Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Beeldvorming

Bijeenkomst met Tertium met raadsleden m.b.t. participatie voor initiatiefnemers onder de werking van de Omgevingswet

dinsdag 1 februari 2022

19:30 - 20:15
Locatie

Videoconference Pexip

Voorzitter
Dhr. P.J. van Dolen
Toelichting

Link naar de beeldvorming: Horen gemeenteraad Leidschendam Voorburg over het provinciaal inpassingsplan voor de WarmtelinQ -
https://lv.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/0ad64bd3-02f8-4dec-9946-c55a056e2e69


Link naar de beeldvorming: Herontwikkeling sportpark Duivesteyn - https://lv.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/26cd82cf-aa6c-42db-aabc-b5959041fad5


Wilt u een onderwerp aandragen om te bespreken met de gemeenteraad tijdens deze beeldvorming inwoners? U moet dan uiterlijk 3 weken vóór de beeldvorming het onderwerp aanmelden. Stuur alstublieft een e-mail naar griffie@lv.nl of geef het telefonisch door op (070) 300 8858.
De agenda’s van de beeldvormingen worden in de regel 10 dagen vóór aanvang van de bijeenkomsten gepubliceerd.

Uitzending

Agendapunten

  1. 1

    Onder de werking van de Omgevingswet gaat het er om dat initiatiefnemers (groot en klein) aan de hand van een nog te maken leidraad (of meerdere leidraden) de participatie inrichten bij nieuwe trajecten (in sommige gevallen verplicht, nog te bepalen door de raad). Tertium is een bureau dat adviseert over participatietrajecten en (bewoners)bijeenkomsten. Het doel is de raad me te nemen in het traject dat wordt doorlopen om te komen tot een leidraad.