Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Ingekomen raadsstukken

Weekoverzicht

vrijdag 1 september 2023

23:58 - 23:59
Locatie

N.v.t.

Voorzitter
N.v.t.
Toelichting

Onder Ingekomen raadsstukken kunt u raadsstukken vinden die gedurende één week door de griffie zijn ontvangen. Deze raadsstukken worden gepubliceerd onder één datum aan het eind van een week zodat er een overzicht ontstaat van de in die week ontvangen raadsstukken. Dit staat los van de daadwerkelijke publicatiedatum van raadsstukken, deze datum wordt links van de raadsstukken weergegeven. Onder Ingekomen raadsstukken worden geen stukken opgenomen die door burgers dan wel instellingen binnen of buiten de gemeente zijn verstuurd naar de gemeenteraad/griffie. Deze stukken worden opgenomen in de Lijst van Ingekomen Stukken (LIS). De LIS is te vinden op de agenda’s van de raadsvergaderingen.

Agendapunten

 1. 30.08.23

  Op 21 juli 2023 heeft ontwikkelaar Dutch Lake Residence (DLR) bij het college een aanvraag om omgevingsvergunning ingediend voor het uitvoeren van voorbereidende (grond)werkzaamheden in Vlietland Noord, een zogenoemde aanlegvergunning. De aanvraag is ingediend op basis van het vigerende onherroepelijke bestemmingsplan “Beheersverordening 2017 Leidschendam-Voorburg / Beheersgebied Vlietland noordoost 2005”.


  De fractie PvdA heeft het college, op grond van artikel 32 van het ‘Reglement van Orde voor de gemeenteraad Leidschendam-Voorburg’, vragen gesteld over de aanvraag om een aanlegvergunning voor voorbereidende werkzaamheden in Vlietland Noord. Door middel van de bij dit voorstel gevoegde raadsbrief 3491 beantwoordt het college deze vragen.

 2. 30.08.23

  Het college biedt de raad hierbij het rapport Evaluatie subsidietafels aan (amendement ID223). Een onderzoeksbureau heeft dit rapport in opdracht van gemeente Leidschendam-Voorburg gemaakt. Het rapport eindigt met een set conclusies en aanbevelingen. In deze brief geeft het college aan dat het eerst met de maatschappelijke partners in gesprek gaat over het rapport, waarna het komt tot een koers voor een systematiek waarin de opbrengsten van de evaluatie zijn meegewogen. De inwoners en het aanbod aan activiteiten waar zij het meest baat bij hebben, zijn hierin het uitgangspunt.

 3. 30.08.23

  De gemeentelijke Jeugdombudsman en de Ombudsman brengen jaarlijks een verslag uit over haar werkzaamheden voor de gemeente Leidschendam-Voorburg. Beide jaarverslagen bieden punten die leiden tot acties en aanbevelingen voor onze gemeente.