Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

maandag 4 december 2023

19:30 - 21:30
Locatie

Raadzaal, Huize Swaensteyn

Voorzitter
M.W. Vroom
Start
maandag 4 december 2023 19:29
Eind
maandag 4 december 2023 21:02
Toelichting

Aanmelden voor het spreekrecht kan tot uiterlijk 4 december 2023 om 12:00 uur.


Inspreken is mogelijk m.b.t. de onderstaande agendapunten:
- 2.c Raadsvoorstel: vaststellen fractievergoeding 2022.
- 2.d Raadsvoorstel pilot methode Duisenberg.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1.a.1

  00:01:54 - 00:01:55 - W.F. Steutel
  00:04:11 - 00:05:24 - M. W. Vroom
  00:05:24 - 00:05:31 - W.J.B.M. Rosbenders
  00:05:31 - 00:06:08 - M. W. Vroom
  00:06:08 - 00:06:26 - J. Streefkerk
  00:06:27 - 00:07:51 - M. W. Vroom
  00:12:39 - 00:13:10 - M. W. Vroom
  00:13:22 - 00:15:47 - E.J. Muller
  00:15:48 - 00:15:57 - M. W. Vroom
  00:16:21 - 00:18:11 - J. Brokke
  00:18:11 - 00:18:17 - J. Brokke
  00:18:17 - 00:18:42 - E.J. Muller
  00:18:43 - 00:18:53 - J. Brokke
  00:19:39 - 00:19:46 - J. Brokke
  00:21:40 - 00:25:42 - L. Vogelaar
  00:25:44 - 00:26:17 - Th.J. Visser
  00:26:18 - 00:26:47 - I.M. Feld
  00:27:09 - 00:27:42 - Th.J. Visser
  00:27:42 - 00:29:48 - S.D. van den Heuvel
  00:29:50 - 00:33:38 - Th.J. Visser
  00:33:38 - 00:35:22 - E.R. van der Schaft
  00:35:22 - 00:35:41 - S.D. van den Heuvel
  00:35:43 - 00:36:03 - E.R. van der Schaft
  00:36:03 - 00:36:40 - E.R. van der Schaft
  00:36:40 - 00:36:46 - E.R. van der Schaft
  00:36:47 - 00:38:01 - M. Mathlouti
  00:38:04 - 00:39:16 - S.D. van den Heuvel
  00:39:22 - 00:39:53 - N.A. van Weers
  00:39:57 - 00:42:34 - M.J.R. Hartsinck
  00:42:34 - 00:42:37 - Th.J. Visser
  00:42:37 - 00:42:39 - M.J.R. Hartsinck
  00:42:39 - 00:43:20 - Th.J. Visser
  00:43:22 - 00:43:23 - Th.J. Visser
  00:43:23 - 00:43:33 - Th.J. Visser
  00:43:33 - 00:44:17 - M.J.R. Hartsinck
  00:44:31 - 00:50:00 - B. Ogric
  00:50:54 - 00:53:24 - Ph van Veller
  00:53:24 - 00:53:30 - Th.J. Visser
  00:53:30 - 00:54:20 - Th.J. Visser
  00:54:21 - 00:56:00 - Ph van Veller
  00:56:04 - 00:56:48 - E.R. van der Schaft
  00:56:48 - 00:58:35 - Ph van Veller
  00:58:47 - 00:59:00 - Th.J. Visser
  00:59:05 - 00:59:49 - E.R. van der Schaft
  00:59:49 - 00:59:59 - M. Mathlouti
  00:59:59 - 01:00:11 - S.D. van den Heuvel
  01:00:27 - 01:00:39 - N.A. van Weers
  01:00:42 - 01:00:52 - M.J.R. Hartsinck
  01:00:54 - 01:00:59 - B. Ogric
  01:01:02 - 01:01:05 - F.B. Wilschut
  01:02:00 - 01:02:11 - B. Ogric
  01:03:09 - 01:06:55 - E.J. Heide, van der
  01:07:26 - 01:11:16 - Ph van Veller
  01:11:18 - 01:11:25 - M. W. Vroom
  01:11:25 - 01:12:51 - E.J. Heide, van der
  01:12:54 - 01:13:08 - M. W. Vroom
  01:13:09 - 01:13:10 - M. W. Vroom
  01:13:11 - 01:13:40 - J. Streefkerk
  01:13:40 - 01:13:41 - M. W. Vroom
  01:13:44 - 01:14:20 - H.P. Klazenga
  01:14:20 - 01:14:30 - M. W. Vroom
  01:14:30 - 01:14:35 - E.R. van der Schaft
  01:14:35 - 01:14:37 - M. W. Vroom
  01:14:37 - 01:15:21 - E.R. van der Schaft
  01:15:23 - 01:15:36 - M. W. Vroom
  01:15:45 - 01:16:36 - Ph van Veller
  01:16:36 - 01:16:47 - M. W. Vroom
  01:16:47 - 01:17:04 - Ph van Veller
  01:17:06 - 01:17:10 - M. W. Vroom
  01:17:10 - 01:17:18 - E.J. Heide, van der
  01:17:18 - 01:17:44 - M. W. Vroom
  01:29:20 - 01:29:31 - M. W. Vroom
  01:29:37 - 01:29:41 - J.H.A. Voortman
  01:30:12 - 01:30:16 - M. W. Vroom
  01:30:19 - 01:30:47 - E.J. Heide, van der
  01:30:47 - 01:31:30 - M. W. Vroom
  01:31:30 - 01:31:35 - B. Ogric
  01:31:35 - 01:31:40 - M. W. Vroom
  01:31:53 - 01:32:24 - M. W. Vroom
 2. 1.b

  Conform artikel 35 Reglement van orde (RvO) van de raad Leidschendam-Voorburg van 11 mei 2021 kunnen inwoners gebruik maken van het spreekrecht burgers indien een onderwerp niet in een commissievergadering is geagendeerd maar rechtstreeks in de raadsvergadering wordt behandeld. Uitgezonderd zijn raadsvoorstellen met betrekking tot de Lijst van Ingekomen Stukken (LIS), afgedane toezeggingen, afgedane moties en benoemingen.


  Inspreken is mogelijk m.b.t. de onderstaande agendapunten:
  - 2.c Raadsvoorstel: vaststellen fractievergoeding 2022.
  - 2.d Raadsvoorstel pilot methode Duisenberg.

 3. 1.c
  Vragenuur. - 20:10 19:49 - 19:50
 4. 2
  HAMERSTUKKEN - 20:30 19:50 - 19:50
 5. 2.a

  Stemming

  Onderwerp
  Vaststellen besluitenlijst vorige vergaderingen (7 en 8 november 2023).
  Vaststellen besluitenlijst vorige vergaderingen (7 en 8 november 2023)
 6. 2.c

  Voorgesteld besluit

  a. De uitkering van de fractievergoeding 2022 als volgt vast te stellen:


  fractie VVD GBLV D66 GL CDA PvdA SP CU
  Voorschot 3.900,00 3.900,00 3.000,00 3.000,00 2.700,00 2.400,00 1.800,00 1.800,00
  geaccepteerde uitgaven 4.288,25 4.478,79 1.596,31 1.800,00 1.888,35 2.400,00 65,67 68,43
  Overschot 0,00 0,00 1.403,69 1.200,00 811,65 0,00 1.734,33 1.731,57

  b. Per fractie vast te stellen het terug te vorderen of over te maken bedrag:
      a. VVD: € 0,00 terugvorderen;
      b. GBLV: € 0,00 terugvorderen;
      c. D66: € 1.403,69 terugvorderen;
      d. GroenLinks: € 1.200,00 terugvorderen;
      e. CDA: € 811,43 terugvorderen;
      f. PvdA: € 0,00 terugvorderen;
      g. SP € 1.734,33 terugvorderen;
      h. ChristenUnie: € 1.731,57 terugvorderen.


  c. De gewijzigde uitkering van fractievergoeding GBLV over 2021 vast te stellen:
      GBLV 2021: € 0,00 terugvorderen


  d. Het proces voor de verantwoording over 2023 vast te stellen.

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel: Vaststellen Fractievergoeding 2022
 7. 2.d

  Voorgesteld besluit

  1. Een pilot te starten met de werkwijze van de methode Duisenberg, in de Duisenberg-light vorm, in voorbereiding op de raadsbehandeling van de begrotingen en jaarrekeningen in 2024 en 2025.
  2. Voor het jaar 2024 aan te wijzen als rapporteurs:
      - De heer F.B. Wilschut
      - De heer J. Streefkerk
      - Mevrouw J.F. Seriese-van der Hout
      - De heer W.E.J. Jorissen
      - De heer J.H.A. Voortman
      - De heer M.J.R. Hartsinck
  3. In Q4 van 2024 de rapporteurs voor 2025 aan te wijzen.
  4. De rapporteurs voor 2024 op te dragen om in duo’s een analyse te maken van de programma’s Veiligheid, Economie en het onderwerp Wmo binnen programma Sociaal Domein.
  5. De griffie opdracht te geven de rapporteurs en de procesbegeleiders te ondersteunen in hun werkzaamheden wanneer zij dat vragen.
  6. 25.000 euro vrij te maken voor procesbegeleiding in 2024 door Deloitte Consultancy, ten laste van de Algemene Reserve.
  7. Het gebruik van de methode Duisenberg eind 2025 te evalueren.

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel: Pilot methode Duisenberg bij de P&C-producten
 8. 2.e

  In de Commissie Samenleving van 20 november 2023 is geconcludeerd het raadsvoorstel te agenderen als hamerstuk.


  Instemming Definitief Ontwerp en vaststellen investeringskrediet voor de (ver)nieuwbouw van kindcentrum De Vijverhof incl. gymvoorziening.

  Voorgesteld besluit

  a. Het definitief ontwerp voor Kindcentrum De Vijverhof vast te stellen; 
  b. Het bestaande investeringskrediet van basisschool De Vijverhof, als onderdeel van Kindcentrum De Vijverhof (inclusief peuterspeelzaal en gymzaal), te verhogen van € 8.778.318,-- naar € 11.952.000; 
  c. begrotingswijziging nummer 22 vast te stellen.

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel: Vaststellen Definitief ontwerp en investeringskredietaanvraag voor kindcentrum De Vijverhof.
 9. 2.f

  In de Commissie Samenleving van 20 november 2023 is geconcludeerd het raadsvoorstel te agenderen als hamerstuk.


  De Re-integratie en Participatieverordening Participatiewet Leidschendam-Voorburg 2023 wordt vastgesteld. Deze verordening is opgesteld naar aanleiding van het nieuwe Re-integratie en Participatiebeleid van de gemeente. Hierin zijn ook de wettelijke wijzigingen rondom het landelijk Breed Offensief opgenomen.

  Voorgesteld besluit

  De ‘Re-integratie en participatieverordening Participatiewet Leidschendam-Voorburg 2023’ vast te stellen.

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel: Vaststellen Re-integratie en Participatieverordening Leidschendam-Voorburg 2023.
 10. 2.g

  In de Commissie Samenleving van 20 november 2023 is geconcludeerd het raadsvoorstel te agenderen als hamerstuk.


  Stedin speelt als netbeheerder een essentiële rol in het realiseren van de energietransitie en de klimaatdoelstellingen. De onderneming moet daarvoor grote investeringen in nieuwe en bestaande energie-infrastructuur doen. Hiervoor moet Stedin financiering kunnen aantrekken en daarom is het behoud van de kredietwaardigheid van groot belang.
  In verband met de energietransitie moet Stedin op grond van landelijke en Europese klimaatdoelstellingen de komende jaren fors meer investeren in het energienet als gevolg van toenemende elektrificatie, zoals op het gebied van vervoer en opwek van zonne- en windenergie. Ook de toegenomen grondstofprijzen en inflatie dragen bij aan stijgingen van de investeringen en daarmee de kapitaalbehoefte. Om deze investeringen te kunnen blijven doen, heeft Stedin aangegeven tot aan 2031 meer dan een miljard euro aan aanvullend, eigen vermogen nodig te hebben. De bestaande aandeelhouders, waaronder Leidschendam-Voorburg, kunnen niet aan deze kapitaalbehoefte voldoen. Daarom is Stedin, met de bestaande aandeelhouders, met de Staat en niet-aandeelhoudende provincies en gemeenten in gesprek gegaan om tot een oplossing voor vermogensversterking te komen. Het onderhandelaarsakkoord met de Staat over haar toetreding en kapitaalstorting van € 500 miljoen is het resultaat van deze gesprekken. Door deze toetreding verbetert Stedin haar kredietwaardigheid en daalt de kapitaalbehoefte waardoor Stedin de komende periode zal gaan herberekenen of en in hoeverre er tot aan 2032 nog een kapitaalbehoefte resteert en wat dit betekent voor de Staat en de bestaande aandeelhouders alsmede de niet-aandeelhoudende provincies en gemeenten uit het verzorgingsgebied van Stedin.

  Voorgesteld besluit

  a. het toetreden van de Staat als aandeelhouder in Stedin Holding N.V. door het verkrijgen van aandelen en het storten van € 500 miljoen aan kapitaal door de Staat onder de voorwaarden zoals vastgelegd in de transactiedocumentatie; 
  b. Het voornemen van het college om geen gebruik te maken van het voorkeursrecht om als zittende aandeelhouder aandelen in Stedin Holding N.V. bij te kopen, om daarmee verwatering van het aandelenbelang tegen te gaan.

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel: Instemmen met toetredingsafspraken voor de staat bij Stedin Holding NV.
 11. 2.h

  In de Commissie Samenleving van 20 november 2023 is geconcludeerd het raadsvoorstel te agenderen als hamerstuk.  Voorstel voor 5e wijziging GR Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden ivm het uittreden van de gemeente Voorschoten per 1 januari 2024

  Voorgesteld besluit

  toestemming te geven op het ontwerpbesluit vijfde wijziging van de gemeenschappelijke regeling Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden.

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel: Vaststellen vijfde wijziging Gemeenschappelijke Regeling Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden
 12. 2.i

  In de Commissie Samenleving van 20 november 2023 is geconcludeerd het raadsvoorstel te agenderen als hamerstuk.


  Voorstel voor een zienswijze op de 6e wijziging van de gemeenschappelijke regeling Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden.

  Voorgesteld besluit

  Geen zienswijze in te dienen op de zesde wijziging van de gemeenschappelijke regeling Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden.

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel: Vaststellen zienswijze op ontwerpbesluit 6e wijziging Gemeenschappelijke Regeling Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden.
 13. 2.j

  In de Commissie Omgeving van 21 november 2023 is geconcludeerd het raadsvoorstel te agenderen als hamerstuk.


  Op basis van de nieuwe Wet op de gemeenschappelijke regelingen (Wgr) heeft het bestuur van Avalex wijzigingen voorgesteld in de tekst van het definitief ontwerp Tweede wijziging de gemeenschappelijke regeling Avalex 2018. In maart 2023 is de ontwerptekst voor een zienswijze naar de raad gestuurd. Op 18 april 2023 heeft de raad een zienswijze vastgesteld en verstuurd aan het bestuur van Avalex.


  Avalex heeft op basis van de zienswijzen van de zes deelnemende gemeenten de tekst van het ontwerp aangepast. Dit definitieve ontwerp Tweede wijziging gemeenschappelijke Avalex 2018 is op 8 september 2023 door het bestuur van Avalex vastgesteld en voor besluitvorming aan de colleges aangeboden.


  Omdat de gemeenschappelijke regeling Avalex een collegeregeling is, kan het college, na verkregen toestemming van de raad, de Tweede wijziging gemeenschappelijke regeling Avalex 2018 vaststellen. Om te voorkomen dat de Tweede wijziging gemeenschappelijke regeling Avalex 2018 na toestemming van de raad nogmaals voorgelegd moet worden aan het college ter vaststelling, is gekozen voor vaststelling ‘onder voorbehoud van toestemming van de raad’.

  Voorgesteld besluit

  De raad besluit toestemming te verlenen aan het definitief ontwerp Tweede wijziging Gemeenschappelijke Regeling Avalex 2018.

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel: Vaststellen definitief ontwerp tweede wijziging gemeenschappelijke regeling Avalex 2018
 14. 2.k

  In de Commissie Omgeving van 21 november 2023 is geconcludeerd het raadsvoorstel te agenderen als hamerstuk.


  De voorgestelde wijzigingen van de Hemelwaterverordening en het voorgestelde delegatiebesluit hangen samen met de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024. Het gaat om technische, niet inhoudelijke, wijzigingen.

  Voorgesteld besluit

  a. De Verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater Leidschendam-Voorburg als volgt te wijzigen:


  Artikel I
  A. Artikel 1, onder b, vervalt.


  B. Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:
  1. het eerste lid wordt gewijzigd en komt te luiden:
  1. Het is in de daartoe door het college krachtens artikel 10.32a van de Wet milieubeheer, zoals die wet luidde direct voorafgaand aan de inwerkingtreding van de
  Omgevingswet, of in het omgevingsplan aangewezen gebieden verboden om hemelwater en grondwater te lozen in een openbaar vuilwaterriool. Het betreft
  gebieden:
  a. waar gescheiden riolering aanwezig is of wordt aangelegd;
  b. met een afvoermogelijkheid vanaf het perceel naar aangrenzend oppervlaktewater.


  2. het tweede en vierde lid vervallen.


  C. Artikel 5 vervalt.


  D. Artikel 6 vervalt.;


  Artikel II;
  Dit besluit treedt in werking op het moment onmiddellijk voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Omgevingswet.;


  b. De bevoegdheid tot vaststelling van het omgevingsplan direct na inwerkingtreding van de Omgevingswet te delegeren aan het college in de volgende gevallen:


  Het aanwijzen van gebieden waarbinnen het verboden is hemelwater en grondwater te lozen in een openbaar vuilwaterriool voor zover het betreft:
  - gebieden waar gescheiden riolering aanwezig is of wordt aangelegd;
  - gebieden met een afvoermogelijkheid vanaf het perceel naar aangrenzend oppervlaktewater.

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel: Wijzigen Hemelwaterverordening in verband met inwerkingtreding Omgevingswet
 15. 2.l

  In de Commissie Omgeving van 21 november 2023 is geconcludeerd het raadsvoorstel te agenderen als hamerstuk.  De rekenkamercommissie heeft onderzocht hoe het gemeentelijk onderhoud van wegen, bruggen en onderdoorgangen is georganiseerd en welke kosten daarmee zijn gemoeid.


  Wegen, bruggen en onderdoorgangen behoren tot de gemeentelijke kapitaalgoederen. De kosten van gemeentelijke kapitaalgoederen vormen een belangrijk onderdeel van de gemeentelijke begroting. Inzicht in kapitaalgoederen is dus belangrijk; wat is de fysieke staat, het beleid en de financiële gevolgen ervan.


  De rekenkamercommissie wil raad en college met het onderzoek inzicht en verbetersuggesties bieden over de besluitvorming, organisatie, financiering en monitoring van het onderhoud aan wegen, bruggen en onderdoorgangen.

  Voorgesteld besluit

  De aanbevelingen van de rekenkamercommissie over te nemen.

  Aanbevelingen Rekenkamer WVOLV

  Onderwerp
  Aanbevelingen rapport over onderhoud aan wegen, bruggen en onderdoorgangen

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel: Aanbevelingen Rapport over onderhoud aan wegen, bruggen en onderdoorgangen.
 16. 2.m

  In de Commissie Omgeving van 21 november 2023 is geconcludeerd het raadsvoorstel te agenderen als hamerstuk.

  Voorgesteld besluit

  a. Een krediet beschikbaar te stellen van € 120.000 voor de realisatie van een nieuw dierenverblijf en een budget beschikbaar te stellen van € 150.000 voor de realisatie van een nieuwe padenstructuur in park Vreugd & Rust; 
  b. De investering van het nieuwe dierenverblijf af te schrijven in 25 jaar; 
  c. Begrotingswijziging 24 van 2023 vast te stellen.

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel: Beschikbaar stellen middelen voor een nieuw dierenverblijf en een nieuwe padenstructuur te park Vreugd & Rust.
 17. 2.n

  In de Commissie Omgeving van 21 november 2023 is geconcludeerd het raadsvoorstel te agenderen als hamerstuk.  Op de gronduitgiftekaart zijn de gebieden aangegeven die mogelijk in aanmerking komen voor gronduitgifte. Verzoeken die betrekking hebben op percelen die niet op de kaart staan, komen niet in aanmerking om in behandeling te worden genomen. Met deze kaart wordt onnodig werk voorkomen en hebben inwoners sneller duidelijkheid over de mogelijkheid om grond te kopen. Met het vaststellen van de gronduitgiftekaart wordt een nieuwe weg ingeslagen. Het gronduitgiftebeleid wordt daarom ook aangepast.

  Voorgesteld besluit

  De Notitie gronduitgifte gemeente Leidschendam-Voorburg 2024 vast te stellen en de vigerende Notitie gronduitgifte gemeente Leidschendam-Voorburg 2019 gelijktijdig in te trekken.

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel: Vaststellen gronduitgiftekaart 2024 en aanpassen Gronduitgiftebeleid
 18. 3
  10-MINUTENEBATTEN - 20:30 19:58 - 19:58
 19. 4
  BESPREEKPUNTEN - 20:30 19:58 - 20:30
 20. 4.a

  In de Commissie Samenleving van 20 november 2023 is geconcludeerd het raadsvoorstel te agenderen als bespreekpunt. De fractie SP kondigt een motie aan m.b.t. een specifieke functionaris/regisseur, de fractie CDA kondigt een motie aan m.b.t. een toekomstrichting en de fractie PvdA komt ook met enkele moties m.b.t. het minimabeleid.


  De rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar het minimabeleid. Het onderzoek geeft onder meer inzicht in:
  • in het vastgestelde armoedebeleid;
  • hoe de gemeente het armoedebeleid uitvoert en hoe dit ervaren wordt door de inwoners voor wie de gemeentelijke voorzieningen bedoeld zijn;
  • hoe de gemeenteraad op het armoedebeleid en de uitvoering ervan (kan) sturen.
  De Rekenkamercommissie adviseert onder meer de minimaregelingen beter bekend te maken en het aanvragen ervan te vereenvoudigen.

  Voorgesteld besluit

  De aanbevelingen van de rekenkamercommissie over te nemen.

  Aanbevelingen Rekenkamer WVOLV

  Onderwerp
  Aanbevelingen rapport minimabeleid

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel: Vaststellen aanbevelingen onderzoek minimabeleid
 21. 4.a.1

  Moties

  Onderwerp
  Motie CDA focus op meedoen ID 783
 22. 4.a.2

  Moties

  Onderwerp
  Motie SP ‘Onbegrepen en niet gehoord’ ID 785 versie 2

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Wethouder Van Veller zegt toe in het nieuwe armoede, minima en bestaanszekerheid beleid, in een apart kopje, aandacht te geven aan de procedures die nodig zijn om altijd in gesprek te blijven met inwoners welke zich niet begrepen of niet gehoord voelen.
 23. 4.b

 24. 5
  Sluiting. - 21:30 21:01 - 21:02