Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Samenleving

maandag 19 juni 2023

19:30 - 23:00
Locatie

Raadzaal, Huize Swaensteyn

Voorzitter
Dhr. J. Brokke
Toelichting

Wilt u inspreken op één van de onderwerpen op de agenda van deze commissievergadering? Aanmelden kan tot uiterlijk 12:00 uur op de dag van de vergadering. Stuur alstublieft een e-mail naar griffie@lv.nl of geef het telefonisch door op (070) 300 8858.

Agendapunten

 1. 1.a
  Opening, mededelingen en vaststelling agenda. - 19:30
 2. 1.b
  Spreekrecht inwoners (maximaal 30 minuten). - 19:30
 3. 2
  BESPREEKPUNTEN - 19:30
 4. 2.a.1

  Aanvulling op raadsbrief nav B&W behandeling 3362 collegevoorstel vaststellen raadsbrief uitvoeringsplan Jeugdhulp op 23 mei 2023

 5. 2.a.2

 6. 2.a.3

 7. 2.e

  De Omgevingsdienst Haaglanden (hierna aangehaald als ODH) biedt aan de deelnemende gemeenten de Ontwerpbegroting 2024 en de jaarstukken 2022 aan. De gemeenteraad wordt conform de Wet gemeenschappelijke regelingen in de gelegenheid gesteld om een zienswijze over de Ontwerpbegroting 2024 in te dienen. Het college legt een concept zienswijze ter vaststelling aan de raad voor.

 8. 2.f

  De Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (hierna aangehaald als MRDH) biedt aan de deelnemende gemeenten de Ontwerpbegroting 2024 en de jaarstukken 2022 aan. De gemeenteraad wordt conform de Wet gemeenschappelijke regelingen in de gelegenheid gesteld om zienswijze over de Ontwerpbegroting 2024 in te dienen

 9. 2.g

  De fracties CDA (de heer Koster), D66 (de heer Mathlouti) en GroenLinks (mevrouw Feld) hebben verzocht om de agendering van de raadsbrief ‘informeren over jongerenparticipatie’ als bespreekpunt voor de commissie samenleving. Doel van de bespreking is enerzijds een reflectie op de voorgenomen acties die het college aangeeft en daarnaast willen de fracties ingaan op de uitnodiging van het college om in gesprek te gaan met elkaar over de rol die de commissie, cq. de raad, kunnen spelen bij deze processen.

  In deze raadsbrief neemt het college de raad mee in de stand van zaken van de motie en de toezegging ‘meenemen raad bij Jongerenparticipatie (976)’ die in de commissie Samenleving op 19 december 2022 is besproken.

 10. 3
  HAMERSTUKKEN - 19:30
 11. 3.a

 12. 3.b

 13. 4
  Sluiting. - 19:30