Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Ingekomen raadsstukken

Weekoverzicht

vrijdag 8 december 2023

23:58 - 23:59
Locatie

N.v.t.

Voorzitter
N.v.t.
Toelichting

Onder Ingekomen raadsstukken kunt u raadsstukken vinden die gedurende één week door de griffie zijn ontvangen. Deze raadsstukken worden gepubliceerd onder één datum aan het eind van een week zodat er een overzicht ontstaat van de in die week ontvangen raadsstukken. Dit staat los van de daadwerkelijke publicatiedatum van raadsstukken, deze datum wordt links van de raadsstukken weergegeven. Onder Ingekomen raadsstukken worden geen stukken opgenomen die door burgers dan wel instellingen binnen of buiten de gemeente zijn verstuurd naar de gemeenteraad/griffie. Deze stukken worden opgenomen in de Lijst van Ingekomen Stukken (LIS). De LIS is te vinden op de agenda’s van de raadsvergaderingen.

Agendapunten

 1. 04.12.23

  Het college is verplicht jaarlijks onderzoek te doen naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van (aspecten van) de bedrijfsvoering en de onderzoeken aan de raad aan te bieden. Dit is vastgelegd in artikel 213a van de Gemeentewet en door de raad nader uitgewerkt in de Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Leidschendam-Voorburg 2016. Hierin staat dat het college ieder jaar een onderzoeksplan dient vast te stellen, in de paragraaf bedrijfsvoering rapporteert over de voortgang van de onderzoeken, en de onderzoeksrapporten met aanbevelingen de wijze van opvolging aanbiedt aan de raad.

 2. 06.12.23

  Gemeente Leidschendam-Voorburg is deelnemer aan de gemeenschappelijke regeling GGD en Veilig Thuis Haaglanden (hierna GR GGD/VT). Op 1 juli 2022 is de Wet gemeenschappelijke regelingen gewijzigd, met als doel de democratische legitimiteit van gemeenschappelijke regelingen te vergroten. Deze wetswijziging dient voor 1 juli 2024 in alle gemeenschappelijke regelingen geïmplementeerd te worden. Ook de regeling van de GR GGD/VT moet op onderdelen worden gewijzigd. Dit betreft met name een technische wijziging in de tekst, om de regeling van de GR GGD/VT in lijn te brengen met de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen.

 3. 07.12.23

  De achtervangovereenkomst met het WSW is een randvoorwaarde voor optimale financiering van de woonopgave van de woningcorporaties in de gemeente Leidschendam-Voorburg. In 1995 zijn gemeenten een overeenkomst met de WSW aangegaan voor de achtervang.
  Het WSW en de VNG introduceren één nieuwe achtervangovereenkomst met het WSW ter vervanging van alle voorgaande achtervangovereenkomsten, zodat nog maar één set voorwaarden van toepassing is.

 4. 08.12.23

  Vanuit het Gezond en Actief Leven akkoord en het GroenActieplan start gemeente Leidschendam-Voorburg met de Gezonde buurt in Voorburg Bovenveen. Dit collegevoorstel vraagt om instemming voor de samenwerkingsovereenkomst.