Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Ingekomen raadsstukken

Weekoverzicht

vrijdag 2 februari 2024

23:58 - 23:59
Locatie

N.v.t.

Voorzitter
N.v.t.
Toelichting

Onder Ingekomen raadsstukken kunt u raadsstukken vinden die gedurende één week door de griffie zijn ontvangen. Deze raadsstukken worden gepubliceerd onder één datum aan het eind van een week zodat er een overzicht ontstaat van de in die week ontvangen raadsstukken. Dit staat los van de daadwerkelijke publicatiedatum van raadsstukken, deze datum wordt links van de raadsstukken weergegeven. Onder Ingekomen raadsstukken worden geen stukken opgenomen die door burgers dan wel instellingen binnen of buiten de gemeente zijn verstuurd naar de gemeenteraad/griffie. Deze stukken worden opgenomen in de Lijst van Ingekomen Stukken (LIS). De LIS is te vinden op de agenda’s van de raadsvergaderingen.

Agendapunten

 1. 01.02.24

 2. 31.01.24

  De raad heeft in verschillende moties het college gevraagd om onderzoek te doen naar alternatieve verkoelingsmogelijkheden binnen de gemeente, en hiervoor o.a. te kijken naar een zwembad, stadsstrand en andere mogelijkheden tot verkoeling. Met bijgevoegde raadsbrief worden de moties van antwoord voorzien.

 3. 31.01.24

  De fractie van het CDA heeft een initiatiefvoorstel ingediend voor een pilot in twee wijken voor het in samenhang inzetten van drie instrumenten wijkagenda, wijkplatform, wijkbudget.

 4. 31.01.24

  Voorgesteld besluit

  Onder voorbehoud van gelijkluidende besluitvorming door de raden van Wassenaar, Voorschoten en Oegstgeest:
  1. De hierna volgende gemeenschappelijke regeling te treffen onder de naam Gemeenschappelijke regeling Rekenkamer Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg;
  2. De Verordening op de Rekenkamercommissie Leidschendam-Voorburg, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar 2014 in te trekken;
  3. Te benoemen als lid van de Rekenkamer Leidschendam-Voorburg, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar voor de duur van zes jaar;
      - De heer E.J. Gerdes, plaatsvervangend voorzitter;
      - De heer R.L. Kamermans, voorzitter;
      - Mevrouw A.M.K. Kühler, lid;
      - Mevrouw A.C. Pronk, lid;
      - De heer M. Spaan, lid;
      - De heer M.S.C.M. Teeuwen, lid.
  4. De heer B. Simon tot en met 30 september 2026 aan te wijzen als secretaris.