Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Ingekomen raadsstukken

Weekoverzicht

vrijdag 8 maart 2024

23:58 - 23:59
Locatie

N.v.t.

Voorzitter
N.v.t.
Toelichting

Onder Ingekomen raadsstukken kunt u raadsstukken vinden die gedurende één week door de griffie zijn ontvangen. Deze raadsstukken worden gepubliceerd onder één datum aan het eind van een week zodat er een overzicht ontstaat van de in die week ontvangen raadsstukken. Dit staat los van de daadwerkelijke publicatiedatum van raadsstukken, deze datum wordt links van de raadsstukken weergegeven. Onder Ingekomen raadsstukken worden geen stukken opgenomen die door burgers dan wel instellingen binnen of buiten de gemeente zijn verstuurd naar de gemeenteraad/griffie. Deze stukken worden opgenomen in de Lijst van Ingekomen Stukken (LIS). De LIS is te vinden op de agenda’s van de raadsvergaderingen.

Agendapunten

 1. 05.03.24

 2. 06.03.24

 3. 06.03.24

  Met deze brief worden de raden in de regio Haaglanden geïnformeerd over de stand van zaken aangaande jeugdhulpplus (JHP) in onze regio.
  Ingegaan wordt op:
  - De wijzigingen ten opzichte van het vorige bovenregionale plan
  - Regionale alternatieven voor de afbouw
  - Interbestuurlijk toezicht
  - Financiële consequenties

 4. 07.03.24

  Met het Jaarverslag leerplicht en Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) wordt voldaan aan de wettelijke verplichting de gemeenteraad te informeren over de uitvoering van het in de gemeente Leidschendam-Voorburg gevoerde leerplichtbeleid en het voorkomen van voortijdig schoolverlaten over schooljaar 2022-2023.