Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Beeldvorming raad/college

Digitale vergadering

woensdag 10 maart 2021

19:00 - 20:00

Locatie
Huize Swaensteyn
Voorzitter
N.n.b.
Toelichting

Dit betreft een bijeenkomst van de raden van de gemeenten Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg.

De bijeenkomst is ook live te volgen door inwoners via https://rijswijk.raadsinformatie.nl/vergadering/839509/Informatieve%20Raadsbijeenkomst%20%22CID%20Binckhorst%22%2010-03-2021
of via https://www.youtube.com/watch?v=1xNr2vRzA10

Agendapunten

In het Bestuurlijk Overleg (BO) Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) bespreekt het Kabinet met de regionale overheden jaarlijks de besluiten op het gebied van infrastructuur en bereikbaarheid waar het Rijk een bijdrage aan levert.

In het BO MIRT van november 2020 is op basis van vooronderzoek besloten een MIRT-verkenning te starten naar de bereikbaarheid van het Central Innovation District(CID)-Binckhorst door middel van een nieuwe hoogwaardig openbaar vervoer-verbinding en andere mobiliteitsmaatregelen. Deze Verkenning moet medio 2021 leiden tot het nemen van een besluit over een voorkeursalternatief voor Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) en andere mobiliteitsmaatregelen als onderdeel van het ‘Masterplan Mobiliteit CID Binckhorst’. Om de woningbouw- en verdichtingsopgave als Regio te kunnen opvangen is HOV van cruciaal belang voor de duurzame ontsluiting van deze regio.

Deze gezamenlijke sessie wordt georganiseerd voor de Raad van de gemeente Leidschendam-Voorburg, de gemeente Rijswijk en de gemeente Den Haag. Ook is er ruimte voor de raadsleden om vragen te stellen.

Een uur van tevoren wordt de link gedeeld op: https://binckhorstbereikbaar.nl/participatie/

info@binckhorstbereikbaar.nl