Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Beeldvorming raad/college

Bijeenkomst over ontwikkelingen aan onze gemeentegrens

donderdag 11 februari 2021

19:00 - 20:30

Locatie
Videoconference Pexip
Voorzitter
Dhr. J. Brokke
Toelichting

Dit is een extra ingeplande Beeldvorming raad/college.

Vragen kunnen online worden gesteld door rechtsonder in de live-uitzending op deze pagina te drukken op de knop "Stel een vraag". U dient zich eerst te registreren met uw naam en e-mailadres voordat u hier gebruik van kunt maken. De registratie is pas mogelijk kort voordat de uitzending begint. De vragen komen binnen bij de personen die de presentaties geven en zij behandelen de vragen vervolgens in de live-uitzending. Wenst u geen vragen te stellen dan kunt u zich registreren door bij de velden ‘Voornaam’ en ‘Achternaam’ “Gemeente” in te voeren en bij het veld e-mailadres “gemeente@lv.nl”.

De publieke- en perstribune zijn gesloten.

Uitzending

Agendapunten

Het college van B&W heeft verzocht om een beeldvorming in te plannen waarbij wordt ingegaan op ontwikkelingen aan onze gemeentegrens.

De ruimtelijke ontwikkelingen in onze gemeente en aan onze gemeentegrens blijven actueel. Ook de komende jaren is nog het nodige te verwachten. Met de grote woningbouwopgave in de regio als aanjager voor de verschillende ontwikkelingen en de daarmee samenhangende behoefte aan en noodzaak voor maatregelen voor bereikbaarheid, maar ook ruimte voor bedrijven. De vraag naar verschillende sociaal maatschappelijke voorzieningen zal naar verwachting meegroeien. De beschikbare openbare (groene) ruimte zal naar verwachting intensiever worden gebruikt. Reden temeer om waar dat kan dergelijke voorzieningen, inclusief recreatie en sport te beschermen en waar mogelijk te versterken.

Inzet is de raadsleden zo veel mogelijk al aan de voorkant van ontwikkelingen te blijven betrekken. Tijdens een sessie van anderhalf a twee uur worden de raadsleden op de hoogte gesteld van de laatste ontwikkelingen aan de gemeentegrens, in het bijzonder aan de randen van de gemeente Den Haag. De inzet vanuit het college zal met de raad worden gedeeld: hierbij kunnen raadsleden aangeven welke punten zij belangrijk vinden en is er gelegenheid om vanuit de fracties te reageren/ zaken aan te vullen.

De gebieden en onderwerpen die aan de orde komen
Het idee is tijdens een presentatie in te gaan op een viertal gebieden:
1.    De Vlietzone;
2.    Appelgaarde/ Mariahoeve;
3.    Laan van NOI;
4.    De Binckhorst (Verkenning CID Binckhorst én gebiedsontwikkeling Binckhorst)