Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Ingekomen raadsstukken

Weekoverzicht

vrijdag 6 januari 2023

23:58 - 23:59
Locatie

N.v.t.

Voorzitter
N.v.t.
Toelichting

Onder Ingekomen raadsstukken kunt u raadsstukken vinden die gedurende één week door de griffie zijn ontvangen. Deze raadsstukken worden gepubliceerd onder één datum aan het eind van een week zodat er een overzicht ontstaat van de in die week ontvangen raadsstukken. Dit staat los van de daadwerkelijke publicatiedatum van raadsstukken, deze datum wordt links van de raadsstukken weergegeven. Onder Ingekomen raadsstukken worden geen stukken opgenomen die door burgers dan wel instellingen binnen of buiten de gemeente zijn verstuurd naar de gemeenteraad/griffie. Deze stukken worden opgenomen in de Lijst van Ingekomen Stukken (LIS). De LIS is te vinden op de agenda’s van de raadsvergaderingen.

Agendapunten

 1. 05.01.23

  Voor de komende jaren staan volgens het Investeringsplan 4 velden op Sportpark Duivesteijn op de rol voor renovatie. De raad wordt voorgesteld de beschikbare bedragen en van 2 velden de planning te wijzigen. Dit houdt verband met onverwachte slijtage, prijsstijgingen en de voordelen van het aanbesteden in één opdracht.


  De gemeente is als verhuurder juridisch verplicht de kwaliteit van de sportvelden op peil te houden naar de normen van de betreffende sportbond. Het tijdig vervangen van kunstgrasmatten en de onderbouw is in het belang van de sporter ter voorkoming van blessures.


  De raad heeft eerder investeringskredieten beschikbaar gesteld voor de renovatie van diverse velden op Sportpark Duivesteijn. In het raadsvoorstel staat per veld welke aanpassingen er nodig zijn en wat daar van de financiële consequenties zijn.

  Voorgesteld besluit

  a. Kredietnummer 20251007 Toplaag renovatie veld 4 van 2025 naar 2023 te verschuiven en te verlagen met € 68.507 en de verlaagde nieuwe structurele kapitaallasten van € 31.036 per jaar vanaf 2024 te verwerken in de programmabegroting 2024-2027;
  b. Kredietnummer 20251008 Toplaag renovatie veld 5 van 2023 naar 2024 te verschuiven;
  c. Kredietnummer 20241004 Duivesteijn Toplaagrenovatie. Veld 6 te verhogen met € 73.169 en de hiermee verhoogde nieuwe structurele kapitaallasten van € 16.014 per jaar vanaf 2025 te verwerken in de programmabegroting 2024-2027;
  d. Een krediet te voteren voor het vervangen van de e-layer van veld 1 van € 153.011 en de hiermee gemoeide extra structurele kapitaallasten, conform de levensverwachting van de e-layer van 18 jaar, van € 9.502 vanaf 2024 te verwerken in de programmabegroting 2024-2027;
  e. Een krediet te voteren voor het vervangen van de sporttechnische laag van veld 6 van € 39.890 en de hiermee gemoeide structurele kapitaallasten, conform de levensverwachting van de sporttechnische laag van 24 jaar, van € 1.923 vanaf 2025 te verwerken in de programmabegroting 2024-2027;
  f. Een krediet te voteren voor het vervangen van de sporttechnische laag op veld 5 van € 89.637 en de hiermee gemoeide structurele kapitaallasten, conform de levensverwachting van de sporttechnische laag van 24 jaar, van € 4.321 vanaf 2025 te verwerken in de programmabegroting 2024-2027;
  g. In te stemmen met de versnelde afschrijving van de boekwaarde van krediet 2011038 voor een waarde van € 33.168 eind 2023;
  h. Vast te stellen begrotingswijziging 8 voor het voteren van de nieuwe kredieten
    1. E-layer veld 1 Duivesteijn
    2. Sporttechnische laag veld 6 Duivesteijn en
    3. Sporttechnische laag veld 5 Duivesteijn en afboeking van de restwaarde van krediet 2011038 en verhoging van krediet 20241004 en verlaging van krediet 20251007 voor 2023;