Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Ingekomen raadsstukken

Weekoverzicht

vrijdag 7 juni 2024

23:58 - 23:59
Locatie

N.v.t.

Voorzitter
N.v.t.
Toelichting

Onder Ingekomen raadsstukken kunt u raadsstukken vinden die gedurende één week door de griffie zijn ontvangen. Deze raadsstukken worden gepubliceerd onder één datum aan het eind van een week zodat er een overzicht ontstaat van de in die week ontvangen raadsstukken. Dit staat los van de daadwerkelijke publicatiedatum van raadsstukken, deze datum wordt links van de raadsstukken weergegeven. Onder Ingekomen raadsstukken worden geen stukken opgenomen die door burgers dan wel instellingen binnen of buiten de gemeente zijn verstuurd naar de gemeenteraad/griffie. Deze stukken worden opgenomen in de Lijst van Ingekomen Stukken (LIS). De LIS is te vinden op de agenda’s van de raadsvergaderingen.

Agendapunten

 1. 05.06.24

 2. 05.06.24

  Voor de gemeente Leidschendam-Voorburg is het belangrijk om te weten hoe inwoners de ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ervaren. Een onafhankelijk onderzoeks-en adviesbureau heeft in opdracht van de gemeente een cliëntervaringsonderzoek (CEO) uitgevoerd. Daarmee voldoet de gemeente tevens aan de wettelijke verplichting om te onderzoeken hoe de inwoners de kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning ervaren. Met de raadsbrief wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de uitkomsten en de opvolging van deze uitkomsten.

 3. 05.06.24

  Met deze raadsbrief wordt de raad geïnformeerd over de voortgang van het project welzijnsgesprekken.

 4. 05.06.24

 5. 07.06.24

  Door de fractie van SP is een vraag gesteld ex artikel 32 van het Reglement van Orde over de zittingsdata van juridische procedures (564). In de Raadsbrief beantwoording schriftelijke vragen SP zittingsdata juridische procedures (3461) is deze vraag beantwoord. Naar aanleiding van deze raadsbrief heeft een nader overleg plaats gevonden. Dit overleg is aanleiding voor een aanvulling op de afspraken.