Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Omgeving

dinsdag 4 april 2023

19:30 - 21:50
Locatie

Raadzaal, Huize Swaensteyn

Voorzitter
Th.J. Visser
Start
dinsdag 4 april 2023 19:11
Eind
maandag 17 april 2023 16:35
Toelichting

De agenda’s van de commissie Omgeving worden in de regel 10 dagen vóór aanvang van de vergaderingen gepubliceerd.


Wilt u inspreken op één van de onderwerpen op de agenda van deze commissievergadering? Aanmelden kan tot uiterlijk 12:00 uur op de dag van de vergadering. Stuur alstublieft een e-mail naar griffie@lv.nl of geef het telefonisch door op (070) 300 8858.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1.a

  00:00:03 - 00:02:43 - Voorzitter commissie Omgeving
 2. 1.b
  Spreekrecht inwoners. - 19:30
 3. 2

  00:01:19 - 00:02:43 - Voorzitter commissie Omgeving
 4. 2.a

  Jaarlijks maken de gemeente, de huurdersorganisaties en de woningcorporaties prestatieafspraken met elkaar. Partijen hebben gekozen voor de continuering van de meerjarige Prestatieafspraken sociaal wonen Leidschendam-Voorburg voor de periode 2022 t/m 2025. Naar analogie van de Jaarschijf 2023 gaan partijen aan de slag met de prestatieafspraken voor 2024. Deze afspraken zijn aanvullend op de meerjarige prestatieafspraken.


  Voorafgaand aan de onderhandelingen met de huurdersorganisaties en de woningcorporaties over de prestatieafspraken 2024 wil het college de raad actief betrekken bij de voorbereiding ervan. Met deze brief wordt de raad uitgenodigd om themagewijs input te leveren voor de Jaarschijf prestatieafspraken 2024.

  00:01:20 - 00:02:43 - Voorzitter commissie Omgeving
  00:02:43 - 00:02:53 - S.J. Duijvestijn-van Leusden
  00:02:53 - 00:03:30 - Voorzitter commissie Omgeving
  00:03:31 - 00:04:29 - A.J.M. Hielkema
  00:04:30 - 00:04:33 - Voorzitter commissie Omgeving
  00:04:34 - 00:05:25 - L.C. Kortman-de Wit
  00:05:25 - 00:05:26 - J. Streefkerk
  00:05:26 - 00:05:29 - L.C. Kortman-de Wit
  00:05:29 - 00:05:31 - Voorzitter commissie Omgeving
  00:05:31 - 00:06:04 - J. Streefkerk
  00:06:06 - 00:06:07 - Voorzitter commissie Omgeving
  00:06:07 - 00:08:19 - L.C. Kortman-de Wit
  00:08:19 - 00:08:22 - Voorzitter commissie Omgeving
  00:08:22 - 00:10:03 - F.B. Wilschut
  00:10:04 - 00:10:09 - Voorzitter commissie Omgeving
  00:10:09 - 00:12:18 - R. van Duffelen
  00:12:18 - 00:12:21 - Voorzitter commissie Omgeving
  00:12:21 - 00:13:51 - J.M. van Wissen
  00:13:51 - 00:13:55 - Voorzitter commissie Omgeving
  00:13:55 - 00:16:38 - N.A. van Weers
  00:16:40 - 00:16:43 - Voorzitter commissie Omgeving
  00:16:43 - 00:20:54 - J. Streefkerk
  00:20:55 - 00:20:59 - Voorzitter commissie Omgeving
  00:21:00 - 00:21:02 - Voorzitter commissie Omgeving
  00:21:02 - 00:24:34 - E.R. van der Schaft
  00:24:35 - 00:25:13 - Voorzitter commissie Omgeving
  00:25:13 - 00:26:19 - B.B.M. Bremer
  00:26:19 - 00:26:23 - Voorzitter commissie Omgeving
  00:26:23 - 00:26:30 - R. van Duffelen
  00:26:31 - 00:26:32 - Voorzitter commissie Omgeving
  00:26:32 - 00:29:18 - B.B.M. Bremer
  00:29:18 - 00:29:21 - Voorzitter commissie Omgeving
  00:29:21 - 00:29:34 - J. Streefkerk
  00:29:35 - 00:29:36 - Voorzitter commissie Omgeving
  00:29:36 - 00:34:14 - B.B.M. Bremer
  00:34:14 - 00:34:16 - Voorzitter commissie Omgeving
  00:34:16 - 00:34:39 - J. Streefkerk
  00:34:41 - 00:35:48 - B.B.M. Bremer
  00:35:48 - 00:35:54 - N.A. van Weers
  00:35:54 - 00:36:19 - N.A. van Weers
  00:36:19 - 00:36:21 - Voorzitter commissie Omgeving
  00:36:21 - 00:37:00 - B.B.M. Bremer
  00:37:00 - 00:37:03 - F.B. Wilschut
  00:37:03 - 00:37:04 - Voorzitter commissie Omgeving
  00:37:04 - 00:37:19 - F.B. Wilschut
  00:37:20 - 00:37:21 - Voorzitter commissie Omgeving
  00:37:21 - 00:42:44 - B.B.M. Bremer
  00:42:44 - 00:42:48 - J. Streefkerk
  00:42:48 - 00:42:53 - Voorzitter commissie Omgeving
  00:42:53 - 00:43:14 - J. Streefkerk
  00:43:14 - 00:43:15 - Voorzitter commissie Omgeving
  00:43:15 - 00:44:08 - B.B.M. Bremer
  00:44:08 - 00:44:10 - Voorzitter commissie Omgeving
  00:44:10 - 00:44:22 - E.R. van der Schaft
  00:44:23 - 00:44:26 - Voorzitter commissie Omgeving
  00:44:26 - 00:44:35 - B.B.M. Bremer
  00:44:37 - 00:44:49 - Voorzitter commissie Omgeving
  00:44:49 - 00:45:20 - J. Streefkerk
  00:45:21 - 00:45:23 - Voorzitter commissie Omgeving
  00:45:23 - 00:45:41 - B.B.M. Bremer
  00:45:41 - 00:45:42 - J. Streefkerk
  00:45:42 - 00:45:44 - Voorzitter commissie Omgeving
  00:45:44 - 00:46:11 - J. Streefkerk
  00:46:12 - 00:46:13 - B.B.M. Bremer
  00:46:13 - 00:47:17 - B.B.M. Bremer
  00:47:18 - 00:47:20 - J. Streefkerk
  00:47:20 - 00:47:22 - Voorzitter commissie Omgeving
  00:47:22 - 00:47:33 - J. Streefkerk
  00:47:34 - 00:47:36 - Voorzitter commissie Omgeving
  00:47:36 - 00:47:54 - B.B.M. Bremer
  00:47:54 - 00:47:56 - J. Streefkerk
  00:47:56 - 00:47:58 - Voorzitter commissie Omgeving
  00:47:58 - 00:47:59 - J. Streefkerk
  00:47:59 - 00:48:13 - Voorzitter commissie Omgeving
  00:48:13 - 00:48:27 - J. Streefkerk
  00:48:28 - 00:48:48 - B.B.M. Bremer
  00:48:51 - 00:49:26 - Voorzitter commissie Omgeving
  00:49:27 - 00:49:35 - Voorzitter commissie Omgeving
  00:49:35 - 00:49:39 - B.B.M. Bremer
  00:49:39 - 00:49:50 - J. Streefkerk
  00:49:52 - 00:49:58 - Voorzitter commissie Omgeving
  00:49:58 - 00:50:28 - B.B.M. Bremer
  00:50:29 - 00:50:47 - Voorzitter commissie Omgeving
  00:50:48 - 00:50:57 - Voorzitter commissie Omgeving
  00:51:07 - 00:51:12 - Voorzitter commissie Omgeving
  00:51:18 - 00:52:49 - Voorzitter commissie Omgeving
  00:52:49 - 00:52:57 - S.J. Duijvestijn-van Leusden
  00:52:57 - 00:53:03 - Voorzitter commissie Omgeving
  00:53:04 - 00:53:09 - Voorzitter commissie Omgeving
  00:53:10 - 00:53:43 - A.J.M. Hielkema
  00:53:45 - 00:53:47 - Voorzitter commissie Omgeving
  00:53:48 - 00:57:39 - G.D. Beek
  00:57:39 - 00:57:43 - Voorzitter commissie Omgeving
  00:57:43 - 00:58:21 - F.B. Wilschut
 5. 2.b

  Naar aanleiding van de per 1 juli 2022 gewijzigde Wet op de gemeenschappelijke regelingen (hierna: Wgr) heeft het bestuur van Avalex een voorstel gedaan om de Gemeenschappelijke regeling Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex 2018 (hierna: GR Avalex) te wijzigen. Na deze wijziging is de GR Avalex in overeenstemming met de nieuwe Wgr. De wijziging moet voor 1 juli 2024 vastgesteld zijn.
  Op basis van de nieuwe Wgr moet de raden van de andere vijf Avalex-gemeenten gevraagd worden om een zienswijze op de voorgestelde wijziging van de GR Avalex. De raad heeft daar na ontvangst van het ontwerp 8 weken de tijd voor. Het college heeft een raadsvoorstel en concept-zienswijzenbrief voorbereid en legt deze nu ter vaststelling voor aan de raad.
  Na verwerking van de zienswijzen, krijgt de raad door het college een raadsvoorstel voorgelegd om toestemming te geven voor de definitieve wijziging van de GR Avalex. De colleges zijn bevoegd om na het verkrijgen van deze toestemming de wijziging vast te stellen

  Voorgesteld besluit

  De zienswijze op de ontwerp-wijziging Gemeenschappelijke regeling Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex 2018 vast te stellen en deze voor 1 juni 2023 toe te zenden aan het bestuur van Avalex.

  00:57:48 - 00:58:21 - F.B. Wilschut
  00:58:21 - 00:58:22 - S.J. Duijvestijn-van Leusden
  00:58:22 - 00:58:24 - F.B. Wilschut
  00:58:24 - 00:58:25 - Voorzitter commissie Omgeving
  00:58:25 - 00:58:32 - S.J. Duijvestijn-van Leusden
  00:58:33 - 00:58:34 - Voorzitter commissie Omgeving
  00:58:34 - 00:58:42 - F.B. Wilschut
  00:58:42 - 00:58:43 - Voorzitter commissie Omgeving
  00:58:43 - 00:58:46 - S.J. Duijvestijn-van Leusden
  00:58:46 - 00:58:47 - Voorzitter commissie Omgeving
  00:58:48 - 00:59:21 - F.B. Wilschut
  00:59:22 - 00:59:23 - Voorzitter commissie Omgeving
  00:59:23 - 00:59:48 - S.J. Duijvestijn-van Leusden
  00:59:50 - 00:59:53 - Voorzitter commissie Omgeving
  00:59:53 - 01:01:43 - J.F. Seriese - van der Hout
  01:01:45 - 01:01:48 - Voorzitter commissie Omgeving
  01:01:48 - 01:01:51 - J. Streefkerk
  01:01:53 - 01:01:55 - J. Streefkerk
  01:01:57 - 01:02:01 - Voorzitter commissie Omgeving
  01:02:01 - 01:02:42 - E.R. van der Schaft
  01:02:44 - 01:02:54 - Voorzitter commissie Omgeving
  01:02:54 - 01:07:15 - Ph van Veller
  01:07:17 - 01:07:20 - Voorzitter commissie Omgeving
  01:07:20 - 01:07:37 - G.D. Beek
  01:07:37 - 01:07:39 - Voorzitter commissie Omgeving
  01:07:39 - 01:07:59 - Ph van Veller
  01:07:59 - 01:08:01 - Voorzitter commissie Omgeving
  01:08:01 - 01:09:16 - Ph van Veller
  01:09:17 - 01:09:18 - Voorzitter commissie Omgeving
  01:09:18 - 01:09:32 - F.B. Wilschut
  01:09:33 - 01:10:13 - Ph van Veller
  01:10:13 - 01:10:14 - F.B. Wilschut
  01:10:14 - 01:10:16 - Voorzitter commissie Omgeving
  01:10:16 - 01:10:19 - F.B. Wilschut
  01:10:19 - 01:10:21 - Ph van Veller
  01:10:22 - 01:10:24 - Voorzitter commissie Omgeving
  01:10:24 - 01:10:46 - Ph van Veller
  01:10:46 - 01:10:48 - Voorzitter commissie Omgeving
  01:10:48 - 01:11:24 - G.D. Beek
  01:11:24 - 01:11:27 - Voorzitter commissie Omgeving
  01:11:27 - 01:11:30 - F.B. Wilschut
  01:11:30 - 01:11:31 - Voorzitter commissie Omgeving
  01:11:31 - 01:11:35 - F.B. Wilschut
  01:11:35 - 01:11:38 - Voorzitter commissie Omgeving
  01:11:39 - 01:11:44 - Voorzitter commissie Omgeving
  01:11:45 - 01:11:47 - Voorzitter commissie Omgeving
  01:11:49 - 01:11:54 - Voorzitter commissie Omgeving
  01:11:54 - 01:13:04 - Ph van Veller
  01:13:04 - 01:13:09 - S.J. Duijvestijn-van Leusden
  01:13:09 - 01:13:10 - Ph van Veller
  01:13:12 - 01:13:13 - Voorzitter commissie Omgeving
  01:13:13 - 01:13:14 - S.J. Duijvestijn-van Leusden
  01:13:14 - 01:13:15 - Voorzitter commissie Omgeving
  01:13:15 - 01:13:28 - S.J. Duijvestijn-van Leusden
  01:13:29 - 01:13:48 - Ph van Veller
  01:13:48 - 01:13:49 - Voorzitter commissie Omgeving
  01:13:49 - 01:14:08 - Ph van Veller
  01:14:08 - 01:14:11 - Voorzitter commissie Omgeving
  01:14:11 - 01:14:43 - G.D. Beek
  01:14:47 - 01:14:49 - Voorzitter commissie Omgeving
  01:14:49 - 01:15:28 - Ph van Veller
  01:15:30 - 01:15:32 - Voorzitter commissie Omgeving
  01:15:32 - 01:15:37 - G.D. Beek
  01:15:37 - 01:15:38 - Ph van Veller
  01:15:38 - 01:15:39 - Voorzitter commissie Omgeving
  01:15:39 - 01:18:16 - Ph van Veller
  01:18:16 - 01:18:28 - Voorzitter commissie Omgeving
  01:18:28 - 01:18:42 - Ph van Veller
  01:18:43 - 01:18:48 - Voorzitter commissie Omgeving
  01:18:48 - 01:19:15 - E.R. van der Schaft
  01:19:15 - 01:19:17 - S.J. Duijvestijn-van Leusden
  01:19:18 - 01:19:19 - Voorzitter commissie Omgeving
  01:19:19 - 01:19:36 - S.J. Duijvestijn-van Leusden
  01:19:38 - 01:19:45 - Ph van Veller
  01:19:47 - 01:19:52 - Voorzitter commissie Omgeving
  01:19:52 - 01:20:10 - G.D. Beek
  01:20:13 - 01:21:15 - Voorzitter commissie Omgeving
  01:21:15 - 01:21:17 - G.D. Beek
  01:21:17 - 01:21:18 - Voorzitter commissie Omgeving
  01:21:18 - 01:21:23 - Voorzitter commissie Omgeving
  01:21:23 - 01:22:19 - G.D. Beek
  01:22:19 - 01:22:30 - Voorzitter commissie Omgeving
  01:22:32 - 01:22:44 - A.J.M. Hielkema
  01:22:45 - 01:22:51 - Voorzitter commissie Omgeving
  01:22:51 - 01:22:54 - Voorzitter commissie Omgeving
  01:22:54 - 01:22:56 - F.B. Wilschut
  01:22:57 - 01:23:00 - Voorzitter commissie Omgeving
  01:23:00 - 01:23:03 - S.J. Duijvestijn-van Leusden
  01:23:05 - 01:23:07 - Voorzitter commissie Omgeving
  01:23:07 - 01:23:11 - J.F. Seriese - van der Hout
  01:23:15 - 01:23:18 - Voorzitter commissie Omgeving
  01:23:18 - 01:23:21 - E.R. van der Schaft
  01:23:24 - 01:23:58 - Voorzitter commissie Omgeving
  01:23:58 - 01:23:59 - Voorzitter commissie Omgeving
  01:24:23 - 01:25:43 - Voorzitter commissie Omgeving
 6. 2.c

  Door de fractie CU is een initiatiefvoorstel ingediend. Het voorstel wordt op de agenda geplaatst zo spoedig mogelijk nadat het college in de gelegenheid is gesteld om wensen en bedenkingen ter kennis van de raad te brengen.

  Voorgesteld besluit

  a. Tot het maken van een monitor duurzaamheid Leidschendam-Voorburg en deze elke twee jaar te updaten in het voorjaar.
  b. Eenmalig 10.000 euro vrij te maken uit de bestemmingsreserve ‘Energietransitie en Duurzaamheid’ voor de bouw van de monitor duurzaamheid Leidschendam-Voorburg.
  c. Jaarlijks structureel 5.000 euro vrij te maken uit de bestemmingsreserve ‘Energietransitie en Duurzaamheid’ voor het beheer en onderhoud van de monitor duurzaamheid Leidschendam-Voorburg.

  01:25:29 - 01:25:43 - Voorzitter commissie Omgeving
  01:25:46 - 01:27:01 - F.B. Wilschut
  01:27:02 - 01:27:06 - Voorzitter commissie Omgeving
  01:27:06 - 01:27:08 - F.B. Wilschut
  01:27:10 - 01:27:12 - Voorzitter commissie Omgeving
  01:27:13 - 01:29:49 - C.A. Bos
  01:29:49 - 01:29:52 - Voorzitter commissie Omgeving
  01:29:52 - 01:31:16 - G.D. Beek
  01:31:16 - 01:31:18 - Voorzitter commissie Omgeving
  01:34:56 - 01:34:59 - Voorzitter commissie Omgeving
  01:34:59 - 01:35:13 - S.J. Duijvestijn-van Leusden
  01:35:15 - 01:35:17 - Voorzitter commissie Omgeving
  01:35:17 - 01:37:32 - J.F. Seriese - van der Hout
  01:37:33 - 01:37:35 - Voorzitter commissie Omgeving
  01:37:36 - 01:39:12 - S.R. Paltansing
  01:39:13 - 01:39:15 - Voorzitter commissie Omgeving
  01:39:15 - 01:40:26 - E.R. van der Schaft
  01:40:28 - 01:40:40 - Voorzitter commissie Omgeving
  01:40:42 - 01:41:45 - F.B. Wilschut
  01:41:46 - 01:41:48 - Voorzitter commissie Omgeving
  01:41:48 - 01:42:04 - C.A. Bos
  01:42:04 - 01:42:15 - F.B. Wilschut
  01:42:17 - 01:42:18 - Voorzitter commissie Omgeving
  01:42:18 - 01:42:26 - C.A. Bos
  01:42:28 - 01:42:29 - Voorzitter commissie Omgeving
  01:42:29 - 01:42:38 - F.B. Wilschut
  01:42:38 - 01:42:41 - Voorzitter commissie Omgeving
  01:42:41 - 01:44:23 - F.B. Wilschut
  01:44:24 - 01:45:13 - Voorzitter commissie Omgeving
  01:45:14 - 01:45:15 - Voorzitter commissie Omgeving
  01:45:15 - 01:45:31 - F.B. Wilschut
  01:45:32 - 01:45:50 - Voorzitter commissie Omgeving
  01:45:52 - 01:45:55 - Voorzitter commissie Omgeving
  01:45:55 - 01:47:25 - F.B. Wilschut
  01:47:26 - 01:47:28 - Voorzitter commissie Omgeving
  01:47:28 - 01:47:55 - E.R. van der Schaft
  01:47:59 - 01:48:02 - Voorzitter commissie Omgeving
  01:48:02 - 01:48:04 - F.B. Wilschut
  01:48:04 - 01:48:09 - Voorzitter commissie Omgeving
  01:48:09 - 01:48:11 - M.W. Belt
  01:48:11 - 01:48:12 - Voorzitter commissie Omgeving
  01:48:12 - 01:55:56 - M.W. Belt
  01:55:56 - 01:55:59 - Voorzitter commissie Omgeving
  01:55:59 - 01:56:59 - Voorzitter commissie Omgeving
  01:56:59 - 01:57:00 - M.W. Belt
  01:57:00 - 01:57:01 - Voorzitter commissie Omgeving
  01:57:01 - 01:57:45 - M.W. Belt
  01:57:45 - 01:57:48 - Voorzitter commissie Omgeving
  01:57:48 - 01:57:49 - Voorzitter commissie Omgeving
  01:57:49 - 01:58:46 - G.D. Beek
  01:58:46 - 01:58:47 - M.W. Belt
  01:58:47 - 01:58:48 - Voorzitter commissie Omgeving
  01:58:48 - 02:01:40 - M.W. Belt
  02:01:42 - 02:01:43 - Voorzitter commissie Omgeving
  02:01:45 - 02:01:55 - Voorzitter commissie Omgeving
  02:01:55 - 02:01:57 - M.W. Belt
  02:01:57 - 02:02:12 - Voorzitter commissie Omgeving
  02:02:12 - 02:02:40 - M.W. Belt
  02:02:40 - 02:03:08 - Voorzitter commissie Omgeving
  02:03:08 - 02:03:27 - F.B. Wilschut
  02:03:30 - 02:03:31 - Voorzitter commissie Omgeving
  02:03:31 - 02:03:38 - C.A. Bos
  02:03:39 - 02:03:41 - Voorzitter commissie Omgeving
  02:03:42 - 02:03:56 - G.D. Beek
  02:03:56 - 02:04:00 - Voorzitter commissie Omgeving
  02:04:00 - 02:04:12 - G.D. Beek
  02:04:14 - 02:04:24 - Voorzitter commissie Omgeving
  02:04:26 - 02:04:29 - Voorzitter commissie Omgeving
  02:04:29 - 02:04:31 - S.J. Duijvestijn-van Leusden
  02:04:31 - 02:04:34 - Voorzitter commissie Omgeving
  02:04:34 - 02:04:36 - J.F. Seriese - van der Hout
  02:04:36 - 02:04:38 - Voorzitter commissie Omgeving
  02:04:38 - 02:04:41 - S.R. Paltansing
  02:04:42 - 02:04:45 - Voorzitter commissie Omgeving
  02:04:45 - 02:05:34 - E.R. van der Schaft
  02:05:35 - 02:05:43 - Voorzitter commissie Omgeving
  02:05:43 - 02:05:48 - F.B. Wilschut
  02:05:49 - 02:05:55 - Voorzitter commissie Omgeving
  02:05:56 - 02:06:01 - F.B. Wilschut
  02:06:03 - 02:06:05 - Voorzitter commissie Omgeving
  02:06:09 - 02:06:27 - Voorzitter commissie Omgeving
 7. 3
  HAMERSTUKKEN
 8. 3.a

  02:06:18 - 02:06:27 - Voorzitter commissie Omgeving
 9. 4
  Sluiting - 19:30