Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Ingekomen raadsstukken

Weekoverzicht

vrijdag 14 juni 2024

23:58 - 23:59
Locatie

N.v.t.

Voorzitter
N.v.t.
Toelichting

Onder Ingekomen raadsstukken kunt u raadsstukken vinden die gedurende één week door de griffie zijn ontvangen. Deze raadsstukken worden gepubliceerd onder één datum aan het eind van een week zodat er een overzicht ontstaat van de in die week ontvangen raadsstukken. Dit staat los van de daadwerkelijke publicatiedatum van raadsstukken, deze datum wordt links van de raadsstukken weergegeven. Onder Ingekomen raadsstukken worden geen stukken opgenomen die door burgers dan wel instellingen binnen of buiten de gemeente zijn verstuurd naar de gemeenteraad/griffie. Deze stukken worden opgenomen in de Lijst van Ingekomen Stukken (LIS). De LIS is te vinden op de agenda’s van de raadsvergaderingen.

Agendapunten

  1. 12.06.24

  2. 12.06.24

    Het Zorg- en Veiligheidshuis Haaglanden (ZVHH) heeft evenals voorgaande jaren een jaarverslag over haar activiteiten gemaakt. Dit is door het Bestuurlijk Overleg Zorg- en Veiligheid vastgesteld.

  3. 14.06.24

    Op verzoek van de accountant een aantal wijzigingen in de tabel over de begrotingsrechtmatigheid (paragraaf 5.3) en als gevolg hiervan wijzigingen in de toelichting hierop in de paragraaf bedrijfsvoering. Het totaalbeeld dat het college financieel rechtmatig heeft gehandeld, verandert niet.