Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

juni 2023

2
Raadsvergadering (Raadzaal, Huize Swaensteyn)
testvergadering
vrijdag 2 juni 2023
12:00 - 15:00

testvergadering

Ingekomen raadsstukken (N.v.t.)
Weekoverzicht
vrijdag 2 juni 2023
23:58 - 23:59

Onder Ingekomen raadsstukken kunt u raadsstukken vinden die gedurende één week door de griffie zijn ontvangen. Deze raadsstukken worden gepubliceerd onder één datum aan het eind van een week zodat er een overzicht ontstaat van de in die week ontvangen raadsstukken. Dit staat los van de daadwerkelijke publicatiedatum van raadsstukken, deze datum wordt links van de raadsstukken weergegeven. Onder Ingekomen raadsstukken worden geen stukken opgenomen die door burgers dan wel instellingen binnen of buiten de gemeente zijn verstuurd naar de gemeenteraad/griffie. Deze stukken worden opgenomen in de Lijst van Ingekomen Stukken (LIS). De LIS is te vinden op de agenda’s van de raadsvergaderingen.

6
Raadsvergadering (Raadzaal, Huize Swaensteyn)
dinsdag 6 juni 2023
11:00 - 16:00

testvergadering

Beeldvorming Raadzaal (Huize Swaensteyn)
Beeldvorming inwoners
dinsdag 6 juni 2023
19:30 - 20:15

De beeldvorming inwoners is op initiatief van een of meerdere inwoners waarbij een openbare presentatie kan worden gegeven over een bepaald onderwerp. Deze presentaties zijn informatief van aard voor raadsleden. Raadsleden kunnen de informatie betrekken in hun politieke afwegingen.

Commerciële activiteiten zoals werving en acquisitie zijn niet toegestaan.

Tijdens de beeldvorming wordt geen debat gevoerd en worden geen besluiten genomen.

9
Ingekomen raadsstukken (N.v.t.)
Weekoverzicht
vrijdag 9 juni 2023
23:58 - 23:59

Onder Ingekomen raadsstukken kunt u raadsstukken vinden die gedurende één week door de griffie zijn ontvangen. Deze raadsstukken worden gepubliceerd onder één datum aan het eind van een week zodat er een overzicht ontstaat van de in die week ontvangen raadsstukken. Dit staat los van de daadwerkelijke publicatiedatum van raadsstukken, deze datum wordt links van de raadsstukken weergegeven. Onder Ingekomen raadsstukken worden geen stukken opgenomen die door burgers dan wel instellingen binnen of buiten de gemeente zijn verstuurd naar de gemeenteraad/griffie. Deze stukken worden opgenomen in de Lijst van Ingekomen Stukken (LIS). De LIS is te vinden op de agenda’s van de raadsvergaderingen.

19
Commissie Samenleving (Raadzaal, Huize Swaensteyn)
maandag 19 juni 2023
19:30 - 23:00

Wilt u inspreken op één van de onderwerpen op de agenda van deze commissievergadering? Aanmelden kan tot uiterlijk 12:00 uur op de dag van de vergadering. Stuur alstublieft een e-mail naar griffie@lv.nl of geef het telefonisch door op (070) 300 8858.

20
Commissie Omgeving (Raadzaal, Huize Swaensteyn)
dinsdag 20 juni 2023
19:30 - 23:00

De agenda’s van de commissie Omgeving worden in de regel 10 dagen vóór aanvang van de vergaderingen gepubliceerd.

Wilt u inspreken op één van de onderwerpen op de agenda van deze commissievergadering? Aanmelden kan tot uiterlijk 12:00 uur op de dag van de vergadering. Stuur alstublieft een e-mail naar griffie@lv.nl of geef het telefonisch door op (070) 300 8858.

27
Beeldvorming (Huize Swaensteyn)
dinsdag 27 juni 2023
19:30 - 20:30

Wilt u een onderwerp aandragen om te bespreken met de gemeenteraad tijdens deze beeldvorming inwoners? U moet dan uiterlijk 3 weken vóór de beeldvorming het onderwerp aanmelden. Stuur alstublieft een e-mail naar griffie@lv.nl of geef het telefonisch door op (070) 300 8858.

De agenda’s van de beeldvormingen worden in de regel 10 dagen vóór aanvang van de bijeenkomsten gepubliceerd.