Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Beeldvorming

Mirt-verkenning Central Innovation District (CID)-Binckhorst

dinsdag 18 januari 2022

19:00 - 20:30
Locatie

Videoconference Pexip

Voorzitter
Dhr. H. Knoester
Toelichting

De Beeldvorming Gebiedsscan politie Leidschendam-Voorburg kunt u volgen via de link: https://lv.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/2b28f02a-ffd0-49a3-a034-d68d3ec43a91


De Beeldvorming WoonInvest over Emmastraatcomplex kunt u volgen via de link https: https://lv.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/befe4898-c431-4447-a376-5f183cff5726


Wilt u een onderwerp aandragen om te bespreken met de gemeenteraad tijdens deze beeldvorming inwoners? U moet dan uiterlijk 3 weken vóór de beeldvorming het onderwerp aanmelden. Stuur alstublieft een e-mail naar griffie@lv.nl of geef het telefonisch door op (070) 300 8858.


De agenda’s van de beeldvormingen worden in de regel 10 dagen vóór aanvang van de bijeenkomsten gepubliceerd.

Uitzending

Agendapunten

  1. 1

    Doel van deze bijeenkomst is om de raadsleden van de gemeente Leidschendam-Voorburg op de hoogte te brengen van de laatste stand van zaken met betrekking tot de MIRT-Verkenning CID-Binckhorst. De raadsinformatiebijeenkomst staat in het teken van de schetsontwerpen -op hoofdlijnen- van de tracévarianten richting Leidschendam-Voorburg inclusief een terugkoppeling vanuit het Platform, de voortgang van de inhoudelijke onderzoeken van de MIRT-Verkenning, de intentieverklaring en het (bestuurlijke) proces tot het Voorkeursalternatief.