale Energiestrategie (RES 1.0) voor de Energieregio Rotterdam-Den Haag in 2021 is een belangrijke stap geweest bij het verder brengen van de energietransitie. In de periode tot 2030 is beoogd om de vastgestelde ambitie daadwerkelijk te verzilveren. In het recent door het college vastgestelde Plan van aanpak RES 2022-2026 (2785) is aangegeven in de RES te focussen op de uitvoering van de RES 1.0, die nog steeds actueel is, om de voortgang te behouden en als regio resultaten te boeken. In de voortgangsrapportage wordt de vraag of we op koers liggen voor het behalen van de regionale ambitie voor 2030, beantwoordt. Het beschrijft de voortgang die is gerealiseerd ten opzichte van de afspraken die zijn gemaakt in de RES 1.0.


    Op 23 februari 2023 heeft het Bestuurlijk Netwerk Energie van de Regio Rotterdam Den Haag de Voortgangsrapportage 2023 RES-regio Rotterdam Den Haag besproken. De Voortgangsrapportage geeft inzicht in de mate van realisatie van de ambitie en voorziet daarmee de RES-regio in de periode 2022-2026.
    Het Bestuurlijk Netwerk Energie biedt dit document aan alle colleges van de deelnemende gemeenten aan en heeft het college gevraagd om deze ter vaststelling te behandelen en ter informatie toe te zenden aan de gemeenteraad.