januari 2021

1
Vergaderschema gemeenteraad (N.v.t.)
00:00 - 00:00

Hieronder staat het vergaderschema 2021 van de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg.

5
Raadsvergadering (Videoconference Pexip)
Digitale vergadering
19:30 - 22:00

De publieke- en perstribune zijn gesloten.

8
Ingekomen raadsstukken (N.v.t.)
Weekoverzicht
00:00 - 23:59

Onder Ingekomen raadsstukken kunt u raadsstukken vinden die gedurende één week door de griffie zijn ontvangen. Deze raadsstukken worden gepubliceerd onder één datum aan het eind van een week zodat er een overzicht ontstaat van de in die week ontvangen raadsstukken. Dit staat los van de daadwerkelijke publicatiedatum van raadsstukken, deze datum wordt links van de raadsstukken weergegeven. Onder Ingekomen raadsstukken worden geen stukken opgenomen die door burgers dan wel instellingen binnen of buiten de gemeente zijn verstuurd naar de gemeenteraad/griffie. Deze stukken worden opgenomen in de Lijst van Ingekomen Stukken (LIS). De LIS is te vinden op de agenda’s van de raadsvergaderingen.

12
Beeldvorming inwoners (Presidiumkamer, Huize Swaensteyn)
Workshop ‘Rolneming bestuurders bij participatieve energietransitie’
19:00 - 19:45

Vragen kunnen online worden gesteld door rechtsonder in de live-uitzending op deze pagina te drukken op de knop "Stel een vraag". U dient zich eerst te registreren met uw naam en e-mailadres voordat u hier gebruik van kunt maken. De vragen komen binnen bij de personen die de presentaties geven en zij behandelen de vragen vervolgens in de live-uitzending. Wenst u geen vragen te stellen dan kunt u zich registreren door bij de velden ‘Voornaam’ en ‘Achternaam’ “Gemeente” in te voeren en bij het veld e-mailadres “gemeente@lv.nl”.

De publieke- en perstribune zijn gesloten.

Beeldvorming inwoners (Raadzaal, Huize Swaensteyn)
Presentatie door Vlietkinderen
19:00 - 19:45
16
Ingekomen raadsstukken (N.v.t.)
Weekoverzicht
00:00 - 23:59

Onder Ingekomen raadsstukken kunt u raadsstukken vinden die gedurende één week door de griffie zijn ontvangen. Deze raadsstukken worden gepubliceerd onder één datum aan het eind van een week zodat er een overzicht ontstaat van de in die week ontvangen raadsstukken. Dit staat los van de daadwerkelijke publicatiedatum van raadsstukken, deze datum wordt links van de raadsstukken weergegeven. Onder Ingekomen raadsstukken worden geen stukken opgenomen die door burgers dan wel instellingen binnen of buiten de gemeente zijn verstuurd naar de gemeenteraad/griffie. Deze stukken worden opgenomen in de Lijst van Ingekomen Stukken (LIS). De LIS is te vinden op de agenda’s van de raadsvergaderingen.

18
Commissie Samenleving (Videoconference Pexip)
Digitale vergadering
19:30 - 22:45

De publieke- en perstribune zijn gesloten.

Het spreekrecht burgers zal plaatsvinden met inachtneming van de geldende Corona-gerelateerde veiligheidsmaatregelen. Inwoners die dat op prijs stellen kunnen inspreken in Huize Swaensteyn (Herenstraat 72/74 te Voorburg). Inwoners kunnen ook schriftelijk hun reactie geven.
Insprekers kunnen zich melden bij de griffie: griffie@lv.nl of 070 – 3008858.
Aanmelden voor het spreekrecht kan tot uiterlijk 18 januari 2021 om 12.00 uur.

19
Commissie Omgeving (Videoconference Pexip)
Digitale vergadering
19:30 - 23:06

De agenda’s van de commissie Omgeving worden in de regel 10 dagen vóór aanvang van de vergaderingen gepubliceerd.

Wilt u inspreken op één van de onderwerpen op de agenda van deze commissievergadering? Aanmelden kan tot uiterlijk 12:00 uur op de dag van de vergadering. Stuur alstublieft een e-mail naar griffie@lv.nl of geef het telefonisch door op (070) 300 8858.

26
Beeldvorming raad/college (Videoconference Pexip)
Presentatie vorderingen planvorming toekomstbestendig winkelcentrum De Julianabaan
19:00 - 19:45

Vragen kunnen online worden gesteld door rechtsonder in de live-uitzending op deze pagina te drukken op de knop "Stel een vraag". U dient zich eerst te registreren met uw naam en e-mailadres voordat u hier gebruik van kunt maken. De vragen komen binnen bij de personen die de presentaties geven en zij behandelen de vragen vervolgens in de live-uitzending. Wenst u geen vragen te stellen dan kunt u zich registreren door bij de velden ‘Voornaam’ en ‘Achternaam’ “Gemeente” in te voeren en bij het veld e-mailadres “gemeente@lv.nl”.

De publieke- en perstribune zijn gesloten.