Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Beeldvorming

Ontwikkelingen Julianabaan

dinsdag 6 september 2022

19:30 - 20:15
Locatie

Bibliotheek: Koningin Julianalaan 257 te Voorburg

Voorzitter
Mw. S.R. Paltansing
Toelichting

Wilt u een onderwerp aandragen om te bespreken met de gemeenteraad tijdens deze beeldvorming inwoners? U moet dan uiterlijk 3 weken vóór de beeldvorming het onderwerp aanmelden. Stuur alstublieft een e-mail naar griffie@lv.nl of geef het telefonisch door op (070) 300 8858.


De agenda’s van de beeldvormingen worden in de regel 10 dagen vóór aanvang van de bijeenkomsten gepubliceerd.

Uitzending

Agendapunten

  1. 1

    Op 22 februari 2022 besloot de raad om een gebiedsvisie op te stellen voor het winkelgebied De Julianabaan. De ambitie is om De Julianabaan toekomstbestendig te maken. Deze ambitie omvat onder meer het herschikken van de verkeersstromen, de herinrichting en het vergroenen van de openbare ruimte, het realiseren van andere parkeeroplossingen en het - zo mogelijk - toevoegen van functies zoals wonen en een cultuurgebouw. Om te komen tot deze visie is een gebiedsanalyse opgesteld. Deze analyse zal worden gepresenteerd aan de raad met een doorkijk naar het vervolgtraject dat de komende maanden wordt doorlopen.