Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Ingekomen raadsstukken

Weekoverzicht

vrijdag 19 april 2024

23:58 - 23:59
Locatie

N.v.t.

Voorzitter
N.v.t.
Toelichting

Onder Ingekomen raadsstukken kunt u raadsstukken vinden die gedurende één week door de griffie zijn ontvangen. Deze raadsstukken worden gepubliceerd onder één datum aan het eind van een week zodat er een overzicht ontstaat van de in die week ontvangen raadsstukken. Dit staat los van de daadwerkelijke publicatiedatum van raadsstukken, deze datum wordt links van de raadsstukken weergegeven. Onder Ingekomen raadsstukken worden geen stukken opgenomen die door burgers dan wel instellingen binnen of buiten de gemeente zijn verstuurd naar de gemeenteraad/griffie. Deze stukken worden opgenomen in de Lijst van Ingekomen Stukken (LIS). De LIS is te vinden op de agenda’s van de raadsvergaderingen.

Agendapunten

 1. 15.04.24

 2. 17.04.24

  Het huidige inkoopbeleid is op 7 november 2017 door het college vastgesteld (nr 1967425). Het nieuw ondertekende manifest Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (3017) en de ambitie van het college om lokale ondernemers voorrang te geven bij inkoop zijn aanleiding om het beleid te herzien en vorm te geven in het nieuwe Inkoop- en Contractmanagementbeleid 2024-2027.

 3. 17.04.24

  In september 2023 zijn de "Tijdelijke  regels verkiezingsborden Tweede Kamerverkiezing gemeente Leidschendam-Voorburg" vastgesteld. Deze regels zijn opgesteld om tegemoet te komen aan de behoefte van politieke partijen om zelf kartonnen dragers te plaatsen waarop posters kunnen worden geplakt door middel van een pilot met meldplicht en nadere regels. Deze pilot is inmiddels verlopen en gemonitord. Daarbij is bekeken of het reguleren middels meldplicht en nadere regels heeft geleid tot belemmering, overlast en/of (verkeers)onveiligheid. Dit is niet het geval. Voorgesteld wordt de tijdelijke regels definitief te maken.

 4. 19.04.24

  Periodiek legt het college verantwoording af aan de raad over de opvolging van de aangenomen moties.

  Voorgesteld besluit

  de door het college als afgedaan aangegeven moties als afgedaan te beschouwen.