Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

dinsdag 5 oktober 2021

19:30 - 21:15

Locatie
Raadzaal, Huize Swaensteyn
Voorzitter
J.G. Bijl
Start
dinsdag 5 oktober 2021 19:27
Eind
dinsdag 5 oktober 2021 22:44
Toelichting

De publieke- en perstribune zijn gesloten.

Aanmelden voor het spreekrecht kan tot uiterlijk 5 oktober 2021 om 12:00 uur.

Inspreken is mogelijk m.b.t. de onderstaande agendapunten:
- 2 k Raadsvoorstel: Vaststellen vergaderschema gemeenteraad 2022.

Uitzending

Agendapunten

00:07:54 - 00:09:27 - P.F. Rozenberg
00:09:27 - 00:09:59 - A.J.W. van Eekelen
00:10:15 - 00:10:23 - L.C. Kortman-de Wit
00:10:23 - 00:10:28 - R. van Duffelen
00:10:28 - 00:10:39 - H. Knoester
00:10:39 - 00:11:22 - P.F. Rozenberg
00:11:22 - 00:11:35 - A.J.W. van Eekelen
00:12:05 - 00:13:14 - R. van Duffelen
00:13:14 - 00:13:39 - J. Streefkerk
00:13:44 - 00:13:59 - P.F. Rozenberg
00:14:01 - 00:14:07 - J.G Bijl
00:14:07 - 00:14:51 - Ph. van Veller
00:14:53 - 00:14:54 - J.G Bijl
00:14:54 - 00:14:58 - J. Streefkerk
00:14:58 - 00:15:01 - J.G Bijl
00:15:01 - 00:15:11 - Ph. van Veller
00:15:11 - 00:15:13 - J.G Bijl
00:15:13 - 00:15:14 - Ph. van Veller
00:15:14 - 00:15:28 - J.G Bijl
00:15:28 - 00:15:38 - C.L.A.M. van der Gronde
00:15:38 - 00:15:58 - J.G Bijl
00:16:11 - 00:17:01 - A.J.W. van Eekelen
00:17:03 - 00:17:39 - J.G Bijl
00:17:39 - 00:18:09 - P.F. Rozenberg
00:18:09 - 00:20:25 - J.G Bijl

Resultaat stemming

00:20:25 - 00:20:41 - A.J.W. van Eekelen
00:20:44 - 00:20:45 - J. Brokke
00:21:20 - 00:23:05 - J.G Bijl
00:23:41 - 00:23:54 - W.E.J. Jorissen
00:23:54 - 00:24:04 - J.G Bijl
00:24:16 - 00:25:17 - W.E.J. Jorissen

Toezeggingen

Onderwerp
Na te vragen of tijdens de Vlietdagen de Blockjam in Vreugd en Rust was en de raad hierover te informeren.
00:25:18 - 00:25:19 - J.G Bijl
00:25:19 - 00:27:36 - A.J.W. van Eekelen
00:27:38 - 00:27:43 - J.G Bijl
00:27:43 - 00:28:22 - W.E.J. Jorissen
00:28:26 - 00:28:28 - J.G Bijl
00:28:28 - 00:29:46 - A.J.W. van Eekelen
00:29:46 - 00:30:29 - J.G Bijl
00:30:29 - 00:30:33 - H.P. Klazenga
00:30:33 - 00:30:43 - J.G Bijl
00:30:43 - 00:31:57 - H.P. Klazenga
00:31:58 - 00:32:18 - J.G Bijl
00:32:21 - 00:37:18 - A.J.W. van Eekelen
00:37:19 - 00:37:23 - J.G Bijl
00:37:23 - 00:38:34 - H.P. Klazenga
00:38:34 - 00:38:36 - J.G Bijl
00:38:36 - 00:39:26 - A.J.W. van Eekelen
00:39:26 - 00:39:34 - J.G Bijl
00:39:34 - 00:39:52 - P.F. Rozenberg
00:39:54 - 00:40:06 - A.J.W. van Eekelen
00:40:06 - 00:40:41 - J.G Bijl
00:40:41 - 00:41:28 - B.B.M. Bremer
00:41:28 - 00:41:31 - J.G Bijl
00:41:31 - 00:43:06 - F.J. Kist
00:43:06 - 00:43:08 - J.G Bijl
00:43:08 - 00:44:41 - B.B.M. Bremer
00:44:41 - 00:44:46 - J.G Bijl
00:44:46 - 00:45:17 - F.J. Kist
00:45:18 - 00:45:25 - J.G Bijl
00:45:25 - 00:45:56 - W.E.J. Jorissen
00:45:56 - 00:45:56 - J.G Bijl
00:45:58 - 00:45:59 - F.J. Kist
00:45:59 - 00:46:00 - J.G Bijl
00:46:00 - 00:46:16 - F.J. Kist
00:46:18 - 00:46:32 - J.G Bijl
00:46:32 - 00:46:58 - P.F. Rozenberg
00:47:01 - 00:48:20 - J.G Bijl

Resultaat stemming

Resultaat stemming

00:48:20 - 00:48:39 - P.F. Rozenberg
00:48:39 - 00:50:31 - J.G Bijl

Resultaat stemming

00:50:31 - 00:50:37 - P.F. Rozenberg
00:50:37 - 00:51:17 - J.G Bijl
00:51:17 - 00:51:29 - P.F. Rozenberg
00:51:29 - 00:52:19 - J.G Bijl
00:52:23 - 00:52:46 - M. Mathlouti
00:52:46 - 00:53:38 - J.G Bijl

Periodiek legt het college de stand van zaken rondom door de collegeleden gedane toezeggingen voor aan de raad; deels ter afdoening van afgewikkelde toezeggingen, deels ter informatie over de voortgang.

Resultaat stemming

De raad heeft op 11 mei 2021 ingestemd met het bestedingsplan bestemmingsreserve corona 2021 (iBabs 2076). Onderdeel van dit bestedingsplan is de wijziging reclamebelasting 2021. Net als in 2020 worden de tarieven van de reclamebelasting voor 2021 hierbij gehalveerd. Voorliggend raadsvoorstel geeft uitvoering aan dit besluit.

Resultaat stemming

Het hoofdveld (veld 3) van Sportpark 't Loo lijdt door overmatig gebruik aan versnelde slijtage. De KNVB dreigt het veld af te keuren indien niet nog dit jaar een nieuwe kunstgrasmat wordt aangebracht. Daarom wordt voorgesteld het vervangingskrediet twee jaar naar voren te halen. Hiermee is een eenmalig nadeel gemoeid van € 65.888  vanwege het in één keer afschrijven van de boekwaarde van de huidige mat. Tevens wordt voorgesteld voortaan de kunstgrasmat van dit veld sneller af te schrijven. Dit geeft een structureel nadeel van € 7.783.

Resultaat stemming

00:53:38 - 00:54:51 - P.F. Rozenberg

In de gemeenschappelijke regeling (GR) GGD en Veilig Thuis Haaglanden is opgenomen dat het algemeen bestuur de regeling voor 1 januari 2023 evalueert en nadien tenminste eenmaal per vier jaar (artikel 33). Daarnaast is opgenomen dat het algemeen bestuur voorafgaand aan de uitvoering van de evaluatie het precieze doel, de reikwijdte en de wijze van evaluatie bepaalt. Daarbij worden de raden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid gesteld zich hierover tevoren uit te laten, via een procedure van zienswijzen.

In de Voorjaarsbrief voor de Begroting 2022 GR GGD en VT Haaglanden is aangekondigd dat er in 2021 een startdocument voor de evaluatie wordt opgesteld. Het algemeen bestuur wil de evaluatie nog in deze bestuursperiode afronden. Het definitieve evaluatierapport wordt naar verwachting in februari 2022 door het algemeen bestuur vastgesteld, waarna de resultaten worden gedeeld met de deelnemende gemeenteraden.

Resultaat stemming

Resultaat stemming

Aanbevelingen RKC

Onderwerp
Aanbevelingen rapport Kaderstelling

De riolering in Prinsenhof Laagbouw is aan het eind van haar technische levensduur. Daarom is het noodzakelijk om groot onderhoud uit te voeren.

Er is binnen het project geen geld beschikbaar om het vereiste kwaliteitsniveau (kwaliteitsniveau B) vanuit het Beheerkwaliteitsplan (BKP) te behalen na het groot onderhoud voor het deel dat buiten de rioolsleuf valt. Daarnaast is er geen geld om de wensen, die in het voortraject opgehaald zijn bij de bewoners (burgerparticipatie), te kunnen realiseren.
Dit voorstel betreft de aanvraag van een extra investeringskrediet voor het project groot onderhoud Prinsenhof Laagbouw op deze twee onderdelen.

Resultaat stemming

00:54:51 - 00:57:26 - J.G Bijl

Resultaat stemming

Resultaat stemming

Resultaat stemming

Op 25 augustus 2020 heeft het college ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan “Glastuinbouwgebied Meeslouwerpolder” en de terinzagelegging daarvan voor de zienswijzenprocedure. Het ontwerpbestemmingsplan heeft vervolgens vanaf vrijdag 11 september tot en met donderdag 22 oktober 2020 ter inzage gelegen. Dit heeft geleid tot 18 zienswijzen, welke zijn voorzien van een reactie.

De verbeelding van het vast te stellen bestemmingsplan is twee keer toegevoegd, één keer volledig en één keer zonder de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie' en gebiedsaanduiding 'wetgevingzone - wijzigingsgebied 1'. Reden hiervoor is dat de dubbelbestemming en de gebiedsaanduiding het lezen van de analoge kaart onmogelijk maakt. Dit probleem doet zich bij de digitale versie die na vaststelling gepubliceerd wordt niet voor.

Resultaat stemming

00:57:26 - 00:57:35 - C.A. Bos
00:57:35 - 00:58:01 - J.G Bijl
00:58:01 - 00:58:48 - P.F. Rozenberg
00:58:48 - 00:59:02 - J.G Bijl
00:59:02 - 00:59:38 - H.I. Aris-van Neuren
00:59:38 - 01:00:21 - J.G Bijl
01:00:25 - 01:00:27 - A.J.W. van Eekelen
01:01:30 - 01:01:38 - J.G Bijl
01:01:38 - 01:03:03 - J. van Rossum
01:03:05 - 01:03:08 - J.G Bijl
01:03:08 - 01:06:04 - H.I. Aris-van Neuren
01:06:05 - 01:06:10 - J.G Bijl
01:06:10 - 01:08:01 - P.F. Rozenberg
01:08:02 - 01:08:05 - J.G Bijl
01:08:05 - 01:09:18 - C.A. Bos
01:09:18 - 01:09:22 - J.G Bijl
01:09:22 - 01:09:39 - C. Verschoor
01:09:39 - 01:09:43 - J.G Bijl
01:09:43 - 01:10:03 - Diederik Visser
01:10:03 - 01:10:35 - J.G Bijl
01:10:50 - 01:10:53 - Diederik Visser
01:12:13 - 01:12:23 - J.G Bijl
01:12:23 - 01:13:26 - D.A. Blokland
01:13:26 - 01:13:33 - J.G Bijl
01:13:35 - 01:15:20 - Diederik Visser
01:15:22 - 01:16:33 - J.G Bijl
01:16:33 - 01:16:39 - P.F. Rozenberg
01:16:39 - 01:16:42 - J.G Bijl
01:24:30 - 01:24:37 - B.B.M. Bremer
01:24:37 - 01:24:56 - J.G Bijl
01:24:56 - 01:26:00 - B.B.M. Bremer
01:26:00 - 01:26:08 - J.G Bijl
01:26:08 - 01:27:01 - M. Velù
01:27:01 - 01:27:11 - J.G Bijl
01:27:11 - 01:28:06 - M. Velù
01:28:07 - 01:28:18 - J.G Bijl
01:28:18 - 01:28:34 - R. van Duffelen
01:28:34 - 01:28:52 - J.G Bijl
01:28:52 - 01:30:08 - C.W.P.G. van der Wal
01:30:09 - 01:30:39 - J.G Bijl
01:30:39 - 01:32:25 - J.W. Rouwendal
01:32:25 - 01:32:28 - B.B.M. Bremer
01:32:28 - 01:32:41 - J.W. Rouwendal
01:32:41 - 01:32:44 - J.G Bijl
01:32:44 - 01:35:27 - J.W. Rouwendal
01:35:27 - 01:35:30 - M. Velù
01:35:30 - 01:35:43 - J.G Bijl
01:35:43 - 01:35:45 - M. Velù
01:35:45 - 01:36:27 - J.W. Rouwendal
01:36:27 - 01:36:42 - J.G Bijl
01:36:42 - 01:38:34 - H. Knoester
01:38:34 - 01:38:41 - J.G Bijl
01:38:41 - 01:40:47 - C.W.P.G. van der Wal
01:40:47 - 01:40:51 - J.G Bijl
01:40:52 - 01:43:17 - B.B.M. Bremer
01:43:17 - 01:43:22 - J.G Bijl
01:43:22 - 01:43:50 - M. Velù
01:43:50 - 01:43:53 - J.G Bijl
01:43:53 - 01:44:54 - M. Mathlouti
01:44:54 - 01:44:59 - J.G Bijl
01:44:59 - 01:46:22 - C. Verschoor
01:46:22 - 01:46:26 - J.G Bijl
01:46:26 - 01:47:51 - R. van Duffelen
01:47:51 - 01:47:56 - J.G Bijl
01:47:56 - 01:49:40 - Sangita Paltansing
01:49:40 - 01:49:44 - J.G Bijl
01:49:44 - 01:51:30 - J.W. Rouwendal
01:51:30 - 01:51:31 - M. Mathlouti
01:51:31 - 01:51:35 - J.W. Rouwendal
01:51:35 - 01:51:36 - M. Mathlouti
01:51:36 - 01:52:14 - J.G Bijl
01:52:14 - 01:52:15 - M. Mathlouti
01:52:15 - 01:52:18 - J.G Bijl
01:52:18 - 01:52:39 - B.B.M. Bremer
01:52:41 - 01:53:56 - J.W. Rouwendal
01:53:57 - 01:56:13 - J.G Bijl
01:56:13 - 01:56:28 - W.E.J. Jorissen
01:56:33 - 01:56:36 - J.G Bijl
01:56:36 - 01:56:46 - W.E.J. Jorissen
01:56:49 - 01:56:56 - J.G Bijl
01:59:11 - 01:59:12 - W.E.J. Jorissen
01:59:12 - 01:59:21 - J.G Bijl
01:59:36 - 01:59:38 - P.F. Rozenberg
01:59:38 - 01:59:48 - J.G Bijl
02:00:05 - 02:00:49 - C.L.A.M. van der Gronde
02:01:09 - 02:01:11 - W.E.J. Jorissen
02:01:14 - 02:01:38 - J.G Bijl
02:01:38 - 02:01:40 - P.F. Rozenberg
02:01:40 - 02:01:41 - B. Eleveld
02:01:41 - 02:01:50 - P.F. Rozenberg
02:01:50 - 02:02:59 - J.G Bijl
02:02:59 - 02:03:14 - H. Knoester
02:03:14 - 02:03:17 - J.G Bijl
02:03:17 - 02:03:21 - H. Knoester
02:03:21 - 02:03:53 - J.G Bijl
02:03:53 - 02:03:53 - M. Mathlouti
02:03:53 - 02:03:58 - B.B.M. Bremer
02:03:59 - 02:04:00 - J.G Bijl
02:04:00 - 02:04:03 - B.B.M. Bremer
02:04:03 - 02:04:38 - J.G Bijl
02:04:44 - 02:04:46 - W.E.J. Jorissen
02:04:46 - 02:04:52 - J.G Bijl
02:04:52 - 02:05:25 - W.E.J. Jorissen
02:05:25 - 02:05:29 - O. Heil
02:05:29 - 02:07:18 - J.G Bijl
02:07:18 - 02:07:19 - J. Streefkerk
02:07:19 - 02:07:33 - J.G Bijl
02:07:33 - 02:07:40 - B.B.M. Bremer
02:07:40 - 02:07:43 - J.G Bijl
02:07:43 - 02:07:52 - B.B.M. Bremer
02:07:52 - 02:08:17 - J.G Bijl
02:09:37 - 02:09:42 - W.E.J. Jorissen
02:09:42 - 02:09:54 - J.G Bijl
02:11:46 - 02:11:52 - P.F. Rozenberg
02:11:53 - 02:12:05 - M. van Wijk
02:13:48 - 02:13:54 - J.G Bijl
02:13:55 - 02:14:15 - M. van Wijk
02:14:18 - 02:14:32 - J.G Bijl
02:14:32 - 02:14:38 - W.E.J. Jorissen
02:14:39 - 02:14:41 - J.G Bijl
02:14:41 - 02:15:06 - W.E.J. Jorissen
02:15:07 - 02:15:14 - J.G Bijl
02:15:14 - 02:15:58 - A.J.W. van Eekelen
02:16:00 - 02:16:02 - M. van Wijk
02:16:02 - 02:16:06 - J.G Bijl
02:16:12 - 02:16:16 - A.J.W. van Eekelen
02:16:16 - 02:16:33 - J.G Bijl
02:16:33 - 02:16:36 - H. Knoester
02:16:36 - 02:16:41 - J.G Bijl
02:16:41 - 02:16:47 - B. Eleveld
02:16:47 - 02:16:51 - J.G Bijl
02:16:51 - 02:16:55 - B. Eleveld
02:16:55 - 02:17:13 - J.G Bijl
02:17:13 - 02:17:16 - M. van Wijk
02:17:59 - 02:18:00 - P.F. Rozenberg
02:18:00 - 02:18:29 - J.G Bijl
02:18:29 - 02:18:47 - H. Knoester
02:18:47 - 02:18:50 - J.G Bijl
02:18:50 - 02:19:03 - R. van Duffelen
02:19:03 - 02:19:09 - J.G Bijl
02:19:09 - 02:19:24 - B. Eleveld
02:19:24 - 02:19:50 - J.G Bijl
02:20:59 - 02:23:24 - A.J.W. van Eekelen
02:23:26 - 02:23:32 - J.G Bijl
02:23:32 - 02:24:06 - P.F. Rozenberg

Resultaat stemming

Amendementen

Onderwerp
Amendement GBLV Meeslouwerpolder plattelandwoning. ID 209

Het nieuwbouwplan bestaat uit het realiseren van 23 grondgebonden woningen/eengezinswoningen, 8 beneden-boven-woningen (t.b.v. sociale woningbouw) en 3 appartementen. Omdat het plan in strijd is met het bestemmingsplan kan alleen door middel van een uitgebreide procedure met een projectafwijkingsbesluit medewerking aan het plan worden verleend. Hiervoor is een (ontwerp) verklaring van geen bedenkingen nodig van de raad. Een uitgebreide beoordeling en motivering waarom aan het plan medewerking kan worden verleend is in de ruimtelijke onderbouwing opgenomen.

Resultaat stemming

02:24:06 - 02:24:06 - J.G Bijl
02:24:06 - 02:24:39 - A.J.W. van Eekelen
02:24:39 - 02:24:58 - J.G Bijl
02:24:58 - 02:25:48 - M. van Wijk
02:25:48 - 02:25:56 - J.G Bijl
02:25:56 - 02:26:01 - M. van Wijk
02:26:01 - 02:26:05 - J.G Bijl
02:26:05 - 02:26:16 - M. van Wijk
02:26:16 - 02:26:17 - B. Eleveld
02:26:17 - 02:26:18 - P.F. Rozenberg
02:26:18 - 02:26:22 - J.G Bijl
02:26:22 - 02:26:33 - R. van Duffelen
02:26:33 - 02:26:56 - B. Eleveld
02:26:56 - 02:27:07 - J.G Bijl
02:27:07 - 02:28:04 - P.F. Rozenberg
02:28:04 - 02:28:13 - J.G Bijl
02:28:14 - 02:28:17 - A.J.W. van Eekelen
02:29:12 - 02:29:15 - P.F. Rozenberg
02:29:15 - 02:29:35 - J.G Bijl
02:29:35 - 02:29:38 - B. Eleveld
02:29:38 - 02:29:49 - J.G Bijl
02:29:49 - 02:29:52 - B. Eleveld
02:29:52 - 02:30:15 - J.G Bijl
02:30:15 - 02:30:17 - C.L.A.M. van der Gronde
02:30:17 - 02:30:18 - J.G Bijl
02:30:18 - 02:30:45 - C.L.A.M. van der Gronde
02:30:45 - 02:30:53 - J.G Bijl
02:30:53 - 02:30:57 - P.F. Rozenberg
02:30:57 - 02:31:12 - J.G Bijl
02:31:13 - 02:31:25 - H. Knoester
02:31:28 - 02:31:38 - J.G Bijl
02:34:55 - 02:35:27 - A.J.W. van Eekelen
02:35:31 - 02:35:31 - J.G Bijl
02:35:31 - 02:35:46 - P.F. Rozenberg

Het college stelt de raad voor de Hemelwater- en grondwaterverordening vast te stellen en de pilot afkoppelen voorzijde daken naar alle rioolvervangingsprojecten uit te rollen. Hiermee geeft de gemeente invulling aan duurzaam en kostenefficiënt waterbeheer.

In de verordening worden particuliere eigenaren in rioolvervangingsgebieden (projecten vanaf 2015) verplicht de regenpijpen aan de straatzijde en grondwaterlozingen af te koppelen van de afvalwaterriolering en aan te sluiten op de hemelwaterriolering. In geval van nieuwbouw in gebieden met regenwateroverlast stelt de gemeente eisen aan de waterberging. Het college stelt voor in de rioolvervangingsprojecten de benodigde werkzaamheden in opdracht van de gemeente te laten uitvoeren en te financieren vanuit de rioolheffing.

Resultaat stemming

Resultaat stemming

Resultaat stemming

In de Commissie Samenleving van 20 september 2021 is geconcludeerd het raadsvoorstel te agenderen voor een 10-minutendebat. De fractie GBLV heeft een amendement aangekondigd om het bedrag in het besluit aan te passen.

Met dit raadsvoorstel wordt een besluit genomen over de toekomst van de bibliotheek in Leidschendam-Voorburg. Daarmee wordt uitvoering gegeven aan de wettelijke taak van de gemeente en aan de opdrachten van de gemeenteraad voor wat betreft de lokale bibliotheekvoorziening.
De Wet stelsel openbare Bibliotheken (Wsob) stelt dat de gemeente verantwoordelijk is voor het lokale bibliotheekwerk. Dit betreft de beschikbaarheid, omvang en kwaliteit van een fysieke bibliotheekvoorziening die de vijf wettelijke maatschappelijke functies van het bibliotheekwerk vervult.

Resultaat stemming

Resultaat stemming

Amendementen

Onderwerp
Amendement GBLV D66 GroenLinks CDA VVD kaders bibliotheek theater Voorburg ID 207

Resultaat stemming

Moties

Onderwerp
Motie VVD GL GBLV D66 CDA terugkoppeling raad verbouwing Fluitpolderplein 12 ID 621

10-minutendebat, GBLV neemt het terug voor in de fractie en wil ook terug naar de wijk (Leidschendam-Zuid). Daarnaast komt er mogelijk een amendement over de percentages voor sociale en middeldure woningen.

Resultaat stemming

Toezeggingen

Onderwerp
Nog een keer te kijken naar andere varianten om te zien of de OV ontsluiting beter en goedkoper kan.

Resultaat stemming

Amendementen

Onderwerp
Amendement GBLV D66 sociale koopwoningen en woningen middensegment Overgoo ID 208

Resultaat stemming

Moties

Onderwerp
Motie GBLV splitsing agendapunt Overgoo ID 622

Resultaat stemming

Moties

Onderwerp
Motie GBLV VVD onderzoek OV ontsluiting Overgoo ID 623

Resultaat stemming

Moties

Onderwerp
Motie sociale koopwoningen en woningen middensegment Overgoo ID 625

Resultaat stemming

Moties

Onderwerp
Motie VVD GBLV D66 PvdA inzake faciliteiten Overgoo. ID 626

Resultaat stemming

Moties

Onderwerp
Motie VVD GBLV D66 PvdA inzake verkeersonderzoek Overgoo. ID 627

Met de Nota van Wijzigingen 2021-2024 heeft de raad een bestemmingsreserve van € 10 miljoen voor het herstelbeleid na corona gecreëerd. Het college heeft een visie op en de kaders van het herstelbeleid opgesteld. In het voortraject zijn de visie en de zes opgaven gedeeld met de Adviesraad Sociaal Domein. Zijn hebben hierop gereageerd via een informeel advies. De reactie is meegenomen bij de specificering van de betrokken opgaven.
Voordat gestart wordt met verdere invulling van de opgaven met specifieke acties (en bijbehorende investeringen), wil het college de visie en kaders afstemmen met de raad en met de raad in gesprek gaan over de gekozen zes opgaven.

02:35:46 - 02:35:49 - J.G Bijl
02:35:49 - 02:36:04 - A.J.W. van Eekelen
02:36:04 - 02:36:22 - J.G Bijl
02:36:22 - 02:36:28 - W.E.J. Jorissen
02:36:28 - 02:36:33 - J.G Bijl
02:36:33 - 02:36:35 - W.E.J. Jorissen
02:36:35 - 02:36:35 - J.G Bijl
02:47:23 - 02:47:29 - W.E.J. Jorissen
02:47:29 - 02:47:43 - J.G Bijl
02:49:17 - 02:49:31 - M. van Wijk
02:49:32 - 02:49:59 - B. Eleveld
02:49:59 - 02:50:04 - J.G Bijl
02:50:04 - 02:50:10 - W.E.J. Jorissen
02:50:10 - 02:50:14 - J.G Bijl
02:52:06 - 02:52:15 - M.J.R. Hartsinck
02:52:20 - 02:52:33 - J.G Bijl
02:52:33 - 02:52:36 - M.J.R. Hartsinck
02:52:36 - 02:52:38 - J.G Bijl
02:52:38 - 02:52:49 - M.J.R. Hartsinck
02:52:49 - 02:53:31 - J.G Bijl
02:53:47 - 02:54:14 - J. Brokke
02:54:14 - 02:55:20 - M.J.R. Hartsinck
02:55:22 - 02:55:25 - J. Brokke
02:55:27 - 02:55:44 - N.A. van Weers

Resultaat stemming

Moties

Onderwerp
Motie CU-SGP e.a. inzake stages herstelbeleid jeugd. ID 620

Toezeggingen

Onderwerp
De inventarisatie te gaan doen en mocht blijken dat er daadwerkelijk acties nodig zijn die geld kosten bij de raad terug te komen.
03:15:55 - 03:16:05 - J.G Bijl
03:16:05 - 03:16:25 - J.J. Bouw
03:16:25 - 03:16:38 - J.G Bijl
03:16:38 - 03:16:53 - J. Streefkerk
03:16:53 - 03:16:53 - J.G Bijl
03:16:53 - 03:17:21 - J. Streefkerk
03:17:21 - 03:18:12 - J.G Bijl

Er is sprake van een brede maatschappelijke ontwikkeling waarin steeds meer diensten slechts per PIN of giraal kunnen worden betaald. Ook deze gemeente accepteert 'in beginsel' alleen pinbetalingen. Dit is echter in strijd met Europees recht. Het is belangrijk dat niemand wordt uitgesloten van dienstverlening. Daarom een motie om dit wettige betaalmiddel niet aan te moedigen, maar wel gemakkelijk toegankelijk te maken en het beleid hierin proactief kenbaar te maken richting de inwoner.

Resultaat stemming

Moties

Onderwerp
Motie GBLV inzake geen uitsluiting wettig betaalmiddel.

Toezeggingen

Onderwerp
Terug te komen in de commissie met het onderzoek hoe de motie kan worden vormgegeven en daar een kostenplaatje bij te voegen.
02:55:46 - 02:55:49 - J. Brokke
02:55:50 - 02:56:11 - J. Streefkerk
02:56:12 - 02:56:22 - J. Brokke
02:56:24 - 02:58:20 - J.G Bijl
02:58:20 - 02:58:25 - J. Brokke
02:58:26 - 02:59:16 - M.J.R. Hartsinck
02:59:16 - 02:59:19 - J. Brokke
02:59:19 - 02:59:44 - N.A. van Weers
02:59:44 - 02:59:46 - J. Brokke
02:59:46 - 03:00:19 - J. Streefkerk
03:00:19 - 03:00:23 - J. Brokke
03:00:23 - 03:00:48 - O. Heil
03:00:49 - 03:00:51 - J. Brokke
03:00:51 - 03:01:04 - J. Hendriks
03:01:04 - 03:01:11 - J. Brokke
03:01:11 - 03:01:42 - C. Verschoor
03:01:43 - 03:01:47 - J. Brokke
03:01:48 - 03:01:56 - W.E.J. Jorissen
03:01:57 - 03:02:00 - J. Brokke
03:02:00 - 03:02:25 - N.A. van Weers
03:02:25 - 03:02:46 - J. Brokke
03:03:08 - 03:03:14 - W.E.J. Jorissen
03:03:14 - 03:03:20 - J.G Bijl
03:04:45 - 03:04:51 - Ph. van Veller
03:04:51 - 03:04:58 - J.G Bijl
03:04:58 - 03:04:59 - P.F. Rozenberg
03:04:59 - 03:05:06 - Ph. van Veller
03:05:06 - 03:05:27 - P.F. Rozenberg
03:05:27 - 03:05:53 - J.G Bijl

Resultaat stemming

Moties

Onderwerp
Motie GBLV D66 bomenkap Schakenbosch ID 624
03:05:53 - 03:05:59 - A.G.M. Brans
03:05:59 - 03:09:07 - J.G Bijl
03:09:24 - 03:10:52 - A.G.M. Brans
03:10:52 - 03:11:30 - J.G Bijl
03:11:30 - 03:11:44 - W.E.J. Jorissen
03:11:44 - 03:11:47 - J.G Bijl
03:11:47 - 03:12:00 - Sangita Paltansing
03:12:00 - 03:12:04 - J.G Bijl
03:12:04 - 03:12:42 - H. Knoester
03:12:42 - 03:12:50 - J.G Bijl
03:12:50 - 03:12:53 - R. van Duffelen
03:12:53 - 03:12:56 - B. Eleveld
03:12:56 - 03:12:58 - C. Verschoor
03:12:59 - 03:13:00 - B. Eleveld
03:13:00 - 03:13:04 - L.C. Kortman-de Wit
03:13:04 - 03:13:09 - J.G Bijl
03:13:09 - 03:13:19 - Sangita Paltansing
03:13:19 - 03:13:23 - J.G Bijl
03:13:23 - 03:13:26 - Sangita Paltansing
03:13:26 - 03:13:59 - J.G Bijl
03:13:59 - 03:15:14 - C. Verschoor
03:15:14 - 03:15:52 - J.G Bijl