Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

Videoconference

donderdag 3 juni 2021

19:30 - 22:15

Locatie
Videoconference
Voorzitter
Dhr. K. Tigelaar
Toelichting

De publieke- en perstribune zijn gesloten.

Op grond van artikel 17 lid 2 Gemeentewet heeft de fractie GBLV/Gemeentebelangen verzocht om een extra raadsvergadering ter behandeling van twee onderwerpen: 1. de verkeerschaos rond de Mall en de overlast voor omliggende buurten; 2. de politiek-bestuurlijke situatie die is ontstaan na het vertrek van de PvdA uit de coalitie.

Het spreekrecht burgers (conform artikel 35 van het Reglement van Orde) zal plaatsvinden met inachtneming van de gelden Corona-gerelateerde veiligheidsmaatregelen. Inwoners die dat op prijs stellen kunnen inspreken in Huize Swaensteyn (Herenstraat 72/74). Inwoners kunnen ook schriftelijke hun reactie geven. Insprekers kunnen zich melden bij de griffie: griffie@lv.nl of 070 - 3008858.

Aanmelden voor het spreekrecht kan tot uiterlijk 3 juni 2021 om 12:00 uur.

Uitzending

Agendapunten

De fractie GBLV/Gemeentebelangen heeft verzocht, op grond van artikel 17 lid 2 Gemeentewet, om een extra raadsvergadering uit te schrijven ter behandeling van twee onderwerpen:
1. de verkeerschaos rond de Mall en de overlast voor omliggende buurten
2. de politiek-bestuurlijke situatie die is ontstaan na het vertrek van de PvdA uit de coalitie.

Conform artikel 35 Reglement van orde (RvO) van de raad Leidschendam-Voorburg van 11 mei 2021 kunnen inwoners gebruik maken van het spreekrecht burgers indien een onderwerp niet in een commissievergadering is geagendeerd maar rechtstreeks in de raadsvergadering wordt behandeld. Uitgezonderd zijn raadsvoorstellen m.b.t. de Lijst van Ingekomen Stukken (LIS), afgedane toezeggingen, afgedane moties en benoemingen.

Reden verzoek GBLV/Gemeentebelangen:

De verkeerschaos rond The Mall strookt niet met eerdere verkeersonderzoeken. Het college heeft met verkeersonderzoek beargumenteerd dat er geen verkeers- of parkeerproblemen zijn te verwachten toen de raad het besluit moest nemen over de komst van The Mall. Daarnaast heeft wethouder Van Eekelen in een artikel in AD/HC van 17 december 2018 de indruk gewekt dat de gemeente zich niet laat overvallen door verkeersproblemen rond The Mall. Het tegendeel blijkt het geval, gelet op de vele berichten die ons hebben bereikt over de verkeerschaos, de onbereikbaarheid van omliggende wijken en de parkeerproblematiek in die wijken. Het stellen van schriftelijke vragen hebben wij overwogen, maar door de behandeltijd van 30 dagen doen wij onze inwoners geen recht als het gaat om directe actie die wat ons betreft is vereist. Ook het stellen van feitelijke vragen hebben wij overwogen. Het verzoek zoals we dat nu doen gaat echter ook om het op korte termijn in de raad bespreken van de verkeerschaos en de overlast voor omwonenden met de verantwoordelijk portefeuillehouders.

Reden verzoek GBLV/Gemeentebelangen:

Met het vertrek van de PvdA uit de coalitie hebben wij vraagtekens bij de politiek-bestuurlijke stabiliteit van het college. Het college rust immers ook nu weer op een meerderheid van slechts één raadszetel. Het toetreden van GL in september 2020 was toch juist bedoeld om een breder politiek draagvlak te realiseren dan slechts die ene meerderheidszetel? Hoe stevig is het college nog, welke afspraken zijn er nu weer gemaakt en wat betekent een en ander voor de eenzijdig door het college vastgestelde prioriteiten voor 2021?

Bekrachtiging geheimhouding grondexploitaties (bijlagen MPG 2021 - 1e herziening)

Resultaat stemming