Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Omgeving

Videoconference

dinsdag 25 mei 2021

19:30 - 22:45

Locatie
Videoconference Pexip
Voorzitter
Mw. S.R. Paltansing
Toelichting

De pers- en publieke tribune zijn gesloten.

Wilt u inspreken op één van de onderwerpen op de agenda van deze commissievergadering? Aanmelden kan tot uiterlijk 12:00 uur op de dag van de vergadering. Stuur alstublieft een e-mail naar griffie@lv.nl of geef het telefonisch door op (070) 300 8858.

Uitzending

Agendapunten

Bedrijfsterrein Oostvliet is als welstandsvrij bestempeld in de welstandsnota. Door de transformatie van bedrijfsterrein naar woonlocatie Vliethaven is het wenselijk dat de kwaliteit van de ontwikkeling kan worden getoetst door de welstandscommissie. Voor de toetsing door de welstandscommissie is daarom een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Het beeldkwaliteitsplan inclusief eindverslag van de inspraak wordt vastgesteld door de gemeenteraad en vormt een aanvulling op de bestaande Welstandsnota.

Toezeggingen
Onderwerp
Per e-mail aan te geven wat de betekenis is van de term zachtere op blz. 13
Voor de raadsvergadering aan te geven wanneer het raadsvoorstel voor de herinrichting van de Veursestraatweg naar de raad komen.
Voor de raadsvergadering per e-mail een overzicht te sturen met de woningbouwprojecten die niet onder de regeling uit 2017 vallen.

De RES 1.0 is de uitwerking van de concept RES en geeft inzicht in de bijdrage die vanuit de regio Rotterdam Den Haag geleverd kan worden aan de nationale opgave. De RES 1.0 dient uiterlijk 1 juli 2021 te worden aangeleverd aan het NPRES.

Toezeggingen
Onderwerp
Het punt van duidelijker ingetekende beelden van de zoekgebieden mee te nemen.

Het bestedingsplan bevat voorstellen voor de inzet van de bestemmingsreserve duurzaamheid en energietransitie van 46 miljoen euro. Tevens is ter kennisneming bijgevoegd de voortgangsrapportage uitvoeringsprogramma duurzaamheid 2019-2022.

Toezeggingen
Onderwerp
De voortgangsrapportage van de verduurzaming en energietransitie concreter te maken.
Lijst van gemeentelijke panden die verduurzaamt kunnen worden
Voor de raadsvergadering per e-mail een lijst met gebouwen te sturen. De lijst is inclusief Huize Swaensteyn, maar dat staat los van de huisvesting van de raad.