Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

juni 2022

3
Ingekomen raadsstukken (N.v.t.)
Weekoverzicht
vrijdag 3 juni 2022
23:58 - 23:59

Onder Ingekomen raadsstukken kunt u raadsstukken vinden die gedurende één week door de griffie zijn ontvangen. Deze raadsstukken worden gepubliceerd onder één datum aan het eind van een week zodat er een overzicht ontstaat van de in die week ontvangen raadsstukken. Dit staat los van de daadwerkelijke publicatiedatum van raadsstukken, deze datum wordt links van de raadsstukken weergegeven. Onder Ingekomen raadsstukken worden geen stukken opgenomen die door burgers dan wel instellingen binnen of buiten de gemeente zijn verstuurd naar de gemeenteraad/griffie. Deze stukken worden opgenomen in de Lijst van Ingekomen Stukken (LIS). De LIS is te vinden op de agenda’s van de raadsvergaderingen.

7
Raadsvergadering (Raadzaal, Huize Swaensteyn)
dinsdag 7 juni 2022
19:30 - 22:45

Aanmelden voor het spreekrecht kan tot uiterlijk 7 juni 2022 om 12:00 uur.

Inspreken is mogelijk m.b.t. de onderstaande agendapunten:
- Raadsvoorstel: Vaststellen zienswijze begroting Avalex 2023
- Raadsvoorstel: Vaststellen zienswijze Ontwerpbegroting 2023 MRDH
- Raadsvoorstel: Vaststellen zienswijze ontwerp-meerjarenbegroting VRH 2023-2026
- Raadsvoorstel  begrotingswijziging 2022 en concept begroting 2023 Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden
- Raadsvoorstel Vaststellen zienswijze ontwerp begroting 2023 Omgevingsdienst Haaglanden (ODH)

10
Ingekomen raadsstukken (N.v.t.)
Weekoverzicht
vrijdag 10 juni 2022
23:58 - 23:59

Onder Ingekomen raadsstukken kunt u raadsstukken vinden die gedurende één week door de griffie zijn ontvangen. Deze raadsstukken worden gepubliceerd onder één datum aan het eind van een week zodat er een overzicht ontstaat van de in die week ontvangen raadsstukken. Dit staat los van de daadwerkelijke publicatiedatum van raadsstukken, deze datum wordt links van de raadsstukken weergegeven. Onder Ingekomen raadsstukken worden geen stukken opgenomen die door burgers dan wel instellingen binnen of buiten de gemeente zijn verstuurd naar de gemeenteraad/griffie. Deze stukken worden opgenomen in de Lijst van Ingekomen Stukken (LIS). De LIS is te vinden op de agenda’s van de raadsvergaderingen.

16
Raadsvergadering (Raadzaal, Huize Swaensteyn)
Extra raadsvergadering coalitieakkoord.
donderdag 16 juni 2022
19:30 - 22:05

Aanmelden voor het spreekrecht kan tot uiterlijk 16 juni 2022 om 12:00 uur.

Inspreken is mogelijk m.b.t. de onderstaande agendapunten:
- Agendapunt 3. Bespreking coalitieakkoord.

17
Ingekomen raadsstukken (N.v.t.)
Weekoverzicht
vrijdag 17 juni 2022
23:58 - 23:59

Onder Ingekomen raadsstukken kunt u raadsstukken vinden die gedurende één week door de griffie zijn ontvangen. Deze raadsstukken worden gepubliceerd onder één datum aan het eind van een week zodat er een overzicht ontstaat van de in die week ontvangen raadsstukken. Dit staat los van de daadwerkelijke publicatiedatum van raadsstukken, deze datum wordt links van de raadsstukken weergegeven. Onder Ingekomen raadsstukken worden geen stukken opgenomen die door burgers dan wel instellingen binnen of buiten de gemeente zijn verstuurd naar de gemeenteraad/griffie. Deze stukken worden opgenomen in de Lijst van Ingekomen Stukken (LIS). De LIS is te vinden op de agenda’s van de raadsvergaderingen.

21
Beeldvorming (Brak/'t Swaentje, Huize Swaensteyn)
Presentatie bereikbaar Stompwijk
dinsdag 21 juni 2022
19:30 - 20:30

Wilt u een onderwerp aandragen om te bespreken met de gemeenteraad tijdens deze beeldvorming inwoners? U moet dan uiterlijk 3 weken vóór de beeldvorming het onderwerp aanmelden. Stuur alstublieft een e-mail naar griffie@lv.nl of geef het telefonisch door op (070) 300 8858.

De publieke tribune is geopend voor inwoners om de beeldvorming vanuit Huize Swaensteyn te volgen.

Beeldvorming (Raadzaal, Huize Swaensteyn)
Diverse insprekers m.b.t. diverse onderwerpen
dinsdag 21 juni 2022
19:30 - 20:30

Wilt u een onderwerp aandragen om te bespreken met de gemeenteraad tijdens deze beeldvorming inwoners? U moet dan uiterlijk 3 weken vóór de beeldvorming het onderwerp aanmelden. Stuur alstublieft een e-mail naar griffie@lv.nl of geef het telefonisch door op (070) 300 8858.

De publieke tribune is geopend voor inwoners om de beeldvorming vanuit Huize Swaensteyn te volgen.

Beeldvorming (Presidiumkamer, Huize Swaensteyn)
Presentatie ombudsman, jeugdombudsman en commissie bezwaarschriften
dinsdag 21 juni 2022
19:30 - 20:30

Wilt u een onderwerp aandragen om te bespreken met de gemeenteraad tijdens deze beeldvorming inwoners? U moet dan uiterlijk 3 weken vóór de beeldvorming het onderwerp aanmelden. Stuur alstublieft een e-mail naar griffie@lv.nl of geef het telefonisch door op (070) 300 8858.

De publieke tribune is geopend voor inwoners om de beeldvorming vanuit Huize Swaensteyn te volgen.

24
Ingekomen raadsstukken (N.v.t.)
Weekoverzicht
vrijdag 24 juni 2022
23:58 - 23:59

Onder Ingekomen raadsstukken kunt u raadsstukken vinden die gedurende één week door de griffie zijn ontvangen. Deze raadsstukken worden gepubliceerd onder één datum aan het eind van een week zodat er een overzicht ontstaat van de in die week ontvangen raadsstukken. Dit staat los van de daadwerkelijke publicatiedatum van raadsstukken, deze datum wordt links van de raadsstukken weergegeven. Onder Ingekomen raadsstukken worden geen stukken opgenomen die door burgers dan wel instellingen binnen of buiten de gemeente zijn verstuurd naar de gemeenteraad/griffie. Deze stukken worden opgenomen in de Lijst van Ingekomen Stukken (LIS). De LIS is te vinden op de agenda’s van de raadsvergaderingen.

27
Commissie Omgeving (Raadzaal, Huize Swaensteyn)
Let op: de vergadering is op MAANDAG 27 juni 2022
maandag 27 juni 2022
19:30 - 23:31

De agenda’s van de commissie Omgeving worden in de regel 10 dagen vóór aanvang van de vergaderingen gepubliceerd.

Wilt u inspreken op één van de onderwerpen op de agenda van deze commissievergadering? Aanmelden kan tot uiterlijk 12:00 uur op de dag van de vergadering. Stuur alstublieft een e-mail naar griffie@lv.nl of geef het telefonisch door op (070) 300 8858.

28
Commissie Omgeving (Raadzaal, Huize Swaensteyn)
Ontwerp Masterplan Bereikbaarheid CID Binckhorst
dinsdag 28 juni 2022
19:30 - 23:00

De agenda van de commissie Omgeving wordt in de regel 10 dagen vóór aanvang van de vergaderingen gepubliceerd. De stukken behorende bij agendapunt 1b en 2a worden 24 juni gepubliceerd.

Wilt u inspreken op één van de onderwerpen op de agenda van deze commissievergadering? Aanmelden kan tot uiterlijk 12:00 uur op de dag van de vergadering. Stuur alstublieft een e-mail naar griffie@lv.nl of geef het telefonisch door op (070) 300 8858.

29
Commissie Samenleving (Raadzaal, Huize Swaensteyn)
LET OP: De vergadering is op woensdag 29 juni 2022.
woensdag 29 juni 2022
19:30 - 23:15

De agenda’s van de commissie Samenleving worden in de regel 10 dagen vóór aanvang van de vergaderingen gepubliceerd.

Wilt u inspreken op één van de onderwerpen op de agenda van deze commissievergadering? Aanmelden kan tot uiterlijk 12:00 uur op de dag van de vergadering. Stuur alstublieft een e-mail naar griffie@lv.nl of geef het telefonisch door op (070) 300 8858.