Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Beeldvorming

Horen gemeenteraad Leidschendam Voorburg over het provinciaal inpassingsplan voor de WarmtelinQ

dinsdag 1 februari 2022

19:30 - 20:15
Locatie

Videoconference Pexip

Voorzitter
Dhr. H. Knoester
Toelichting

Link naar de Beeldvorming:Herontwikkeling sportpark Duivesteyn - https://lv.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/26cd82cf-aa6c-42db-aabc-b5959041fad5


Link naar de Beeldvorming: Bijeenkomst met Tertium met raadsleden m.b.t. participatie voor initiatiefnemers onder de werking van de Omgevingswet
https://lv.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/41285027-ad7e-4254-b9ae-587d903ea5b3


Wilt u een onderwerp aandragen om te bespreken met de gemeenteraad tijdens deze beeldvorming inwoners? U moet dan uiterlijk 3 weken vóór de beeldvorming het onderwerp aanmelden. Stuur alstublieft een e-mail naar griffie@lv.nl of geef het telefonisch door op (070) 300 8858.


De agenda’s van de beeldvormingen worden in de regel 10 dagen vóór aanvang van de bijeenkomsten gepubliceerd.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Het ‘horen van de gemeenteraden’ is een vast onderdeel bij het opstellen van een provinciaal inpassingsplan. Bij het ‘horen’ informeren we de raad over het project en het proces naar het milieueffectrapport en het provinciaal inpassingsplan. We vragen de raadsleden om inhoudelijke kaders en wensen aan te geven over proces en inhoud.


  Voor de volledigheid een extra toelichting, Hoe ziet zo’n sessie eruit?
  De sessie begint met een presentatie waarin de provincie eerst het proces uitlegt en de laatste stand van zaken over het project. De verdere planning van het proces wordt daarin ook toegelicht.
  Daarna zal de Gasunie een toelichting op het project geven, inclusief de werkwijze van het participatieplan.


  Aan de hand van deze informatie kunnen de raadsleden direct vragen aan zowel gedeputeerde als Gasunie stellen. Natuurlijk is het mogelijk om ook achteraf (na de sessie) nog eventuele vragen te stellen of wensen mee te geven. Van de raadsleden wordt een actieve deelname verwacht.