Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Ingekomen raadsstukken

Weekoverzicht

vrijdag 17 mei 2024

23:58 - 23:59
Locatie

N.v.t.

Voorzitter
N.v.t.
Toelichting

Onder Ingekomen raadsstukken kunt u raadsstukken vinden die gedurende één week door de griffie zijn ontvangen. Deze raadsstukken worden gepubliceerd onder één datum aan het eind van een week zodat er een overzicht ontstaat van de in die week ontvangen raadsstukken. Dit staat los van de daadwerkelijke publicatiedatum van raadsstukken, deze datum wordt links van de raadsstukken weergegeven. Onder Ingekomen raadsstukken worden geen stukken opgenomen die door burgers dan wel instellingen binnen of buiten de gemeente zijn verstuurd naar de gemeenteraad/griffie. Deze stukken worden opgenomen in de Lijst van Ingekomen Stukken (LIS). De LIS is te vinden op de agenda’s van de raadsvergaderingen.

Agendapunten

 1. 15.05.24

  De gemeente Leidschendam-Voorburg is per brief benaderd door het bestuur van de overkoepelende VvE Neherlab om te praten over het groot onderhoud aan de Neherlabtoren. Tevens is verzocht een bezoek te brengen aan de toren op de Open Monumentendag 2023. De raad heeft het college gevraagd deze brief af te handelen.


  VvE Neherlab vraagt de gemeente Leidschendam-Voorburg om met €1 per inwoner of €76.000 bij te dragen aan het groot onderhoud voor het behoud en de instandhouding van de Neherlabtoren. Of ze willen een gemeentelijke bijdrage van ca. 10% van de Erkende Concurrente Vordering uit het faillissement van 2018, ca. € 49.000.

 2. 15.05.24

  Op 16 april 2024 heeft het bestuur van Avalex ingestemd met de ontwerpbegroting 2025. De jaarstukken 2023 en ontwerpbegroting 2025 zijn verstuurd aan de gemeenteraad. De raad heeft de stukken voor advies voorgelegd aan het college. Het college heeft een concept-zienswijze op deze ontwerpbegroting opgesteld. Deze wordt met bijgaand raadsvoorstel voorgelegd aan de raad.

 3. 15.05.24

  De gemeente Leidschendam-Voorburg neemt samen met 20 andere gemeenten deel aan de Gemeenschappelijke Regeling voor de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (hierna MRDH). De Ontwerpbegroting 2025 en meerjarenbegroting 2026-2028 van de MRDH is op 25 april in goede orde ontvangen. Het is tot 17 juli 2024 mogelijk om een zienswijze op deze begroting in te dienen. Aan de raad wordt gevraagd in te stemmen met de Zienswijze Ontwerpbegroting 2025 MRDH.

 4. 15.05.24

  Naar aanleiding van de ontvangen Ontwerpbegroting 2025 van de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) wordt de gemeenteraad conform de Wet gemeenschappelijke regelingen in de gelegenheid gesteld om een zienswijze over de Ontwerpbegroting 2025 in te dienen. Het college stelt voor geen zienswijze in te dienen.