Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

Digitale vergadering

dinsdag 24 november 2020

19:30 - 21:30
Locatie

Videoconference Pexip

Voorzitter
Dhr. K. Tigelaar
Toelichting

De publieke- en perstribune zijn gesloten.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1.b
  Vragenuur. - 19:30
 2. 2
  HAMERSTUKKEN - 19:45
 3. 2.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (4), CU-SGP (1), D66 (4), GBLV (10), GroenLinks (4), PvdA (2), VVD (8)
 4. 2.b

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (4), CU-SGP (1), D66 (4), GBLV (10), GroenLinks (4), PvdA (2), VVD (8)
 5. 2.c

  In bijgaand overzicht is een actualisatie opgenomen betreffende de uitvoering van aangenomen moties.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (4), CU-SGP (1), D66 (4), GBLV (10), GroenLinks (4), PvdA (2), VVD (8)
 6. 2.d

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (4), CU-SGP (1), D66 (4), GBLV (10), GroenLinks (4), PvdA (2), VVD (8)
 7. 2.e

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (4), CU-SGP (1), D66 (4), GBLV (10), GroenLinks (4), PvdA (2), VVD (8)
 8. 2.f

  Conform artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regeling wordt de tweede begrotingswijzigingen 2020 van de GR GGD VT Haaglanden aan de raad gestuurd om er een zienswijze op te geven. Ter ondersteuning van de raad heeft het college een concept zienswijze op de ontwerpbegrotingswijzigingen 2020 van de GR GGD VT Haaglanden opgesteld. Ook is ter informatie de Tweede bestuursrapportage 2020 GR GGD en VT bijgevoegd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (4), CU-SGP (1), D66 (4), GBLV (10), GroenLinks (4), PvdA (2), VVD (8)
 9. 2.g

  In de Commissie Samenleving van 9 november 2020 is geadviseerd het raadsvoorstel te agenderen voor de raadsvergadering als hamerstuk.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (4), CU-SGP (1), D66 (4), GBLV (10), GroenLinks (4), PvdA (2), VVD (8)
 10. 2.h

  In de Commissie Samenleving van 9 november 2020 is geadviseerd het raadsvoorstel te agenderen voor de raadsvergadering als hamerstuk.
  Wethouder Stemerdink heeft toegezegd de vragen van de heer Steutel (GBLV) schriftelijk te beantwoorden.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (4), CU-SGP (1), D66 (4), GBLV (10), GroenLinks (4), PvdA (2), VVD (8)
 11. 2.i

  In de Commissie Omgeving is geadviseerd het raadsvoorstel te agenderen als hamerstuk.


  Op 28 januari 2020 heeft het college besloten medewerking te verlenen aan een afwijkingsprocedure voor het oprichten van zeven woningen aan de Noortheylaan/Veursestraatweg in Leidschendam. Op 9 juni 2020 heeft de raad een ontwerp verklaring van geen bedenkingen afgegeven. Hierbij is aangegeven dat als er geen zienswijzen worden ingediend, de ontwerp verklaring van geen bedenkingen als definitief kan worden beschouwd. In de periode van terinzagelegging is er één zienswijze ingediend. Nu er een zienswijze is ingediend, zal de gemeenteraad alsnog de definitieve verklaring van geen bedenkingen moeten afgeven, voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend. De ingediende zienswijze geeft geen aanleiding om de omgevingsvergunning niet te verlenen. De zienswijze is met een reactie verwerkt in een zienswijzennota

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (4), CU-SGP (1), D66 (4), GBLV (10), GroenLinks (4), PvdA (2), VVD (8)
 12. 2.j

  In de Commissie Omgeving is geadviseerd het raadsvoorstel te agenderen als hamerstuk.


  Het college heeft het voornemen om aan te sluiten bij de stichting Businesspark Haaglanden (hierna: BPH). BPH is een samenwerkingsverband op het gebied van bedrijventerreinen in de Haagse regio. Op grond van artikel 160 lid 2 van de Gemeentewet wordt de gemeenteraad nu in de gelegenheid gesteld wensen en bedenkingen kenbaar te maken met betrekking tot het ontwerp-besluit tot deelneming in BPH.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (4), CU-SGP (1), D66 (4), GBLV (10), GroenLinks (4), PvdA (2), VVD (8)
 13. 3
  10-MINUTENDEBATTEN - 20:00
 14. 3.a

  Stemuitslag

  voor 58%
  tegen 42%
  voor
  CDA (4), CU-SGP (1), GroenLinks (4), PvdA (2), VVD (8)
  tegen
  D66 (4), GBLV (10)
 15. 3.a.1

  Stemuitslag

  voor 58%
  tegen 42%
  voor
  CDA (4), CU-SGP (1), GroenLinks (4), PvdA (2), VVD (8)
  tegen
  D66 (4), GBLV (10)

  Moties

  Onderwerp
  Aangenomen motie GroenLinks CU-SGP PvdA inzake meer fietsparkeerplekken en groen Damcentrum.
 16. 3.a.2

  Stemuitslag

  voor 42%
  tegen 58%
  voor
  D66 (4), GBLV (10)
  tegen
  CDA (4), CU-SGP (1), GroenLinks (4), PvdA (2), VVD (8)

  Amendementen

  Onderwerp
  Verworpen mendement GBLV visgraat parkeren.
 17. 3.a.3

  Stemuitslag

  voor 42%
  tegen 58%
  voor
  D66 (4), GBLV (10)
  tegen
  CDA (4), CU-SGP (1), GroenLinks (4), PvdA (2), VVD (8)

  Amendementen

  Onderwerp
  Verworpen amendement GBLV Damcentrum ingang parkeergarage.
 18. 3.a.4

  Stemuitslag

  voor 42%
  tegen 58%
  voor
  D66 (4), GBLV (10)
  tegen
  CDA (4), CU-SGP (1), GroenLinks (4), PvdA (2), VVD (8)

  Moties

  Onderwerp
  Verworpen motie GBLV Benutting Dampleingarage.
 19. 3.b.1

 20. 4
  BESPREEKPUNTEN - 20:30
 21. 4.a

  In de Commissie Samenleving van 9 november 2020 is geadviseerd het raadsvoorstel te agenderen voor de raadsvergadering als bespreekpunt.
  De fractie CDA komt mogelijk met een motie om nog enkele inhoudelijke punten mee te geven.
  De fractie VVD komt mogelijk met een motie m.b.t. het bedrag van € 275.000,-.
  Openstaande bespreekpunten zijn de punten van CDA en VVD m.b.t. de aangekondigde moties en de vraag of is voldaan aan de regeling grote projecten.

  Stemuitslag

  voor 70%
  tegen 30%
  voor
  CDA (4), CU-SGP (1), D66 (4), GroenLinks (4), PvdA (2), VVD (8)
  tegen
  GBLV (10)

  Toezeggingen

  Onderwerp
  In januari 2021 met een aanvulling op de startnotitie te komen
 22. 4.a.1

  Stemuitslag

  voor 30%
  tegen 70%
  voor
  GBLV (10)
  tegen
  CDA (4), CU-SGP (1), D66 (4), GroenLinks (4), PvdA (2), VVD (8)

  Moties

  Onderwerp
  Verworpen motie GBLV uitvoering motie Versterkingsprogramma Prinsenhof.
 23. 4.a.2

  Stemuitslag

  voor 70%
  tegen 30%
  voor
  CDA (4), CU-SGP (1), D66 (4), GroenLinks (4), PvdA (2), VVD (8)
  tegen
  GBLV (10)

  Amendementen

  Onderwerp
  Aangenomen amendement CDA VVD Versterkingsprogramma Leidschendam Noord.
 24. 4.a.3

  Stemuitslag

  voor 76%
  tegen 24%
  voor
  CDA (4), CU-SGP (1), D66 (4), GBLV (10), GroenLinks (4), PvdA (2)
  tegen
  VVD (8)

  Moties

  Onderwerp
  Aangenomen motie D66 PvdA aanpak langdurige werkloosheid Leidschendam-Noord.
 25. 4.b

  Stemuitslag

  voor 36%
  tegen 64%
  voor
  CDA (4), CU-SGP (1), GroenLinks (4), PvdA (2), VVD (1)
  tegen
  D66 (4), GBLV (10), VVD (7)

  Moties

  Onderwerp
  Verworpen motie CDA GroenLinks verbod carbid schieten.

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Verbieden carbidschieten dmv een lokale noodverordening
 26. 4.c.1

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (4), CU-SGP (1), D66 (4), GBLV (10), GroenLinks (4), PvdA (2), VVD (8)

  Moties

  Onderwerp
  Unaniem aangenomen motie GBLV VVD CDA tracé sneltram Binckhorst/Voorburg West.

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Huygens Hofwijck en Opa’s veldje niet aantasten en inzetten om het tracé onder de grond aan te leggen.
 27. 4.c.2

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (4), CU-SGP (1), D66 (4), GBLV (10), GroenLinks (4), PvdA (2), VVD (8)

  Moties

  Onderwerp
  Unaniem aangenomen motie CDA PvdA VVD GBLV ontsluiting CID De Binckhorst.