Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Ingekomen raadsstukken

Weekoverzicht

vrijdag 29 december 2023

23:58 - 23:59
Locatie

N.v.t.

Voorzitter
N.v.t.
Toelichting

Onder Ingekomen raadsstukken kunt u raadsstukken vinden die gedurende één week door de griffie zijn ontvangen. Deze raadsstukken worden gepubliceerd onder één datum aan het eind van een week zodat er een overzicht ontstaat van de in die week ontvangen raadsstukken. Dit staat los van de daadwerkelijke publicatiedatum van raadsstukken, deze datum wordt links van de raadsstukken weergegeven. Onder Ingekomen raadsstukken worden geen stukken opgenomen die door burgers dan wel instellingen binnen of buiten de gemeente zijn verstuurd naar de gemeenteraad/griffie. Deze stukken worden opgenomen in de Lijst van Ingekomen Stukken (LIS). De LIS is te vinden op de agenda’s van de raadsvergaderingen.

Agendapunten

  1. 28.12.23

    De raad heeft tijdens de raadsvergadering, op 30 mei 2023, ingestemd met de motie 727 Verkenning lokale opwek windenergie. Met deze motie verzoekt de raad het college om lokale initiatieven voor de opwek van windenergie in het buitengebied welwillend te benaderen en met begrip van ieders rol en de Leidraad Participatie, samen met de initiatiefnemers deze initiatieven te onderzoeken op haalbaarheid en draagvlak en de raad in Q4 2023 nader te informeren.