Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Beeldvorming raad/college

Presentatie Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 en de Lokale Energie Strategie

dinsdag 2 maart 2021

19:00 - 19:45

Locatie
Videoconference Pexip
Voorzitter
Dhr. H. Knoester
Toelichting

De Beeldvorming raad/college dient ter verduidelijking van onderwerpen die de raad of het college van belang vinden.
Zowel raadsleden als collegeleden kunnen onderwerpen aandragen.

Vragen kunnen online worden gesteld door rechtsonder in de live-uitzending op deze pagina te drukken op de knop "Stel een vraag". U dient zich eerst te registreren met uw naam en e-mailadres voordat u hier gebruik van kunt maken. De vragen komen binnen bij de personen die de presentaties geven en zij behandelen de vragen vervolgens in de live-uitzending.

Wenst u geen vragen te stellen dan kunt u zich registreren door bij de velden ‘Voornaam’ en ‘Achternaam’ “Gemeente” in te voeren en bij het veld e-mailadres "gemeente@lv.nl".

Het politieke debat vindt plaats in de raadscommissies (en dus niet in de Beeldvorming raad/college).
Inwoners kunnen onderwerpen aandragen voor de Beeldvorming inwoners (dit kan via griffie@lv.nl)

Uitzending

Agendapunten

In de regio Rotterdam Den Haag werken 23 gemeenten aan de regionale energiestrategie. Na de besluitvorming in colleges en raden afgelopen zomer hebben alle gemeenten in de regio ingestemd met het versturen van het concept van haar regionale inzet (RES) aan het Nationaal Programma RES. Na het ophalen van wensen en bedenkingen op de concept RES is de afgelopen periode hard gewerkt aan de uitwerking van de RES 1.0. De verwachting is dat de RES 1.0 eind maart 2021 wordt vrijgegeven voor besluitvorming in colleges en raden.
In de presentatie geeft het college een toelichting op de RES 1.0 vanuit regionaal en lokaal perspectief en gaat het in op het proces en op de inhoud op hoofdlijnen.

De lokale-energie-strategie (LES) geeft de strategische aspecten van de energietransitie voor onze gemeente weer. Daarbij baseert het college zich op kaders - maatschappelijke opgaven - die uit het klimaatakkoord, de RES en andere akkoorden en afspraken voortvloeien en op de Uitgangspuntennotitie. De opgaven en mogelijkheden inzake energiebesparing - duurzame energie opwek en daarmee ook het reduceren van de CO2 brengt het college in beeld.

De LES geeft ook inzicht in de warmtevraag en mogelijkheden om van het gas af te gaan in de komende 30 jaar op een haalbare en verantwoorde wijze. In de komende maanden brengt het college alle relevante inzichten en aspecten samen om te bespreken met de samenwerkingspartners.

De concept/ontwerp LES wordt vervolgens met de raad besproken in juni waarna de raad de LES kan vrijgeven voor de inspraak. Het college werkt toe naar een definitieve LES - incl. de warmtevisie en wijkselectie - einde 2021.

Er vindt gelijktijdig een andere digitale bijeenkomst plaats op een andere locatie, de (live) uitzending daarvan is te vinden met de volgende link:

Prestentatie over het Versterkingsprogramma Leidschendam-Noord
https://lv.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/bc2d3c1b-8a8b-463b-9b4d-0a6e178ef2ea