Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Ingekomen raadsstukken

Weekoverzicht

vrijdag 3 februari 2023

23:58 - 23:59
Locatie

N.v.t.

Voorzitter
N.v.t.
Toelichting

Onder Ingekomen raadsstukken kunt u raadsstukken vinden die gedurende één week door de griffie zijn ontvangen. Deze raadsstukken worden gepubliceerd onder één datum aan het eind van een week zodat er een overzicht ontstaat van de in die week ontvangen raadsstukken. Dit staat los van de daadwerkelijke publicatiedatum van raadsstukken, deze datum wordt links van de raadsstukken weergegeven. Onder Ingekomen raadsstukken worden geen stukken opgenomen die door burgers dan wel instellingen binnen of buiten de gemeente zijn verstuurd naar de gemeenteraad/griffie. Deze stukken worden opgenomen in de Lijst van Ingekomen Stukken (LIS). De LIS is te vinden op de agenda’s van de raadsvergaderingen.

Agendapunten

 1. 01.02.23

 2. 01.02.23

  In 2016 startte de gemeente Leidschendam-Voorburg met het project Snippergroen met een gebiedsgerichte aanpak. In de periode 2016 – 2022 werden ongeveer 1.350 inwoners aangeschreven wat heeft geleid tot een gronduitgifte van ca. 55% van het oneigenlijk grondgebruik. Hoewel er nog een aantal dossiers in behandeling zijn, komt het einde van het project in zicht. Het college wordt verzocht om kennis te nemen van het einde van het project Snippergroen en in te stemmen om de behandeling van snippergroenaanvragen vanaf 1 mei 2023 uit te stellen tot 1 januari 2024 en de raad hierover te informeren.

 3. 01.02.23

 4. 01.02.23

  In het kader van het programmaplan Sterk voor Noord is voor de doelgroep ouder dan 12 jaar binnen de opgave Jeugd en Onderwijs een uitvoeringsplan opgesteld. Dit is inmiddels door het dagelijks bestuur van het programma Sterk voor Noord geaccordeerd. De volgende stap is dat iedere partner, indien nodig, intern zorgt voor afstemming en/of een akkoord. In het geval
  van de gemeente is in het raadsvoorstel van het programmaplan opgenomen dat de uitvoeringplannen ter vaststelling aan de raad worden voorgelegd.

  Voorgesteld besluit

  Het uitvoeringsplan Jeugd en onderwijs/Jongeren van het programma Sterk voor Noord vast te stellen.

 5. 31.01.23