Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Ingekomen raadsstukken

Weekoverzicht

vrijdag 15 september 2023

23:58 - 23:59
Locatie

N.v.t.

Voorzitter
N.v.t.
Toelichting

Onder Ingekomen raadsstukken kunt u raadsstukken vinden die gedurende één week door de griffie zijn ontvangen. Deze raadsstukken worden gepubliceerd onder één datum aan het eind van een week zodat er een overzicht ontstaat van de in die week ontvangen raadsstukken. Dit staat los van de daadwerkelijke publicatiedatum van raadsstukken, deze datum wordt links van de raadsstukken weergegeven. Onder Ingekomen raadsstukken worden geen stukken opgenomen die door burgers dan wel instellingen binnen of buiten de gemeente zijn verstuurd naar de gemeenteraad/griffie. Deze stukken worden opgenomen in de Lijst van Ingekomen Stukken (LIS). De LIS is te vinden op de agenda’s van de raadsvergaderingen.

Agendapunten

 1. 12.09.23

  Het presidium stelt de raad voor om een ambtenaar aan te wijzen als functionaris gegevensbescherming. De raad moet als ieder ander bestuursorgaan een functionaris gegevensbescherming aanstellen. Het college en de burgemeester hebben dat ook voor hun bevoegdheid als bestuursorgaan gedaan.

  Voorgesteld besluit

  mevrouw S.M.R. Denneman aan te wijzen als Functionaris Gegevensbescherming (FG) van de gemeenteraad van de gemeente Leidschendam-Voorburg.

 2. 15.09.23

  De rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar het minimabeleid. Het onderzoek geeft onder meer inzicht in:
  • in het vastgestelde armoedebeleid;
  • hoe de gemeente het armoedebeleid uitvoert en hoe dit ervaren wordt door de inwoners voor wie de gemeentelijke voorzieningen bedoeld zijn;
  • hoe de gemeenteraad op het armoedebeleid en de uitvoering ervan (kan) sturen.
  De Rekenkamercommissie adviseert onder meer de minimaregelingen beter bekend te maken en het aanvragen ervan te vereenvoudigen.

  Voorgesteld besluit

  De aanbevelingen van de rekenkamercommissie over te nemen.