Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Ingekomen raadsstukken

Weekoverzicht

vrijdag 6 oktober 2023

23:58 - 23:59
Locatie

N.v.t.

Voorzitter
N.v.t.
Toelichting

Onder Ingekomen raadsstukken kunt u raadsstukken vinden die gedurende één week door de griffie zijn ontvangen. Deze raadsstukken worden gepubliceerd onder één datum aan het eind van een week zodat er een overzicht ontstaat van de in die week ontvangen raadsstukken. Dit staat los van de daadwerkelijke publicatiedatum van raadsstukken, deze datum wordt links van de raadsstukken weergegeven. Onder Ingekomen raadsstukken worden geen stukken opgenomen die door burgers dan wel instellingen binnen of buiten de gemeente zijn verstuurd naar de gemeenteraad/griffie. Deze stukken worden opgenomen in de Lijst van Ingekomen Stukken (LIS). De LIS is te vinden op de agenda’s van de raadsvergaderingen.

Agendapunten

 1. 04.10.23

  Politieke partijen mogen voor de Tweede Kamerverkiezingen kartonnen dragers plaatsen in de openbare ruimte voor verkiezingsposters.  Tijdelijke beleidsregels maken dat mogelijk voor een periode van 14 dagen voor - tot vijf dagen na de Tweede Kamerverkiezing 2023 (totaal maximaal 19 dagen). Dit moet wel worden gemeld uiterlijk vijf dagen voor plaatsing en er gelden nadere regels.

 2. 04.10.23

  Naar aanleiding van de nieuwe Wet gemeenschappelijke regelingen (hierna: Wgr) heeft het algemeen bestuur van de MRDH een ontwerp-wijziging van de GR MRDH opgesteld. De wijziging moet voor 1 juli 2024 door het algemeen bestuur zijn vastgesteld.


  Op basis van de nieuwe Wgr moeten de raden in staat worden gesteld een zienswijze in te dienen op voorgestelde wijzigingen van de gemeenschappelijke regeling. Het algemeen bestuur van de MRDH heeft de raad verzocht om bij hen een zienswijze in te dienen voor 12 november 2023.
  Na de verwerking van de zienswijzen door het algemeen bestuur van de MRDH, krijgt de raad een raadsvoorstel van het college voorgelegd om de definitieve wijziging van de GR vast te stellen. Daarna zal het college de gewijzigde GR vaststellen.

  Voorgesteld besluit

  De zienswijze op de ontwerp-wijziging van de Gemeenschappelijke regeling MRDH vast te stellen en deze voor 12 november 2023 toe te zenden aan het algemeen bestuur van de MRDH.

 3. 06.10.23