Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Beeldvorming

Presentatie omgevingsvisie en het omgevingsplan

dinsdag 6 september 2022

19:00 - 20:30
Locatie

Raadzaal, Huize Swaensteyn

Voorzitter
Dhr. A.J.M. Hielkema
Start
dinsdag 6 september 2022 19:05
Eind
maandag 12 september 2022 16:17
Toelichting

Wilt u een onderwerp aandragen om te bespreken met de gemeenteraad tijdens deze beeldvorming inwoners? U moet dan uiterlijk 3 weken vóór de beeldvorming het onderwerp aanmelden. Stuur alstublieft een e-mail naar griffie@lv.nl of geef het telefonisch door op (070) 300 8858.


De agenda’s van de beeldvormingen worden in de regel 10 dagen vóór aanvang van de bijeenkomsten gepubliceerd.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Omgevingsvisie
  Momenteel werkt de gemeente aan een procesnotitie. Deze procesnotitie dient inzicht te geven in wat nodig is en welke processtappen de gemeente neemt om te komen tot een integrale omgevingsvisie.
  Bij de totstandkoming van de omgevingsvisie betrekt de gemeente inwoners, ondernemers, bedrijven en organisaties om actief mee te denken. Om zo tot één integrale visie op de fysieke leefomgeving te komen. Omdat de omgevingsvisie gaat over de langere termijn is het van belang dat de omgevingsvisie breed wordt gedragen, zowel maatschappelijk als politiek. Hierbij is ook een belangrijke rol weggelegd voor de raad.


  Omgevingsplan
  Wanneer de Omgevingswet in werking treedt, moet de gemeente klaar zijn om hier mee te kunnen werken. Eén van de zogenaamde ‘kerninstrumenten’ is het Omgevingsplan. Uiterlijk eind 2029 moet elke gemeente beschikken over één Omgevingsplan voor de hele gemeente, waarbij de Omgevingsvisie de belangrijkste onderlegger is. Tot dat moment beschikt de gemeente over een tijdelijk Omgevingsplan. Dit tijdelijke deel moet omgezet worden naar het ‘nieuwe’ deel omgevingsplan. De voorbereidingen daarop zijn in volle gang onder de noemer “Omgevingsplan 1.0”.


  Tijdens deze beeldvormende avond wordt de raad in een korte sessie geïnformeerd over de verschillende deelprojecten die hier mee samenhangen. Een aantal deelprojecten vraagt later dit jaar om een besluit van de raad. Het gaat dan bijvoorbeeld om het adviesrecht, de delegatiebevoegdheid, de participatieverplichting en het vaststellen van de Bruidsschatregels. Deze onderdelen worden kort inhoudelijk toegelicht.

  00:12:05 - 00:14:01 - A.J.M. Hielkema
  00:38:05 - 00:38:25 - A.J.M. Hielkema
  00:39:20 - 00:39:26 - A.J.M. Hielkema
 2. 1.b

  01:17:14 - 01:18:19 - A.J.M. Hielkema
  01:18:19 - 01:18:34 - A.J.M. Hielkema
  01:18:43 - 01:19:43 - A.J.M. Hielkema
  01:19:43 - 01:19:54 - A.J.M. Hielkema
  01:22:09 - 01:22:11 - A.J.M. Hielkema
  01:22:11 - 01:22:47 - A.J.M. Hielkema