Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Ingekomen raadsstukken

Weekoverzicht

vrijdag 5 april 2024

23:58 - 23:59
Locatie

N.v.t.

Voorzitter
N.v.t.
Toelichting

Onder Ingekomen raadsstukken kunt u raadsstukken vinden die gedurende één week door de griffie zijn ontvangen. Deze raadsstukken worden gepubliceerd onder één datum aan het eind van een week zodat er een overzicht ontstaat van de in die week ontvangen raadsstukken. Dit staat los van de daadwerkelijke publicatiedatum van raadsstukken, deze datum wordt links van de raadsstukken weergegeven. Onder Ingekomen raadsstukken worden geen stukken opgenomen die door burgers dan wel instellingen binnen of buiten de gemeente zijn verstuurd naar de gemeenteraad/griffie. Deze stukken worden opgenomen in de Lijst van Ingekomen Stukken (LIS). De LIS is te vinden op de agenda’s van de raadsvergaderingen.

Agendapunten

  1. De fractie VVD heeft schriftelijke vragen gesteld inzake ruimte voor ondernemers. Middels bijgaande raadsbrief worden de vragen beantwoord.

  2. De raadsfracties van GroenLinks en CDA dienden gezamenlijk schriftelijke vragen in over de lange termijnaanpak jeugd- en leerlingenvervoer. Het voorstel betreft een voorstel voor de beantwoording van deze vragen.

  3. Op 21 maart 2023 heeft het college schriftelijke vragen ex artikel 32 van het Reglement van orde van de raad Leidschendam-Voorburg 2021 van de GroenLinks-fractie ontvangen.
    Met bijgaande raadsbrief worden deze vragen beantwoord.

  4. De raad heeft het college verzocht om periodieke informatie over het afvalbeleid, de uitvoering van de afvalinzameling en de bedrijfsvoering van Avalex. Met deze raadsbrief geeft het college gehoor aan dit verzoek.

  5. Vaststellen van het voorstel om Integraal Zorgakkoord (IZA) projecten in 2024 in te zetten voor Leidschendam-Voorburg en de raad te informeren over de inzet van IZA projecten voor 2024.