Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Ingekomen raadsstukken

Weekoverzicht

vrijdag 25 augustus 2023

23:58 - 23:59
Locatie

N.v.t.

Voorzitter
N.v.t.
Toelichting

Onder Ingekomen raadsstukken kunt u raadsstukken vinden die gedurende één week door de griffie zijn ontvangen. Deze raadsstukken worden gepubliceerd onder één datum aan het eind van een week zodat er een overzicht ontstaat van de in die week ontvangen raadsstukken. Dit staat los van de daadwerkelijke publicatiedatum van raadsstukken, deze datum wordt links van de raadsstukken weergegeven. Onder Ingekomen raadsstukken worden geen stukken opgenomen die door burgers dan wel instellingen binnen of buiten de gemeente zijn verstuurd naar de gemeenteraad/griffie. Deze stukken worden opgenomen in de Lijst van Ingekomen Stukken (LIS). De LIS is te vinden op de agenda’s van de raadsvergaderingen.

Agendapunten

 1. 23.08.23

  Beantwoorden feitelijke en schriftelijke vragen D66 over de toepassing en uitwerking Wet Open Overheid

 2. 23.08.23

 3. 23.08.23

  De CDA-fractie heeft aan het college schriftelijke vragen gesteld, ex artikel 32 van het Reglement van orde van de raad Leidschendam-Voorburg 2021 inzake afspraken over schade bij de aanleg van glasvezel Stompwijk. Hierbij wordt het college gevraagd om de beantwoording van deze vragen vast te stellen.

 4. 23.08.23

  Beantwoording schriftelijke vragen ex artikel 32 van de SP over grondaankopen Vlietweg 8 / 8a.

 5. 23.08.23

  Op 22 december 2022 heeft het college vragen ontvangen van het Burgerinitiatief Vlietland over de raadsbrief van 6 december 2022. Vanwege de ontwikkelingen op dit dossier sinds de extra raadsvergadering van 1 februari 2023, heeft het college de beantwoording van de vragen opgeschort in afwachting van de uitkomsten van de begeleidingscommissie.


  Deze uitkomsten zijn nu gedeeld met de volledige raad en tevens is een publiekssamenvatting van de 'third opinion' vrijgegeven. Nu de begeleidingscommissie haar werk heeft beëindigd, zal het college de gestelde vragen beantwoorden.