Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Ingekomen raadsstukken

Weekoverzicht

zaterdag 12 juni 2021

00:00 - 23:59

Locatie
N.v.t.
Voorzitter
N.v.t.
Toelichting

Onder Ingekomen raadsstukken kunt u raadsstukken vinden die gedurende één week door de griffie zijn ontvangen. Deze raadsstukken worden gepubliceerd onder één datum aan het eind van een week zodat er een overzicht ontstaat van de in die week ontvangen raadsstukken. Dit staat los van de daadwerkelijke publicatiedatum van raadsstukken, deze datum wordt links van de raadsstukken weergegeven. Onder Ingekomen raadsstukken worden geen stukken opgenomen die door burgers dan wel instellingen binnen of buiten de gemeente zijn verstuurd naar de gemeenteraad/griffie. Deze stukken worden opgenomen in de Lijst van Ingekomen Stukken (LIS). De LIS is te vinden op de agenda’s van de raadsvergaderingen.

Agendapunten

Met gezamenlijke brief namens de zes initiatiefnemers van de Verkenning CID Binckhorst aan raden en staten en een persbericht in de bijlage.

Het college informeert de gemeenteraad over een aanvullend krediet dat benodigd is voor de realisering van IKC Heeswijk. Door de grote vraag op de bouwmarkt en de wereldwijd zeer sterk stijgende prijzen van bouwmaterialen heeft de aannemer een fors hogere aanbieding neergelegd dan  eerder was geraamd voor de bouw van het IKC Heeswijk.

Het college heeft het noodzakelijk geacht om de aanbieding te accepteren omdat de prijzen naar verwachting zullen blijven stijgen. Het aangaan van de aannemingsovereenkomst zal leiden tot een overschrijding van het beschikbare investeringskrediet met maximaal € 850.000. Het college zal de raad bij de Tweede Tussentijdse Rapportage 2021 vragen om een ophoging van het investeringskrediet voor IKC Heeswijk.