Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Zoeken op de website

Resultaat

4 december 2021 -- Tijdens de raadsvergadering van 10 november jl...
participatie in het project Appelgaarde...

26 oktober 2021 -- Op 9 juni 2020 heeft de gemeenteraad de ontwikkelvisie Appelgaarde 2-4 e...

11 februari 2021 -- Het college van B&W heeft verzocht om een beeldvorming in te plannen waarbij wordt ingegaan op ontwikkelingen aan onze gemeentegrens...
    Appelgaarde/ Mariahoeve;...

11 november 2020 -- Op 11 februari 2021 heeft er een beeldvormende raad plaatsgevonden waarin is ingegaan op de ontwikkelingen aan de gemeentegrens (CID Binckhorst, Laan van NOI, Vlietzone en Appelgaarde).

9 juni 2020 -- De herontwikkeling van het kantoorpand Appelgaarde 2-4 schept voor het stationsgebied en de naast gelegen woonwijk enorme kansen om een integrale kwaliteitsslag te maken...
Het is de uitgelezen mogelijkheid om niet alleen een kwaliteitsimpuls voor plot Appelgaarde 2-4 tot stand te brengen, maar juist ook om van de Voorburgse zijde van station Den Haag Mariahoeve een kwalitatief hoogwaardige stationsomgeving te maken...

9 juni 2020 -- Naar aanleiding van deze nieuwe motie hebben medio december 2021 gesprekken plaatsgevonden met vertegenwoordigers van de buurt Appelgaarde en flat De Populier om het participatieproces, dat gericht is op het opstellen van het ruimtelijk kader, uit te denken qua inhoud en proces en te stroomlijnen alvorens daadwerkelijk de participatie gestart wordt.

26 mei 2020 -- De herontwikkeling van het kantoorpand Appelgaarde 2-4 schept voor het stationsgebied en de naast gelegen woonwijk enorme kansen om een integrale kwaliteitsslag te maken...
Het is de uitgelezen mogelijkheid om niet alleen een kwaliteitsimpuls voor plot Appelgaarde 2-4 tot stand te brengen, maar juist ook om van de Voorburgse zijde van station Den Haag Mariahoeve een kwalitatief hoogwaardige stationsomgeving te maken...