Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

juni 2021

1
Beeldvorming (Presidiumkamer, Huize Swaensteyn)
Presentatie over Vlietwensen door stichting Vlietwensen
19:30 - 20:30

De beeldvorming ondervindt een technische storing en kan helaas niet live worden bekeken. U kunt de uitzending wel terug kijken en u heeft ook nog de mogelijkheid om vragen te stellen via het e-mail adres griffie-presidiumkamer@outlook.com.
Excuses voor het ongemak.

De Beeldvorming dient ter verduidelijking van onderwerpen die inwoners, raad of college van belang vinden. Zowel inwoners, raadsleden als collegeleden kunnen onderwerpen aandragen.

De Beeldvorming is openbaar en ook andere geïnteresseerden zijn welkom en zij kunnen ook vragen stellen. Het politieke debat vindt plaats in de raadscommissies (en dus niet in de Beeldvorming).

Inwoners kunnen onderwerpen aandragen voor de Beeldvorming via griffie@lv.nl

De agenda’s van de beeldvormingen worden in de regel 10 dagen vóór aanvang van de bijeenkomsten gepubliceerd.

Beeldvorming (Brak/'t Swaentje, Huize Swaensteyn)
Presentatie over verkeersproblematiek rondom de Mall of the Netherlands
19:30 - 20:30

De Beeldvorming dient ter verduidelijking van onderwerpen die inwoners, raad of college van belang vinden. Zowel inwoners, raadsleden als collegeleden kunnen onderwerpen aandragen.

De Beeldvorming is openbaar en ook andere geïnteresseerden zijn welkom en zij kunnen ook vragen stellen. Het politieke debat vindt plaats in de raadscommissies (en dus niet in de Beeldvorming).

Inwoners kunnen onderwerpen aandragen voor de Beeldvorming via griffie@lv.nl

De agenda’s van de beeldvormingen worden in de regel 10 dagen vóór aanvang van de bijeenkomsten gepubliceerd.

Beeldvorming (Raadzaal, Huize Swaensteyn)
Presentatie over het Bomenplan van stichting Duurzaam Leidschendam-Voorburg
19:30 - 20:30

De Beeldvorming dient ter verduidelijking van onderwerpen die inwoners, raad of college van belang vinden. Zowel inwoners, raadsleden als collegeleden kunnen onderwerpen aandragen.

De Beeldvorming is openbaar en ook andere geïnteresseerden zijn welkom en zij kunnen ook vragen stellen. Het politieke debat vindt plaats in de raadscommissies (en dus niet in de Beeldvorming).

Inwoners kunnen onderwerpen aandragen voor de Beeldvorming via griffie@lv.nl

De agenda’s van de beeldvormingen worden in de regel 10 dagen vóór aanvang van de bijeenkomsten gepubliceerd.

3
Raadsvergadering (Videoconference)
Videoconference
19:30 - 22:15

De publieke- en perstribune zijn gesloten.

Op grond van artikel 17 lid 2 Gemeentewet heeft de fractie GBLV/Gemeentebelangen verzocht om een extra raadsvergadering ter behandeling van twee onderwerpen: 1. de verkeerschaos rond de Mall en de overlast voor omliggende buurten; 2. de politiek-bestuurlijke situatie die is ontstaan na het vertrek van de PvdA uit de coalitie.

Het spreekrecht burgers (conform artikel 35 van het Reglement van Orde) zal plaatsvinden met inachtneming van de gelden Corona-gerelateerde veiligheidsmaatregelen. Inwoners die dat op prijs stellen kunnen inspreken in Huize Swaensteyn (Herenstraat 72/74). Inwoners kunnen ook schriftelijke hun reactie geven. Insprekers kunnen zich melden bij de griffie: griffie@lv.nl of 070 - 3008858.

Aanmelden voor het spreekrecht kan tot uiterlijk 3 juni 2021 om 12:00 uur.

5
Ingekomen raadsstukken (N.v.t.)
Weekoverzicht
00:00 - 23:59

Onder Ingekomen raadsstukken kunt u raadsstukken vinden die gedurende één week door de griffie zijn ontvangen. Deze raadsstukken worden gepubliceerd onder één datum aan het eind van een week zodat er een overzicht ontstaat van de in die week ontvangen raadsstukken. Dit staat los van de daadwerkelijke publicatiedatum van raadsstukken, deze datum wordt links van de raadsstukken weergegeven. Onder Ingekomen raadsstukken worden geen stukken opgenomen die door burgers dan wel instellingen binnen of buiten de gemeente zijn verstuurd naar de gemeenteraad/griffie. Deze stukken worden opgenomen in de Lijst van Ingekomen Stukken (LIS). De LIS is te vinden op de agenda’s van de raadsvergaderingen.

8
Raadsvergadering (Videoconference)
Videoconference
19:30 - 21:00

De publieke- en perstribune zijn gesloten.

Het spreekrecht burgers (conform artikel 35 van het Reglement van Orde) zal plaatsvinden met inachtneming van de gelden Corona-gerelateerde veiligheidsmaatregelen. Inwoners die dat op prijs stellen kunnen inspreken in Huize Swaensteyn (Herenstraat 72/74). Inwoners kunnen ook schriftelijke hun reactie geven. Insprekers kunnen zich melden bij de griffie: griffie@lv.nl of 070 - 3008858.

Aanmelden voor het spreekrecht kan tot uiterlijk 8 juni 2021 om 12:00 uur.

12
Ingekomen raadsstukken (N.v.t.)
Weekoverzicht
00:00 - 23:59

Onder Ingekomen raadsstukken kunt u raadsstukken vinden die gedurende één week door de griffie zijn ontvangen. Deze raadsstukken worden gepubliceerd onder één datum aan het eind van een week zodat er een overzicht ontstaat van de in die week ontvangen raadsstukken. Dit staat los van de daadwerkelijke publicatiedatum van raadsstukken, deze datum wordt links van de raadsstukken weergegeven. Onder Ingekomen raadsstukken worden geen stukken opgenomen die door burgers dan wel instellingen binnen of buiten de gemeente zijn verstuurd naar de gemeenteraad/griffie. Deze stukken worden opgenomen in de Lijst van Ingekomen Stukken (LIS). De LIS is te vinden op de agenda’s van de raadsvergaderingen.

19
Ingekomen raadsstukken (N.v.t.)
Weekoverzicht
00:00 - 23:59

Onder Ingekomen raadsstukken kunt u raadsstukken vinden die gedurende één week door de griffie zijn ontvangen. Deze raadsstukken worden gepubliceerd onder één datum aan het eind van een week zodat er een overzicht ontstaat van de in die week ontvangen raadsstukken. Dit staat los van de daadwerkelijke publicatiedatum van raadsstukken, deze datum wordt links van de raadsstukken weergegeven. Onder Ingekomen raadsstukken worden geen stukken opgenomen die door burgers dan wel instellingen binnen of buiten de gemeente zijn verstuurd naar de gemeenteraad/griffie. Deze stukken worden opgenomen in de Lijst van Ingekomen Stukken (LIS). De LIS is te vinden op de agenda’s van de raadsvergaderingen.

22
Beeldvorming (Videoconference Pexip)
Presentatie over de Jaarverslagen subsidietafels 2020
19:30 - 20:30

Wilt u een onderwerp aandragen om te bespreken met de gemeenteraad tijdens deze beeldvorming inwoners? U moet dan uiterlijk 3 weken vóór de beeldvorming het onderwerp aanmelden. Stuur alstublieft een e-mail naar griffie@lv.nl of geef het telefonisch door op (070) 300 8858.

De agenda’s van de beeldvormingen worden in de regel 10 dagen vóór aanvang van de bijeenkomsten gepubliceerd.

Beeldvorming (Videoconference Pexip)
Presentatie en gesprek over de inrichting van de openbare ruimte de Julianabaan
19:30 - 20:30

Wilt u een onderwerp aandragen om te bespreken met de gemeenteraad tijdens deze beeldvorming inwoners? U moet dan uiterlijk 3 weken vóór de beeldvorming het onderwerp aanmelden. Stuur alstublieft een e-mail naar griffie@lv.nl of geef het telefonisch door op (070) 300 8858.

De agenda’s van de beeldvormingen worden in de regel 10 dagen vóór aanvang van de bijeenkomsten gepubliceerd.

Beeldvorming (Videoconference Pexip)
Presentatie haalbaarheidsonderzoeken Huisvesting raad
19:30 - 20:30

Wilt u een onderwerp aandragen om te bespreken met de gemeenteraad tijdens deze beeldvorming inwoners? U moet dan uiterlijk 3 weken vóór de beeldvorming het onderwerp aanmelden. Stuur alstublieft een e-mail naar griffie@lv.nl of geef het telefonisch door op (070) 300 8858.

De agenda’s van de beeldvormingen worden in de regel 10 dagen vóór aanvang van de bijeenkomsten gepubliceerd.

26
Ingekomen raadsstukken (N.v.t.)
Weekoverzicht
00:00 - 23:59

Onder Ingekomen raadsstukken kunt u raadsstukken vinden die gedurende één week door de griffie zijn ontvangen. Deze raadsstukken worden gepubliceerd onder één datum aan het eind van een week zodat er een overzicht ontstaat van de in die week ontvangen raadsstukken. Dit staat los van de daadwerkelijke publicatiedatum van raadsstukken, deze datum wordt links van de raadsstukken weergegeven. Onder Ingekomen raadsstukken worden geen stukken opgenomen die door burgers dan wel instellingen binnen of buiten de gemeente zijn verstuurd naar de gemeenteraad/griffie. Deze stukken worden opgenomen in de Lijst van Ingekomen Stukken (LIS). De LIS is te vinden op de agenda’s van de raadsvergaderingen.

28
Commissie Samenleving (Videoconference)
Videoconference
19:30 - 22:30

De publieke- en perstribune zijn gesloten.

Het spreekrecht burgers zal plaatsvinden met inachtneming van de geldende Corona-gerelateerde veiligheidsmaatregelen. Inwoners die dat op prijs stellen kunnen inspreken in Huize Swaensteyn (Herenstraat 72/74 te Voorburg). Inwoners kunnen ook schriftelijk hun reactie geven. Insprekers kunnen zich melden bij de griffie: griffie@lv.nl of 070 – 3008858.

Aanmelden voor het spreekrecht kan tot uiterlijk 28 juni 2021 om 12.00 uur.

29
Commissie Omgeving (Videoconference Pexip)
Videoconference
19:30 - 23:40

De pers- en publieke tribune zijn gesloten.

Het spreekrecht burgers zal plaatsvinden met inachtneming van de geldende Corona-gerelateerde veiligheidsmaatregelen. Inwoners die dat op prijs stellen kunnen inspreken in Huize Swaensteyn (Herenstraat 72/74 te Voorburg). Inwoners kunnen ook schriftelijk hun reactie geven. Insprekers kunnen zich melden bij de griffie: griffie@lv.nl of 070 – 3008858.

Aanmelden voor het spreekrecht kan tot uiterlijk 29 juni 2021 om 12.00 uur.