Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Ingekomen raadsstukken

Weekoverzicht

vrijdag 1 maart 2024

23:58 - 23:59
Locatie

N.v.t.

Voorzitter
N.v.t.
Toelichting

Onder Ingekomen raadsstukken kunt u raadsstukken vinden die gedurende één week door de griffie zijn ontvangen. Deze raadsstukken worden gepubliceerd onder één datum aan het eind van een week zodat er een overzicht ontstaat van de in die week ontvangen raadsstukken. Dit staat los van de daadwerkelijke publicatiedatum van raadsstukken, deze datum wordt links van de raadsstukken weergegeven. Onder Ingekomen raadsstukken worden geen stukken opgenomen die door burgers dan wel instellingen binnen of buiten de gemeente zijn verstuurd naar de gemeenteraad/griffie. Deze stukken worden opgenomen in de Lijst van Ingekomen Stukken (LIS). De LIS is te vinden op de agenda’s van de raadsvergaderingen.

Agendapunten

 1. 28.02.24

 2. 28.02.24

  Het college heeft de gemeenteraad in juni 2023 een raadsbrief gestuurd over de start van de welzijnsgesprekken. Daarin schrijft het college dat er twee keer tussentijds wordt geëvalueerd. De eerste tussenevaluatie heeft plaatsgevonden. Met de raadsbrief wordt de gemeenteraad geïnformeerd over deze evaluatie.

 3. 29.02.24

  Voorgesteld besluit

  De raad besluit: 
  1. Te benoemen tot lid van de commissie Rekening & Audit: 
  - De heer A. Gaspersz 


  2. Te benoemen tot plaatsvervangend lid van de commissie Rekening & Audit: 
  - De heer W.J.B.M. Rosbenders 
  - De heer J. Streefkerk 


  3. Aan te wijzen als plaatsvervangend lid van de rekeningcommissie van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag 
  - De heer E.R. van der Schaft

 4. 29.02.24

  Het aantal steekincidenten in Nederland neemt toe. Opvallend is het grote aandeel jongvolwassenen (12-17 jaar), maar ook in de overige leeftijdscategorieën is sprake van een in het oog lopend probleem. Hoewel de Wet wapens en munitie (Wwm) het dragen van daarbij benoemde steekwapens strafbaar stelt, is handhaving op bestuursrechtelijk niveau wenselijk. Dat is in aanvulling op - en niet in plaats van - de Wwm. Een aantal gemeenten, waaronder regionale partners, hebben een bepaling opgenomen in de Algemene plaatselijke verordening (Apv) waarmee wordt beoogd het aantal incidenten (en met name recidive, dus herhaling) te voorkomen. Recent heeft Den Haag hetzelfde gedaan. Het is gelet op de ernst van het probleem en de daarmee samenhangende inbreuk op de openbare orde wenselijk om dit ook voor Leidschendam-Voorburg te doen. Daarmee lopen we 'in de pas' met onze grootste regionale partner.