Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

Videoconference Behandeling Kadernota

woensdag 14 juli 2021

19:30 - 23:30

Locatie
Videoconference
Voorzitter
Dhr. K. Tigelaar
Toelichting

De publieke- en perstribune zijn gesloten.

Het spreekrecht burgers (conform artikel 35 van het Reglement van Orde) zal plaatsvinden met inachtneming van de gelden Corona-gerelateerde veiligheidsmaatregelen. Inwoners die dat op prijs stellen kunnen inspreken in Huize Swaensteyn (Herenstraat 72/74). Inwoners kunnen ook schriftelijke hun reactie geven. Insprekers kunnen zich melden bij de griffie: griffie@lv.nl of 070 - 3008858.

Aanmelden voor het spreekrecht kan tot uiterlijk 14 juli 2021 om 12:00 uur.

Inspreken is mogelijk m.b.t. het onderstaande agendapunt:
4.a Raadsvoorstel: Vaststellen Kadernota 2022-2025.

Uitzending

Agendapunten

Conform artikel 35 Reglement van orde (RvO) van de raad Leidschendam-Voorburg van 11 mei 2021 kunnen inwoners gebruik maken van het spreekrecht burgers indien een onderwerp niet in een commissievergadering is geagendeerd maar rechtstreeks in de raadsvergadering wordt behandeld. Uitgezonderd zijn raadsvoorstellen met betrekking tot de Lijst van Ingekomen Stukken (LIS), afgedane toezeggingen, afgedane moties en benoemingen.

Inspreken is mogelijk m.b.t. het onderstaande agendapunt:
4.a Raadsvoorstel: Vaststellen Kadernota 2022-2025.

Voorgesteld wordt de onderstaande volgorde aan te houden voor het debat (als eerste de grootste coalitie fractie, dan de grootste oppositie fractie, etc.).
- VVD
- GBLV
- CDA
- D66
- GroenLinks
- PvdA
- CU-SGP
- College
De Kadernota geeft de financiële ontwikkelingen en beleidswijzigingen voor de komende jaren aan.

Resultaat stemming
Toezeggingen
Onderwerp
Nadat de uitslag van het bodemonderzoek is afgerond bij de raad terug te komen met een plan en een aanvraag voor een investering voor de vestiging van de rugbyclub VRC.
Resultaat stemming
Moties
Onderwerp
Motie GBLV PvdA D66 giften en boodschappen bijstand toestaan ID 601
Resultaat stemming
Moties
Onderwerp
Motie GBLV D66 Vergroenen van de leefomgeving ID 607
Resultaat stemming
Moties
Onderwerp
Motie PvdA D66 Overnemen schulden gedupeerden Kinderopvangtoeslagaffaire in LV ID 615
Resultaat stemming
Moties
Onderwerp
Motie PvdA GBLV inclusieve samenleving ID 616
Resultaat stemming
Moties
Onderwerp
Motie GBLV GroenLinks D66 Cultuurgebouw Julianaplein ID 617
Resultaat stemming
Amendementen
Onderwerp
Amendement GBLV afschaffen hondenbelasting ID 205
Resultaat stemming
Amendementen
Onderwerp
Amendement PvdA Kadernota - Rechtencheck ID 206