Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Ingekomen raadsstukken

Weekoverzicht

zaterdag 26 juni 2021

00:00 - 23:59

Locatie
N.v.t.
Voorzitter
N.v.t.
Toelichting

Onder Ingekomen raadsstukken kunt u raadsstukken vinden die gedurende één week door de griffie zijn ontvangen. Deze raadsstukken worden gepubliceerd onder één datum aan het eind van een week zodat er een overzicht ontstaat van de in die week ontvangen raadsstukken. Dit staat los van de daadwerkelijke publicatiedatum van raadsstukken, deze datum wordt links van de raadsstukken weergegeven. Onder Ingekomen raadsstukken worden geen stukken opgenomen die door burgers dan wel instellingen binnen of buiten de gemeente zijn verstuurd naar de gemeenteraad/griffie. Deze stukken worden opgenomen in de Lijst van Ingekomen Stukken (LIS). De LIS is te vinden op de agenda’s van de raadsvergaderingen.

Agendapunten

De meicirculaire gemeentefonds 2021 geeft een actueel inzicht in de inkomsten uit het gemeentefonds die de gemeente de komende jaren van het rijk zal ontvangen. Het is een concrete vertaling van de Voorjaarsnota van het Rijk naar het gemeentefonds.

In het verleden heeft voor de recreatie aan de Vliet veel raadsvragen opgeleverd. Door de raad nu vooraf te informeren over het staande beleid in geval van overlast, schept het college duidelijkheid aan de voorkant van de instrumenten die zij tot haar beschikking heeft.

De Adviesraad Sociaal Domein heeft op het concept Bestedingsplan Langer
 zelfstandig wonen Leidschendam-Voorburg 2021 t/m 2030 (2300) een advies
 uitgebracht. Het college informeert de raad over het advies.