Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Beeldvorming

Herontwikkeling sportpark Duivesteyn

dinsdag 1 februari 2022

19:30 - 20:15
Locatie

Videoconference Pexip

Voorzitter
Dhr. J. Brokke
Toelichting

Wilt u een onderwerp aandragen om te bespreken met de gemeenteraad tijdens deze beeldvorming inwoners? U moet dan uiterlijk 3 weken vóór de beeldvorming het onderwerp aanmelden. Stuur alstublieft een e-mail naar griffie@lv.nl of geef het telefonisch door op (070) 300 8858.


De agenda’s van de beeldvormingen worden in de regel 10 dagen vóór aanvang van de bijeenkomsten gepubliceerd.

Uitzending

Agendapunten

  1. 1

    In de bijeenkomst willen vertegenwoordigers van Manege Hestar, V.M.H.C. Cartouche, Tennispark Overdam en Scouting Damherten achtereenvolgens ingaan op:


    1.    De knelpunten in de huidige situatie (bereikbaarheid/veiligheid/parkeerdruk voor alle sportverenigingen en de consequenties van de kortlopende huurcontracten voor manege Hestar).
    2.    Het proces zoals tot nu toe doorlopen (met o.a. gemeente, betrokken partijen en omwonenden).
    3.    Inhoudelijke toelichting op het ontwikkelplan van het sportpark inclusief optie voor herplaatsing van Hestar.