Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Omgeving

dinsdag 24 mei 2022

19:30 - 23:00

Locatie
Raadzaal, Huize Swaensteyn
Voorzitter
Mw. S.R. Paltansing
Start
dinsdag 24 mei 2022 19:45
Eind
dinsdag 24 mei 2022 21:26
Toelichting

Wilt u inspreken op één van de onderwerpen op de agenda van deze commissievergadering? Aanmelden kan tot uiterlijk 12:00 uur op de dag van de vergadering. Stuur alstublieft een e-mail naar griffie@lv.nl of geef het telefonisch door op (070) 300 8858.

Uitzending

Agendapunten

00:01:05 - 00:01:16 - C.M. van Hoogdalem
00:01:17 - 00:01:21 - Voorzitter commissie Omgeving
00:01:41 - 00:01:48 - C.M. van Hoogdalem
00:01:48 - 00:01:56 - Voorzitter commissie Omgeving
00:02:19 - 00:02:19 - C.M. van Hoogdalem
00:02:21 - 00:02:28 - Voorzitter commissie Omgeving
00:02:49 - 00:02:49 - C.M. van Hoogdalem

De raad heeft budgetrecht en is bevoegd tot vaststelling van grondexploitaties, die als financieel kader voor projecten dienen. De resultaten van de grondexploitaties zijn integraal in beeld gebracht door het opstellen van een Meerjarenperspectief
Grondexploitaties (MPG). Het college legt de rapportage MPG en de onderliggende grondexploitaties ter vaststelling voor aan de raad.

Voorgesteld besluit

- Vast te stellen de 2485 Rapportage “MPG 2022 1e herziening’' en de daarbij horende drie geheime bijlagen, te weten:

  • de geheime bijlage “Rapportage 1e herziening grondexploitatie 2022 - Vlietvoorde”;
  • de geheime bijlage “Rapportage 1e herziening grondexploitatie 2022 - Rijnlandlaan”;
  • de geheime bijlage “Rapportage 1e herziening grondexploitatie 2022 - Klein Plaspoelpolder”.

- De vier openbare infographics “MPG 1e herziening 2022”, “Vlietvoorde 1e herziening 2022”, “Rijnlandlaan 1e herziening 2022” en “Klein Plaspoelpolder 1e herziening 2022” vast te stellen en te publiceren.

- De begrotingswijzigingen 2022 nummer 15, 16 en 17 vast te stellen.

De gemeente heeft voor vastgoedeigenaren die plannen hebben om woningen te bouwen in onze gemeente een nieuwe Verordening opgesteld. Met de nieuwe Verordening wil de gemeente ervoor zorgen dat er meer sociale huurwoningen en middeldure huur- en koopwoningen in Leidschendam-Voorburg bij komen. De nieuwe Verordening gaat per 1 juli 2022 in en heet voluit de ‘Verordening sociale en middeldure woningbouw Leidschendam-Voorburg 2022’. De Verordening vervangt de huidige Verordening uit 2020.

Voorgesteld besluit

1. De Verordening sociale en middeldure woningbouw Leidschendam-Voorburg 2022 vast te stellen en op 1 juli 2022 in werking te laten treden.
2. De Verordening sociale en middeldure woningbouw Leidschendam-Voorburg 2020 gelijktijdig per 1 juli 2022 in te trekken.