Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Ingekomen raadsstukken

Weekoverzicht

vrijdag 9 juni 2023

23:58 - 23:59
Locatie

N.v.t.

Voorzitter
N.v.t.
Toelichting

Onder Ingekomen raadsstukken kunt u raadsstukken vinden die gedurende één week door de griffie zijn ontvangen. Deze raadsstukken worden gepubliceerd onder één datum aan het eind van een week zodat er een overzicht ontstaat van de in die week ontvangen raadsstukken. Dit staat los van de daadwerkelijke publicatiedatum van raadsstukken, deze datum wordt links van de raadsstukken weergegeven. Onder Ingekomen raadsstukken worden geen stukken opgenomen die door burgers dan wel instellingen binnen of buiten de gemeente zijn verstuurd naar de gemeenteraad/griffie. Deze stukken worden opgenomen in de Lijst van Ingekomen Stukken (LIS). De LIS is te vinden op de agenda’s van de raadsvergaderingen.

Agendapunten

 1. 05.06.23

  Voorgesteld wordt om de grondexploitatie voor het plangebied De Star te openen zodat het project kan worden voortgezet.

  Voorgesteld besluit

  a. Een grondexploitatie voor de gebiedsontwikkeling De Star te openen. 
  b. Begrotingswijziging 2023-16 vast te stellen.

 2. 07.06.23

  Jaarlijks dient het college het jaarverslag Handhaving Wet kinderopvang vast te stellen en de raad hierover te informeren.