Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Ingekomen raadsstukken

Weekoverzicht

vrijdag 12 januari 2024

23:58 - 23:59
Locatie

N.v.t.

Voorzitter
N.v.t.
Toelichting

Onder Ingekomen raadsstukken kunt u raadsstukken vinden die gedurende één week door de griffie zijn ontvangen. Deze raadsstukken worden gepubliceerd onder één datum aan het eind van een week zodat er een overzicht ontstaat van de in die week ontvangen raadsstukken. Dit staat los van de daadwerkelijke publicatiedatum van raadsstukken, deze datum wordt links van de raadsstukken weergegeven. Onder Ingekomen raadsstukken worden geen stukken opgenomen die door burgers dan wel instellingen binnen of buiten de gemeente zijn verstuurd naar de gemeenteraad/griffie. Deze stukken worden opgenomen in de Lijst van Ingekomen Stukken (LIS). De LIS is te vinden op de agenda’s van de raadsvergaderingen.

Agendapunten

 1. 09.01.24

  Vaststellen van VTH-beleid volgt uit een wettelijke verplichting waarop de Provincie toezicht houdt. Het huidige VTH-beleid loopt tot en met 2023. Met het nieuwe beleidsplan wordt tijdig voorzien in actueel VTH-beleid. 


  In het beleidsplan wordt aansluiting gezocht bij de landelijke handhavingsstrategie omgevingsrecht. Deze is opgesteld door de ODH en wordt hierbij eveneens ter vaststelling aangeboden zodat deze strategie ook als beleidsregel in Leidschendam-Voorburg wordt aangehouden. 


  Ook worden de beleidsregels beoordeling levensgedrag ter vaststelling aangeboden. Gelet op de nauwe samenhang van de beleidsregels met het beleidsplan worden de documenten gelijktijdig aangeboden. 


  Ten slotte wordt een raadsinformatiebrief ter vaststelling bijgevoegd, waarmee zowel het beleidsplan als de landelijke handhavingsstrategie omgevingsrecht, ter informatie naar de raad kan worden gezonden.

 2. 12.01.24

  Op 11 juli 2023 heeft de raad de motie 230711 Motie ChristenUnie - Lekken begeleidingscommissie Vlietland-Noord aangenomen, waarin de burgemeester wordt opgeroepen om te onderzoek of en wie er gelekt heeft uit de begeleidingscommissie Vlietland-Noord. De burgemeester heeft deze motie uitgevoerd en de raadsbrief doet verslag van de uitkomsten van dit onderzoek en het vervolg.