Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Griffie

De griffie is het ambtelijk apparaat van de gemeenteraad. U kunt daarom bij de griffie terecht als u vragen heeft over raadsaangelegenheden of als u inspraak wilt hebben in de gemeenteraad (bijvoorbeeld als u aandacht wilt vragen voor een specifiek onderwerp of als u uw mening wilt geven over een specifiek onderwerp). Ook kunt u terecht bij de griffie als u de gemeenteraad wilt uitnodigen voor een activiteit of bezoek.


• Wilt u inspreken tijdens een commissievergadering op één van de onderwerpen op de agenda? Aanmelden kan tot uiterlijk 12:00 uur op de dag van de vergadering. Stuur alstublieft een e-mail of geef het telefonisch door.


• Wilt u een onderwerp aandragen om te bespreken met de gemeenteraad tijdens een Beeldvorming inwoners? U moet dan uiterlijk 3 weken vóór aanvang van de beeldvorming het onderwerp aanmelden. Stuur alstublieft een e-mail of geef het telefonisch door.


Wat doet de griffie?

  • Gemeenteraadsleden adviseren en ondersteunen bij hun raadswerk;
  • Besluitvorming van de gemeenteraad voorbereiden;
  • Organiseren van de vergaderingen;
  • Inwoners adviseren als zij invloed willen uitoefenen in de gemeenteraad;
  • Besluiten van de gemeenteraad bekendmaken;
  • Inwoners dichterbij de politiek van Leidschendam-Voorburg brengen.

Bezoekadres:
Raadhuisplein 1
Leidschendam


Brief sturen?
Gemeenteraad en griffie
Postbus 1005
2260 BA Leidschendam


Raadzaal en fractieruimten
Huize Swaensteyn
Herenstraat 72-74
2271 CK Voorburg