Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Samenleving

maandag 23 oktober 2023

19:30 - 21:05
Locatie

Raadzaal, Huize Swaensteyn

Voorzitter
Dhr. J. Brokke
Start
maandag 23 oktober 2023 14:07
Eind
dinsdag 24 oktober 2023 15:52
Toelichting

De audio uitzending met ondertiteling start op 10.14 uur.


Instructie: klik op 'start' en beweeg de stip op de blauwe tijdbalk naar 10.14 uur.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1.a
  Opening, mededelingen en vaststelling agenda. - 19:30
 2. 1.b
  Spreekrecht inwoners (maximaal 30 minuten). - 19:30
 3. 2
  BESPREEKPUNTEN - 19:30
 4. 2.a

  De fracties PvdA en GroenLinks hebben verzocht om agendering van de raadsbrief evaluatie subsidietafels en het onderliggende rapport evaluatie subsidietafels. De fracties willen met de wethouder en de andere fracties in gesprek over de resultaten en de aanbevelingen van het rapport en willen daarbij de stappen op de langere termijn bespreken (naar het verbeteren van onze subsidiesystematiek) maar ook de kortere termijn (hoe gaan we om met onze maatschappelijke organisaties in de lopende subsidieperiode). In aanvulling hebben de fracties PvdA, GroenLinks en CU verzocht om hierbij ook de motie monitoring doelen en kwetsbaarheden subsidietafels ID 685 (unaniem aangenomen in de raadsvergadering van 9 november 2022) mee te nemen.


  Het college biedt de raad hierbij het rapport Evaluatie subsidietafels aan (amendement ID223). Een onderzoeksbureau heeft dit rapport in opdracht van gemeente Leidschendam-Voorburg gemaakt. Het rapport eindigt met een set conclusies en aanbevelingen. In deze brief geeft het college aan dat het eerst met de maatschappelijke partners in gesprek gaat over het rapport, waarna het komt tot een koers voor een systematiek waarin de opbrengsten van de evaluatie zijn meegewogen. De inwoners en het aanbod aan activiteiten waar zij het meest baat bij hebben, zijn hierin het uitgangspunt.

 5. 3
  HAMERSTUKKEN - 19:30
 6. 4
  Sluiting. - 19:30