Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Ingekomen raadsstukken

Weekoverzicht

vrijdag 10 februari 2023

23:58 - 23:59
Locatie

N.v.t.

Voorzitter
N.v.t.
Toelichting

Onder Ingekomen raadsstukken kunt u raadsstukken vinden die gedurende één week door de griffie zijn ontvangen. Deze raadsstukken worden gepubliceerd onder één datum aan het eind van een week zodat er een overzicht ontstaat van de in die week ontvangen raadsstukken. Dit staat los van de daadwerkelijke publicatiedatum van raadsstukken, deze datum wordt links van de raadsstukken weergegeven. Onder Ingekomen raadsstukken worden geen stukken opgenomen die door burgers dan wel instellingen binnen of buiten de gemeente zijn verstuurd naar de gemeenteraad/griffie. Deze stukken worden opgenomen in de Lijst van Ingekomen Stukken (LIS). De LIS is te vinden op de agenda’s van de raadsvergaderingen.

Agendapunten

  1. 07.02.23

  2. 07.02.23

    Tijdens de bespreking van het Plan van Aanpak Energiearmoede heeft de raad het college gemandateerd om binnen de doelstellingen behorend bij het raadsbesluit uitvoering te geven aan het pakket aan landelijke en lokale maatregelen en daartoe een afwegingskader op te stellen. Dit heeft geresulteerd in de voorliggende ‘Specifieke nadere regels subsidieverstrekking en ondersteuning bij energielasten gemeente Leidschendam-Voorburg’, waarvan genoemd afwegingskader een onderdeel uitmaakt. Op grond van het bepaalde in artikel 3, eerste lid van de Algemene subsidieverordening LV 2019 dient de raad in de gelegenheid te worden gesteld om haar wensen en bedenkingen over de voorgestelde regeling kenbaar te maken.