Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Ingekomen raadsstukken

Weekoverzicht

vrijdag 3 juni 2022

23:58 - 23:59

Locatie
N.v.t.
Voorzitter
N.v.t.
Toelichting

Onder Ingekomen raadsstukken kunt u raadsstukken vinden die gedurende één week door de griffie zijn ontvangen. Deze raadsstukken worden gepubliceerd onder één datum aan het eind van een week zodat er een overzicht ontstaat van de in die week ontvangen raadsstukken. Dit staat los van de daadwerkelijke publicatiedatum van raadsstukken, deze datum wordt links van de raadsstukken weergegeven. Onder Ingekomen raadsstukken worden geen stukken opgenomen die door burgers dan wel instellingen binnen of buiten de gemeente zijn verstuurd naar de gemeenteraad/griffie. Deze stukken worden opgenomen in de Lijst van Ingekomen Stukken (LIS). De LIS is te vinden op de agenda’s van de raadsvergaderingen.

Agendapunten

Tijdens de commissie Samenleving op 23 mei 2022 zijn tijdens de bespreking van het Raadsvoorstel 2617 Bestedingsplan corona 2022 vragen gesteld aan de portefeuillehouder. Een deel van de vragen is van technische aard, een deel van de vragen gaan in op bestuurlijke afwegingen die gemaakt zijn. Daarom is besloten alle antwoorden voor te leggen aan het college.

Het huidige re-integratie en participatiebeleid loopt in 2022 ten einde. In voorbereiding op nieuw beleid is een raadsbrief opgesteld.  Het college informeert de raad middels deze raadsbrief over de evaluatie en ontwikkelingen van het huidige re-integratie en participatiebeleid. Daarbij worden vraagstukken geschetst in de loop naar het opstellen van het nieuwe re-integratie en participatiebeleid.